Projectleiders

Justin Schild: 

"Waarom bent u begonnen aan het CIV project?"

Dat zijn 2 verhalen; Het eerste verhaal is dat wij in 2016 met ons onderwijs team waar ik toen nog leidinggevende van was zeiden “wij willen veel meer in de praktijk gaan opleiden”. Veel studenten vonden de opleiding lijken op een havo, ze zaten veel in de klassen en kregen veel theorie, te weinig info over de beroepen en praktijk. Toen zijn wij gaan nadenken, hoe kunnen we dat in gang zetten. Toen hebben we besloten om met de bedrijven om ons heen ander onderwijs te gaan aanbieden en daar zijn subsidies voor gekomen, dat heet de RIF subsidie. Die subsidie zijn we in gang gaan zetten, dat was een verzoek vanuit het onderwijs team maar ook het collega van bestuur, van kunnen wij een samenwerken startten met bedrijven op het NDSM terrein. 

Zo zijn wij onder andere een samenwerking gestart met het noorderlicht café en die wilden hetzelfde. Wij hebben met hun een opzet gemaakt en die hebben wij een aantal andere bedrijven laten horen. Die hebben gezegd dat ze daar in mee willen doen. Heel veel bedrijven vinden het net zo belangrijk dat studenten goed worden opgeleid en aansluiting vinden in de praktijk omdat daar soms wel eens een mismatch is. Wat er op school geleerd woord matcht niet altijd met de bedrijven. Zo zijn we met bedrijven gaan schrijven om de subsidies aan te vragen en die hebben wij in 2020 gekregen 

 

"Wat wilt u bereiken met dit project?" 

Ik wil de samenwerking gaan intensiveren en nog nauwer gaan samenwerken. Ik wil dat de school niet meer de studenten hun vasten werkplek word maar het hele NDSM werf. Ik wil dat studenten straks een module kunnen uitkiezen en kunnen kiezen waar en met welk bedrijf deze moet worden uitgevoerd.  

Het leukst in dit project vind ik natuurlijk het samenwerken met studenten dat is ook waarom ik dit beroep heb gekozen. Maar voornamelijk om te zorgen dat studenten een leuke leer omgeving hebben en studenten leren het besten door te doen. Door te doen weten studenten ook het snelst wat ze leuk vinden. In Nederland moet je al heel vroeg kiezen welke richting je op wilt maar eigenlijk ben je nog veelte jong om te kiezen wat je wilt doen. Door te doen zie je wel heel makkelijk wat je el en niet leuk vind en in elk onderdeel je je misschien wilt specialiseren. Ik hoop met dit project dat studenten snel hun droombaan kunnen vinden. 

Lees meer


Mathijs van der Meulen:

"Waarom doe u mee aan het CIV project?"

Omdat ik vind dat de basis van het MBO moet zijn het beroeps leven. Het samenwerken met echte bedrijven is essentieel om beroepsonderwijs goed te kunnen geven.

Er zijn drie partijen die beïnvloed worden door CIVdat zijn de bedrijven, studenten en de docenten en mijn rol is om de communicatie tussen die drie partijen te verbeteren zodat ze allemaal dezelfde taal gaan spreken. De verwachtingen van uit het bedrijfsleven worden duidelijker en studenten weten ook goed wat word er van hun word verwacht en wat zij er voor terug krijgen. Dus meer helderheid en communicatie tussen die drie partijen. 

"Wat wilt u bereiken met dit project?"

Wat ik wil bereiken is dat we steeds meer samen kunnen werken met bedrijven en dat die samenwerking makkelijk gaat. Nu is het meer een onderbreking van een schoolprogramma, lessen/weken moeten worden uit geroosterd en soms voelt het voor docenten als extra, van ohja ook dat nog.  Ik wil bereiken dat de rest “ohja ook dat nog” word. Samenwerken moet het nieuwe standaard worden.

Lees meer


Maruka van Galen:

"Waarom doet u mee aan het CIV project?"

