Algemene informatie

ROC TOP biedt uitdagend kleinschalig mbo-onderwijs dat studenten goed voorbereidt op het bedrijfsleven of een vervolgstudie.

Versnelde opleiding

Voor de bollenbozen onder de mbo-studenten: sommige van onze opleidingen op niveau 4 kun je in 2 tot 3 jaar afronden. Dit kan tot wel anderhalf jaar schelen wanneer je het vergelijkt met een reguliere mbo–opleiding op niveau 4. Of je in aanmerking komt voor een versneld traject hangt af van wat je in het VMBO en buiten school al hebt geleerd, maar ook van je eigen inzet en gedrevenheid. Informeer ernaar tijdens je intakegesprek.

Talentscan

Wanneer je je hebt aangemeld bij een opleiding bij ROC TOP en voldoet aan de vooropleidingseisen, word je persoonlijk uitgenodigd om een digitale Talentscan te maken op een ROC TOP locatie. Met deze scan kijken we hoe we jou het beste kunnen begeleiden en/of de studie goed bij je past. Je beantwoordt vragen over je persoonlijkheid en over je capaciteiten.

 

 • Je hoeft je voor de Talentscan niet voor te bereiden.
 • De Talentscan bestaat uit verschillende onderdelen en soorten vragen en duurt maximaal 2 uur.
 • Bij elk onderdeel wordt duidelijk aangegeven wat je moet doen en hoeveel tijd je daarvoor hebt.
 • Er zijn geen goede of foute antwoorden: blijf dus vooral jezelf en beantwoord de vragen zo eerlijk mogelijk.
 • De uitkomsten van de Talentscan vormen de basis voor het kennismakingsgesprek, deze wordt apart met je ingepland.

 

Meer weten over het proces van ‘aanmelden-tot-inschrijven’ klik hier.

Stage lopen

BPV staat voor ‘beroepspraktijkvorming’ oftewel: stage lopen. Afhankelijk van je opleiding, leerjaar en niveau loop je één tot vier dagen per week stage zodat je het beroepenveld goed leert kennen en je dat wat je op school leert direct in de praktijk kunt brengen. Naast je stage ga je ook op excursie en nodigen we professionals uit het bedrijfsleven als gastdocent op school uit.

Toelating en aanmelding

Wat leuk dat je interesse hebt in een opleiding bij ROC TOP! Vanaf het schooljaar 2018-2019 geldt de nieuwe wet Toelatingsrecht (video). Maar wat betekent dit voor jou? Iedereen is van harte welkom bij ROC TOP. Belangrijk is dat jij je voor 1 april aanmeldt, dan heb je recht op toelating op de opleiding van jouw keuze. Jouw vooropleiding bepaalt op welk niveau je je kunt inschrijven. Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen, zie hiervoor de informatie op de opleidingspagina’s.
Het aanmelding- en toelatingsproces bij ROC TOP stap voor stap:

Stap 1: Oriëntatie en bezoek Open Huis
Je staat voor een belangrijke beslissing: je studiekeuze! Dat kan best stressvol zijn. ROC TOP helpt je graag bij het maken van de juiste keuze. Oriënteer je daarom goed, voordat je je aanmeldt voor een mbo-opleiding. Wij organiseren ook in 2018 diverse activiteiten en Open Huizen voor jou en jouw ouders/verzorgers. Naast de voorlichtingen, rondleidingen en gesprekken met studenten en docenten geven wij je ook graag studieadvies. Zie de agenda voor actuele activiteiten.

Stap 2: Niet vergeten! Check de toelatingseisen van de opleiding van jouw keuze
In onderstaand schema vind je de algemene toelatingseisen. Daarnaast vind je op iedere opleidingspagina de informatie die voor jouw specifieke opleiding van toepassing is, om de opleiding succesvol af te ronden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), om stage te kunnen lopen. En bij een BBL-opleiding, aan het hebben van een werkplek. Check dus de vooropleidingseisen en de opleidingsinformatie voordat je je aanmeldt!

Let op! De opleiding Sport & Bewegen heeft aanvullende toelatingseisen (sporttest) en is een numerus fixus opleiding. Dit betekent dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Wees dus op tijd met aanmelden, vol = vol. Lees hierover meer op de opleidingspagina’s van Sport & Bewegen.

