Academie voor Psychiatrie

De Academie voor Psychiatrie van ROC TOP leidt op tot mbo-verpleegkundige op niveau 4, waarbij het accent ligt op de (klinische) psychiatrie. De opleiding is een BBL-opleiding, waarbij vanuit een praktijkplek ervaring wordt opgedaan die aangevuld wordt met een theoretische kader/opleiding bij ROC TOP.

De Academie voor Psychiatrie van ROC TOP biedt een uniek onderwijsconcept:

 • ROC TOP is de enige opleider in de regio die een opleiding aanbiedt die volledig gericht is op verpleegkunde in de klinische psychiatrie (gedurende de gehele opleiding).
 • Opleiding op maat, afgestemd op achtergrond student.
 • De Academie voor Psychiatrie is een opleiding die gezamenlijk geleid wordt door GGZ-instellingen én ROC TOP om daarmee de aansluiting van opleiding naar praktijk naadloos te laten zijn.
 • ROC TOP is een grote organisatie waarin kleinschalig onderwijs hoog op de agenda staat.
 • De Academie voor Psychiatrie is een relatief kleine afdeling waarbij onderwijs op maat en persoonlijke aandacht voor de deelnemers voorop staat.

academie voor psychiatrie

De opleiding: voltijd

De BBL-opleiding start twee keer per jaar. In maart en in augustus/september. De voltijdopleiding duurt vier jaar.

Voor de opleiding geldt dat deelnemers werkzaam moeten zijn in een aangesloten GGZ-instelling.

De Academie voor Psychiatrie van ROC TOP werkt samen met en verzorgt de opleidingen voor de volgende instellingen.

Vereiste vooropleiding

 • Hbo Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Hbo Pedagogiek met GGZ minors
 • Hbo Maatschappelijk Dienstverlening
 • Afgebroken hbo-opleiding Verpleegkundige met minimaal 600 uur theorie
 • Mbo Maatschappelijke Zorg – niveau 3
 • Mbo Verzorgende-IG – niveau 3
 • Mbo Sociaal Pedagogisch Werk woonbegeleiding – niveau 3
 • Mbo Maatschappelijke Dienstverlening – niveau 3

avp6

Opleiding op maat
Voor een optimale aansluiting bij de vooropleiding krijgen alle studenten een persoonlijk ontwikkel-, en activiteitenplan.

Inhoud lesprogramma
Bij het samenstellen van het lesprogramma staan de ontwikkelingen in de gezondheidszorg centraal. Denk hierbij aan thema’s als herstel van de ondersteunende zorg (empowerment), de ambulantisering van de zorg en de toenemende complexiteit van de psychiatrische zorgvraag, met name in de eerste lijn.

Vakkenpakket
De vakken die worden gegeven zijn onder andere klinische psychiatrie, psychiatrische verpleegkunde, verpleegtechnisch handelen, anatomie, pathologie, communicatietraining, methodisch werken, ambulante zorgverlening, herstel ondersteunende zorg en kwaliteit van zorg.

Klaar voor de toekomst
Na een succesvolle afronding van de opleiding mag de officiële titel van verpleegkundige worden gevoerd. Verpleegkundigen kunnen doorstromen naar het hbo (niveau vijf), via het zogenaamde duale leren. Maar kunnen ook een lerarenopleiding volgen, zich verder specialiseren in de gezondheidszorg óf een opleiding volgen tot ‘Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk’. Een soort ‘casemanager’, maar dan met een veelheid aan kwaliteiten: medisch, organisatorisch en psychosociaal. Naast bovenstaande doorstroommogelijkheden kunnen verpleegkundigen ook zelfstandig de arbeidsmarkt op, zowel individueel als in een maatschap.

avp5

Aanmelden
De aanmelding voor de opleiding verloopt via de GGZ-instelling. Voor meer informatie aangaande de opleiding kunt u contact opnemen met BVP coördinator Marieke Nelis:
E:  mens@roctop.nl
M: 06-11107534