Bedrijven

ROC TOP zoekt graag samenwerking met het bedrijfsleven. Of dit nu voor een eenmalige stageplek is of voor langdurige en duurzame samenwerkingen, waarbij onze studenten bijvoorbeeld ook op school meer over de praktijk leren via gastlessen.

Aandacht

Wij willen een zo goed mogelijk contact met de stageverleners op basis van eerlijke en open communicatie. Wij hebben vaste contactpersonen die frequent langs gaan op de werkplek en zo dus snel kunnen handelen bij vragen of eventuele problemen.

Kwaliteit

Onze studenten hebben een gedegen basiskennis en worden goed begeleid vanuit school. Ze kunnen dus snel aan de slag en hun toegevoegde waarde laten zien.

Gedeeld eigenaarschap

Een student in de praktijk opleiden is teamwork. Door samen haalbare doelen op te stellen, kunnen we ervoor zorgen dat iedereen na de stageperiode tevreden terug kan blikken.

Kansen

Wij zijn een kleine en daardoor flexibele instelling. Hierdoor kunnen we snel inspringen op de veranderende wensen vanuit het werkveld en de arbeidsmarkt.

Duurzaam

Met veel van onze stagebedrijven gaan wij een langdurig commitment aan, dat verder gaat dan een enkele keer stagelopen. Het is een wisselwerking: wij kunnen onze studenten een mooie plek garanderen en de stageverlener krijgt stagiairs die al veel weten over het bedrijf. Zo kunnen er ook meerdere studenten van verschillende niveaus of jaren werkzaam zijn in een bedrijf, wat als voordeel heeft dat de hogere jaars kunnen mee helpen met begeleiding.

OPGEVEN ALS STAGEADRES

Goede stagebedrijven zijn onmisbaar. Hier maken studenten kennis met de praktijk en leren ze wat van hen wordt verwacht. Stagebedrijf word je niet zomaar. Er gelden verschillende regels waaraan je moet voldoen voordat je een mbo-student onder je hoede kunt nemen. Pas dan mag je je een erkend leerbedrijf noemen.

De voorwaarden:

 • de werkzaamheden passen bij de opleiding van de student;
 • er is een deskundige praktijkopleider aanwezig voor de begeleiding van de student;
 • de werkplek is veilig.

Als je denkt: dat zit bij ons helemaal goed! Dan kun je hier de erkenningsprocedure starten door contact op te nemen met het kenniscentrum dat jouw branche bedient.

Het leren in de beroepspraktijk wordt geregeld in een praktijkovereenkomst. De student, de onderwijsinstelling en het leerbedrijf leggen in de overeenkomst afspraken vast over de vorm en inhoud van de stage of leerbaan, de begeleiding en de beoordeling. De praktijkovereenkomst (POK) bevat onder meer de volgende informatie:

 • Contactgegevens van de student, de school en het leerbedrijf
 • Naam en niveau van de opleiding
 • Soort leerplaats
 • Begin- en einddatum
 • Aantal praktijkuren per kalenderjaar
 • Naam van de praktijkopleider
 • De werkprocessen en competenties die aan de orde moeten komen
 • De wijze van beoordeling
 • Voorwaarden voor voortijdige ontbinding van de overeenkomst

CONTACT

Arbeidsmarktteam

Telefoon:
020-5042400