Stap 3: Meld je aan bij ROC TOP!
Je hebt een studiekeuze gemaakt? Dan is het nu tijd om je online aan te melden. Meld jij je aan voor 1 april en voldoe je aan de toelatingseisen? Dan heb jij recht op toelating op de opleiding van jouw keuze. Je wordt vervolgens nog wel verwacht op de verplichte kennismakingsactiviteiten (zie stap 4). Hiervoor word je persoonlijk uitgenodigd. Na je aanmelding ontvang je een bericht via de mail dat je aanmelding door ROC TOP succesvol ontvangen is.
Toelating voor onze opleidingen gaat op basis van aanmelddatum. Krijgen we meer aanmeldingen dan wij kunnen plaatsen, dan kan het gebeuren dat een opleiding vol komt te zitten. Meld je dus tijdig aan en uiterlijk voor 1 april van het lopende schooljaar!

Stap 4: Verplichte kennismakingsactiviteiten
Na je aanmelding word je uitgenodigd voor de kennismakingsactiviteiten. Dit zijn bij ROC TOP de Talentscan en het persoonlijke kennismakingsgesprek (zie hieronder voor meer informatie). Je kunt niet zakken of slagen voor de Talentscan en het kennismakingsgesprek, daar hoef je je dus geen zorgen over te maken. Deze activiteiten zijn een manier om jouw interesses en wensen beter in kaart te krijgen. De opleiding Sport & Bewegen heeft een extra toelatingsactiviteit, namelijk de sporttest. Alle genoemde activiteiten zijn verplicht. Mis je twee keer een activiteit (zonder je af te melden), dan vervalt helaas je recht om te starten met een opleiding bij ROC TOP.

Activiteit 1: Talentscan
De Talentscan vindt plaats op een van onze locaties. Je wordt hiervoor na je aanmelding uitgenodigd per brief. Na ontvangst van de brief wordt er telefonisch contact met je opgenomen om te kijken of de afspraak past (indien nodig maken we een nieuwe afspraak) en je alle informatie goed hebt ontvangen en begrepen.
Heb jij de Talentscan al op je huidige school gedaan? Dan neem je het rapport op papier mee naar de afspraak waarvoor je bent uitgenodigd. Vraag je decaan of mentor naar jouw rapport! Je hoeft de scan dan niet nogmaals te doen. Heb je het rapport niet bij je op de afspraak, dan kan maak je de Talenscan ter plekke nogmaals.

Activiteit 2: Kennismakingsgesprek
Na de Talentscan word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. We praten o.a. over je motivaties, waar je krachten liggen en welke verwachtingen je hebt van de opleiding. Samen met jou bekijken we wat jouw mogelijkheden zijn. Bij de kennismaking graag het volgende meenemen:
• Een kopie van je identiteitskaart of paspoort (voor -en achterkant).
• Indien van toepassing: kopie van je verblijfsvergunning met zorgpas (voor -en achterkant).
• Het laatste overzicht van het schoolonderzoek of rapport.
• Je doorstroomdossier of Plusdocument (vraag hiernaar bij je decaan of mentor).
• Een recente pasfoto.
• Indien van toepassing: een reeds behaald (v)mbo diploma.

Activiteit 3: Sporttest voor de opleiding Sport & Bewegen
Lees hierover meer bij Sport & Bewegen.

Stap 5: Recht op studiekeuze advies
Meld jij je voor 1 april aan, dan heb je recht op studiekeuzeadvies. Onze kennismakingsactiviteiten zijn zo ingericht, dat wij je altijd direct een persoonlijk advies geven. Wij vinden het belangrijk om met jou te praten over de gekozen studie en eventuele mogelijkheden. En helpen je dus ook graag verder om op de juiste plek terecht te komen. Mocht een studie toch niet helemaal bij je passen, dan kunnen wij je zowel intern als extern doorverwijzen. Het is aan jou natuurlijk om de definitieve keuze te maken!

Stap 6: Plaatsing en Onderwijsovereenkomst
Tussen jouw digitale aanmelding en kennismakingsgesprek zit maximaal vier weken (excl. schoolvakanties). Uiterlijk twee weken na je kennismakingsgesprek ontvang je een bevestiging van jouw plaatsing bij ROC TOP, ofwel een plaatsingsbesluit.
Let op: de doorlooptijd wijkt af bij de opleiding Sport en Bewegen. Dit heeft te maken met de Sporttest, je wordt hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld.
Per post ontvang je een Onderwijsovereenkomst (OOK*). Deze moet getekend worden en met de juiste documenten z.s.m. teruggestuurd worden. Zodra de OOK bij ROC TOP binnen is, ben jij verzekerd van een plek bij ROC TOP.
*Let op, de OOK kan eenzijdig door ROC TOP opgezegd worden, als niet voldaan wordt aan de vooropleidingseis: (v)mbo-diploma behaald.

Stap 7: TOP welkom dag!
Nadat je je diploma hebt behaald, word je uitgenodigd voor een introductiedag met je nieuwe opleiding en studiegenoten. Deze vindt plaats voor de zomervakantie waarvoor je wordt uitgenodigd. Op deze dag doe je een rondje door de school en maak je kennis met je mentor en toekomstige klasgenoten. En, heel belangrijk, dan neem jij de laatste benodigde documenten mee om je plek bij ROC TOP definitief te maken!

Bovenstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door ROC TOP vastgestelde regelingen.

MBO op jouw niveau

Er zijn vier niveaus waarop je een MBO-opleiding kunt volgen. Elk niveau bepaalt grotendeels wat voor soort werk je straks gaat doen en de duur van de opleiding.

Niveau 1 – Assistentopleiding
Je doet eenvoudig uitvoerend werk
Duur 6 maanden – 1 jaar

Niveau 2 – Basisberoepsopleiding
Je houdt je bezig met uitvoerend werk
Duur 2 – 3 jaar

Niveau 3 – Vakopleiding
Je werkt zelfstandig
Duur 2 – 3 jaar

Niveau 4 – Middenkaderopleiding
Je werkt zelfstandig en bent daarbij breed inzetbaar
Duur 3 – 4 jaar
* sommige opleidingen bieden mogelijkheid voor een versnelde route, lees daarover onder versnelde opleiding  meer

Klachten

Is er iets niet naar je zin of heb je een klacht?

Ben je het niet eens met iets wat bij jou op school gebeurt of hoe iets loopt? Heb je een meningsverschil of een conflict met een docent?

Probeer het dan eerst zelf op te lossen:

 • Klop aan bij je studieloopbaanbegeleider of mentor en bespreek het met hen.
 • Komen jullie er samen niet uit? Neem dan contact op de onderwijsmanager
 • Wanneer het dan nog steeds niet is gelukt om er uit te komen kun je bellen of mailen naar de ombudsman

De ombudsman bemiddelt bij een klacht of een probleem

De ombudsman draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten. Hij is onpartijdig en kan adviseren, bemiddelen en onderzoeken. Daarnaast is de ombudsman verantwoordelijk voor het signaleren van structurele knelpunten en misstanden binnen de organisatie. In sommige gevallen kan de ombudsman je niet helpen, hij zal je dan doorverwijzen naar iemand die dat wel kan.

Contact

LET OP! De ombudsman is afwezig van 16 tot en met 26 februari. Bij dringende kwesties graag contact opnemen met Vivian Schonbach via telefoonnummer: 06- 11344873.

Je kunt de ombudsman mailen met je klacht: ombudsman@roctop.nl of telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 020-5042415.

Examenineringsklachten & klachten bindend studieadvies

Wil je als student beroep instellen tegen:
– een beslissing van de examencommissie
– een beslissing van een examinator
– een bindend studieadvies.
indien je het niet eens bent met de beslissing, dan kun je terecht bij de Commissie van Beroep voor de Examens van ROC TOP. Je kunt de Commissie vragen om een onafhankelijk oordeel over deze beslissing.

Als jouw klacht te maken heeft met ongewenste intimiteiten, geweld, pesten, discriminatie of seksuele intimidatie op school, BPV of thuis, dan kun je contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen.

Zie ook de Klachten- en geschillenregelingen.

Opleidingskosten

OPLEIDINGSKOSTEN

De kosten van een opleiding hangen af van je leeftijd, de opleiding (BOL/BBL en niveau) die je gaat volgen en of je een voltijd- of een deeltijdopleiding wilt gaan doen.

De opleiding: schooljaar 2018-2019 Kosten
Je bent 18 jaar of ouder op 1 augustus 2018 en volgt een BOL-opleiding Het lesgeld voor het schooljaar 2018-2019 is circa € 1.137,-*
Je bent 18 jaar of ouder op 1 augustus 2018 en volgt een BBL of BOL-deeltijdopleiding op niveau 1 of 2 Het cursusgeld voor het schooljaar 2018-2019 is circa € 236,-*
Je bent 18 jaar of ouder op 1 augustus 2018 en volgt een BBL of BOL-deeltijdopleiding op niveau 3 of 4 Het cursusgeld voor het schooljaar 2018-2019 is circa € 573,-*

*) Ben je op 1 augustus jonger dan 18 jaar dan betaal je geen lesgeld. Daarnaast moet je wel rekening houden met kosten voor boeken en excursies.

STUDIEFINANCIERING

* Je gaat een BOL-opleiding volgen en bent 16 of 17 jaar oud: je ouders kunnen een tegemoetkoming in je schoolkosten aanvragen
* Je gaat een BOL opleiding volgen en je bent 18 jaar of ouder: je hebt meestal recht op studiefinanciering. De studiefinanciering bestaat uit een basisbeursen – afhankelijk van het inkomen van je ouders- een aanvullende beurs. Daarnaast kun je een rentedragende lening en een OV-kaart aanvragen
* Als je een BBL opleiding gaat volgen heb je geen recht op studiefinanciering. Het leerbedrijf waar je in dienst bent, betaalt meestal de opleidingskosten.

