Op naar een

Duurzame en
circulaire economie

Centrum voor Innovatief Vakmanschap

Wat is CIV?

Het CIV is een ‘learning community in a circular economy’ voor en door het NDSM-terrein. De afkorting staat voor Centrum voor Innovatief Vakmanschap.

Een gemeenschap van bedrijven, onderwijsinstellingen, studenten, de (lokale) overheid en burgers gaan samen op zoek naar praktische oplossingen voor duurzame en circulaire uitdagingen die leven in het gebied. Studenten gaan leren en werken in een echte werkomgeving waar zij worden geconfronteerd met de uitdagingen die daadwerkelijk in een sector leven. De gemeenschap gaat vervolgens samen op zoek naar oplossingen. Op deze manier worden er praktische vaardigheden aangeleerd en studenten worden gestimuleerd in oplossingsgericht denken en handelen. Dit komt ten goede aan student, bedrijf en uiteindelijk een duurzaam NDSM. Dit terwijl er gelijktijdig een essentiële impuls wordt gegeven aan de instroom en het behoud van vakkundig en up-to-date geschoold personeel.


Waarom meedoen aan het CIV-project?
Lees verder
Mannen hebben het vaker koud dan vrouwen
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is niet waar

Behalve dat het heel romatisch is om te zeggen dat je het koud hebt, is het ook wetenschappelijk bewezen dat vrouwen het eerder koud hebben dan mannen. Bij vrouwen vloeit er minder bloed naar de uiteinden van het lichaam dan bij mannen.