Op naar een

Duurzame en
circulaire economie

Centrum voor Innovatief Vakmanschap

Wat is CIV?

Het CIV is een ‘learning community in a circular economy’ voor en door het NDSM-terrein. De afkorting staat voor Centrum voor Innovatief Vakmanschap.

Een gemeenschap van bedrijven, onderwijsinstellingen, studenten, de (lokale) overheid en burgers gaan samen op zoek naar praktische oplossingen voor duurzame en circulaire uitdagingen die leven in het gebied. Studenten gaan leren en werken in een echte werkomgeving waar zij worden geconfronteerd met de uitdagingen die daadwerkelijk in een sector leven. De gemeenschap gaat vervolgens samen op zoek naar oplossingen. Op deze manier worden er praktische vaardigheden aangeleerd en studenten worden gestimuleerd in oplossingsgericht denken en handelen. Dit komt ten goede aan student, bedrijf en uiteindelijk een duurzaam NDSM. Dit terwijl er gelijktijdig een essentiële impuls wordt gegeven aan de instroom en het behoud van vakkundig en up-to-date geschoold personeel.


Waarom meedoen aan het CIV-project?
Lees verder
Naar buiten gaan met nat haar maakt je ziek
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is niet waar

Er is geen verband tussen naar buiten gaan met nat haar en ziek worden. Je zal misschien wat meer kou voelen, maar je wordt er niet verkouden van. Griep en verkoudheid worden veroorzaakt door een virus, niet door temperatuur.