Let op! Bovenstaande kosten zijn een indicatie op basis van schooljaar 2017-2018. Kijk voor meer informatie op: www.duo.nl

Flexibele instroom

Bij veel van onze opleidingen kun je op meerdere momenten in het schooljaar instromen. Bij enkele opleidingen is het zelfs zo geregeld dat je op ieder gewenst moment kan starten. Dit staat meestal aangegeven bij de opleiding. Informeer tijdens het intakegesprek wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

Vertrouwenspersoon

De Vertrouwenspersoon

De Vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor studenten en medewerkers die persoonlijk met ongewenste omgangsvormen worden geconfronteerd in de werk- of onderwijssituatie of die in die situatie ongewenste omgangsvormen hebben gesignaleerd. Het gaat dan om kwesties, die niet via de reguliere kanalen aan de orde kunnen worden gesteld of opgelost kunnen worden.

ROC TOP heeft sinds de zomer van 2015 twee nieuwe vertrouwenspersonen. Op de locatie ROC TOP Noord is Josan Frissen het aanspreekpunt. Je kunt ook bewust kiezen voor iemand op een andere locatie. Mathilde Vrielink werkt in Almere maar kan ook met je afspreken in Amsterdam. Zowel studenten als medewerkers van ROC TOP kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht m.b.t. ongewenste intimiteiten, geweld, pesten, discriminatie of seksuele intimidatie op school, BPV of thuis. Het kan gebeuren tussen jou en (een) student(en), of tussen jou en een collega-docent of andere medewerker. Ook als je er zelf niet bij betrokken bent, maar het wel weet of ziet, meld het dan bij de vertrouwenspersoon.

We willen graag dat iedere student en medewerker zich veilig voelt en in een fijn klimaat kan studeren enwerken. De vertrouwenspersoon luistert, neemt je verhaal serieus, geeft advies, begeleidt je, gaat met je mee of verwijst je eventueel door naar anderen.? ? Alles gebeurt in overleg met jou, het is volledig vertrouwelijk.

Mail: vertrouwenspersonen@roctop.nl
Als je e-mailt, schrijf dan wel even je naam en telefoonnummer in je bericht, dan neemt de vertrouwenspersoon zo spoedig mogelijk contact met je op.

BOL of BBL?

Het mbo biedt een breed aanbod van opleidingen op verschillende niveaus. Afhankelijk van vooropleiding, leeftijd, ervaring of interesse is er voor elke student een passende opleiding.

 

Er zijn twee manieren waarop je een mbo-opleiding kunt volgen bij ROC TOP:

 

 • Beroepsopleidende leerweg (BOL):
  Je leert vooral op school en loopt daarnaast een aantal stages

 

 • Beroepsbegeleidende leerweg (BBL):
  Je werkt bij een leerbedrijf en gaat voor de theorie regelmatig naar school. Voor de BBL is het nodig dat je een praktijkovereenkomst hebt met een erkend leerbedrijf

Door naar het HBO

Als je verder wilt studeren, dan kun je met je MBO 4-diploma makkelijk doorstromen naar het HBO. Bij sommige opleidingen bestaat zelfs de mogelijkheid voor een speciaal MHBO-traject, waarbij je je HBO-diploma in kortere tijd kunt halen doordat de MBO-opleiding en de HBO-vervolgstudie op elkaar zijn afgestemd. Om voor een goede aansluiting te zorgen werken we nauw samen met Hogeschool Inholland, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Windesheim. Informeer naar de mogelijkheden tijdens je intakegesprek.

Commissie van Beroep voor de Examens

Wil je als student beroep instellen tegen:
– een beslissing van de examencommissie
– een beslissing van een examinator
– een bindend studieadvies.
indien je het niet eens bent met de beslissing, dan kun je terecht bij de Commissie van Beroep voor de Examens van ROC TOP. Je kunt de Commissie vragen om een onafhankelijk oordeel over deze beslissing.

De Commissie bestaat uit drie leden; een voorzitter (niet werkzaam bij ROC TOP) en twee leden.

Je kunt beroep instellen door een beroepschrift in te dienen bij: Marian Zanen, secretaris Commissie van Beroep voor de Examens ROC TOP.

Dit moet in ieder geval bevatten:
– je naam, adres, studentnummer en opleiding
– de beslissing waartegen je beroep instelt (met een afschrift daarvan)
– de reden waarom je denkt dat deze niet juist is
Het beroepschrift dient te worden ingediend binnen tien werkdagen nadat je de beslissing hebt ontvangen.