Zelf doe ik mee vanwege het stukje duurzaamheid. Duurzaamheid is heel belangrijk aangezien we tegen wat knelpunten aanlopen de laatste jaren, zoals het klimaat, fossiele brandstoffen en het broeikaseffect. Het is belangrijk dat we daar meer mee doen. Eén doel van het CIV project is de duurzaamheid in Amsterdam omdat Amsterdaook doelstellingen heeft op gebied van duurzaamheid die zij rond 2030 graag willen bereiken.

Op het NDSM zijn er ook veel bedrijven mee bezig en daarom ga ik kijken naar de leerlijnen van alle modules die alle studenten van alle opleidingen krijgen en waar en wanneer duurzaamheid daar in behandeld kan worden. Zo kan iedereen die over duurzaamheid wil weten het kunnen weten en het is aan jezelf om daar in keuzes te maken. Je weet in ieder geval wat het is en hoe je er goede keuzes in kan maken. 

 

"Wat wilt u bereiken met dit project?"

Wat ik wil bereiken is dat iedereen weet waarom duurzaamheid belangrijk is en daar zelf slimme keuzes in kunnen maken. Je kan kiezen er niks mee te doen maar dan weet je in ieder geval wel waarom je dat niet doet. Kennis verspreiding. 

Lees meer


Shakyra Kruijsman:


"Waarom doe u mee aan het CIV project?"

Vooral omdat ik het heel leuk vind om bedrijven op het NDSM werf te verbinden met onze school en andersom. Ik vind het belangrijk dat studenten na hun studie kunnen gaan werken en dat ze ook een goed beeld hebben van wat werken nou eigenlijk inhoud.

Dus dat je tijdens je studie als kennismaakt met het werken en wat daarin jou taken kunnen zijn en hoe een bedrijfscultuur eruit ziet. Ik hoop dat ik dat mee kan geven vanuit mijn rol. 

"Wat wilt u bereiken met dit project?"

Ik merk dat studenten al heel volwassen zijn en graag deel uit willen maken in de maatschappij en dus wil ik dat zij vanuit hun studie makkelijk door kunnen groeien. 

Lees meer


Charlotte de Groot:

"Waarom doe u mee aan het CIV project?"

Het gaat om het hybride onderwijs en de samenwerking met het bedrijfsleven, ik werk voor de Amsterdamse plus dat is een onderdeel van ROCTOP en dat is ook hybride onderwijs.

Onderwijs moet daar naar toe. Daar wil ik heel graag een deel aan uitmaken. Mijn functie in het project dus ook het hybride onderwijs. 

"Wat wilt u bereiken met dit project?"

Dat het bedrijfsleven en school leven maar gaan samenwerken zodat het voor studenten veel meer gaat leven.  

Lees meer


Jan Karstens: 

"Waarom doe u mee aan het CIV project?"  

Toen ik hoorde over dit project was ik heel enthousiast omdat ik achter deze doelstelling sta en daarom ben ik ook gevraagd om mee te werken. Vooral de samenwerking met het bedrijfsleven vind ik heel interessant.

Ik ben ingezet om het project te coördineren en bezig te zijn met de communicatie tussen Inholland die ook mee doet aan dit project en ROCTOP Bedrijven komen met hun onderzoeksopdrachten en die breng ik dan duidelijk naar de studenten toe. 

"Wat wilt u bereiken met dit project?"

Wat ik hoop is dat onze studenten in de toekomst nog beter onderzoekend werk kunnen doen wat ik heel belangrijk vind. Maar ook dat je je eigen loopbaan aan de gang kan houden en dat je een onderzoekende instelling behoud.  

Lees meer


Een Kolibrie kan achteruit vliegen
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is niet waar

De kolibrie kan door de zeer snelle vleugelslag (tot wel 80 slagen per seconde) in de lucht stil blijven hangen en loodrecht omhoog of naar beneden vliegen. De kolibrie kan als enige vogel ook achteruit vliegen.