Projectleiders

Justin Schild


"Waarom bent u begonnen aan het CIV project?"

Dat zijn twee verhalen. Het eerste verhaal is dat wij in 2016 met ons onderwijs team, waar ik toen nog leidinggevende van was, zeiden “wij willen veel meer in de praktijk gaan opleiden”. Veel studenten vonden de opleiding lijken op een havo. Ze zaten veel in de klas, kregen grotendeels theorie en te weinig informatie over de beroepen en de praktijk. Toen zijn wij gaan nadenken; "hoe kunnen we dat in gang zetten?". We besloten om met de bedrijven om ons heen ander onderwijs te gaan aanbieden. Daar zijn subsidies voor gekomen, genaamd 'de RIF subsidie'. Die subsidie zijn we vervolgens in gaan zetten om tot een samenwerking te kunnen komen met de bedrijven op het NDSM terrein en de school zelf. Dat was een verzoek vanuit het onderwijs-team maar ook van het college van bestuur. 

Zo zijn wij onder andere een samenwerking gestart met het Noorderlicht Café. Wij hebben met hen een opzet gemaakt en deze ook aan een aantal andere bedrijven voorgesteld. Die hebben gezegd dat ze daar in mee willen doen. Heel veel bedrijven vinden het net zo belangrijk dat studenten goed worden opgeleid en aansluiting vinden in de praktijk omdat daar soms wel eens een mismatch is. Wat er op school geleerd woord matched niet altijd met de bedrijven. Zo zijn we met bedrijven gaan schrijven om de subsidies aan te vragen en die hebben wij in 2020 gekregen. 

"Wat wilt u bereiken met dit project?" 

Ik wil de samenwerking gaan intensiveren. Ik wil dat de school niet meer de enige werkplek voor studenten is maar de hele NDSM werf. Ik wil dat studenten straks een module kunnen uitkiezen en zelf bepalen waar en met welk bedrijf deze moet worden uitgevoerd.  

Het leukste aan dit project vind ik natuurlijk het samenwerken met studenten. Dat is ook waarom ik dit beroep heb gekozen. Maar voornamelijk om te zorgen dat studenten een leuke leeromgeving hebben en studenten leren het beste door te 'doen'. Door te doen weten studenten ook beter wat ze leuk vinden. In Nederland moet je al heel vroeg kiezen welke richting je op wilt maar eigenlijk ben je nog veel te jong om te kiezen. Door te doen zie je makkelijker wat je wel en niet leuk vindt en in welk onderdeel je je misschien wilt specialiseren. Ik hoop met dit project dat studenten snel hun droombaan kunnen vinden. 

Lees meer


Mathijs van der Meulen

"Waarom doe u mee aan het CIV project?"

Omdat ik vind dat de basis van het MBO moet zijn het beroeps leven. Het samenwerken met echte bedrijven is essentieel om beroepsonderwijs goed te kunnen geven.

Er zijn drie partijen die beïnvloed worden door CIVdat zijn de bedrijven, studenten en de docenten en mijn rol is om de communicatie tussen die drie partijen te verbeteren zodat ze allemaal dezelfde taal gaan spreken. De verwachtingen van uit het bedrijfsleven worden duidelijker en studenten weten ook goed wat word er van hun word verwacht en wat zij er voor terug krijgen. Dus meer helderheid en communicatie tussen die drie partijen. 

"Wat wilt u bereiken met dit project?"

Wat ik wil bereiken is dat we steeds meer samen kunnen werken met bedrijven en dat die samenwerking makkelijk gaat. Nu is het meer een onderbreking van een schoolprogramma, lessen/weken moeten worden uit geroosterd en soms voelt het voor docenten als extra, van oh ja ook dat nog.  Ik wil bereiken dat de rest “oh ja ook dat nog” word. Samenwerken moet de nieuwe standaard worden.

Lees meer


Maruka van Galen

"Waarom doet u mee aan het CIV project?"

Zelf doe ik mee vanwege het stukje duurzaamheid. Duurzaamheid is heel belangrijk aangezien we tegen wat knelpunten aanlopen de laatste jaren, zoals het klimaat, fossiele brandstoffen en het broeikaseffect. Het is belangrijk dat we daar meer mee doen. Eén doel van het CIV project is de duurzaamheid in Amsterdam omdat Amsterdaook doelstellingen heeft op gebied van duurzaamheid die zij rond 2030 graag willen bereiken.

Op het NDSM zijn er ook veel bedrijven mee bezig en daarom ga ik kijken naar de leerlijnen van alle modules die alle studenten van alle opleidingen krijgen en waar en wanneer duurzaamheid daar in behandeld kan worden. Zo kan iedereen meer informatie over duurzaamheid krijgen en het is aan jezelf om daar in keuzes te maken. Je weet in ieder geval wat het is en hoe je er goede keuzes in kan maken. 

 "Wat wilt u bereiken met dit project?"

Wat ik wil bereiken is dat iedereen weet waarom duurzaamheid belangrijk is en daar zelf slimme keuzes in kan maken. Je kan kiezen er niks mee te doen maar dan weet je in ieder geval wel waarom je dat niet doet. Kennisverspreiding dus. 

Lees meer


Shakyra Kruijsman

"Waarom doe u mee aan het CIV project?"

Vooral omdat ik het heel leuk vind om bedrijven op het NDSM werf te verbinden met onze school en andersom. Ik vind het belangrijk dat studenten na hun studie kunnen gaan werken en dat ze ook een goed beeld hebben van wat werken nou eigenlijk inhoud.

Dus dat je tijdens je studie al kennismaakt met het werken en wat daarin jou taken kunnen zijn en hoe een bedrijfscultuur eruit ziet. Ik hoop dat ik dat mee kan geven vanuit mijn rol. 

"Wat wilt u bereiken met dit project?"

Ik merk dat studenten al heel volwassen zijn en graag deel uit willen maken van de maatschappij en dus wil ik dat zij vanuit hun studie makkelijk door kunnen groeien. 

Lees meer


Charlotte de Groot

"Waarom doe u mee aan het CIV project?"

Het gaat om het hybride onderwijs en de samenwerking met het bedrijfsleven, ik werk voor de Amsterdamse plus dat een onderdeel is van ROCTOP en dat is ook hybride onderwijs.

Onderwijs moet naar de praktijk toe. Daar wil ik heel graag een deel aan uitmaken. Mijn functie in het project dus ook het hybride onderwijs. 

"Wat wilt u bereiken met dit project?"

Dat het bedrijfsleven en school-leven gaan samenwerken zodat een beroepsopleiding voor studenten veel meer gaat leven.  

Lees meer


Jan Karstens

"Waarom doe u mee aan het CIV project?"  

Toen ik hoorde over dit project was ik heel enthousiast omdat ik achter deze doelstelling sta en daarom ben ik ook gevraagd om mee te werken. Vooral de samenwerking met het bedrijfsleven vind ik heel interessant.

Ik ben ingezet om het project te coördineren en bezig te zijn met de communicatie tussen Inholland die ook mee doet aan dit project en ROCTOP Bedrijven komen met hun onderzoeksopdrachten en die breng ik dan duidelijk naar de studenten toe. 

"Wat wilt u bereiken met dit project?"

Wat ik hoop is dat onze studenten in de toekomst nog beter onderzoekend werk kunnen doen wat ik heel belangrijk vind. Maar ook dat je je eigen loopbaan aan de gang kan houden en dat je een onderzoekende instelling behoudt.  

Lees meer


Arlette Brekhof

"Waarom doe u mee aan het CIV project?"  

Ik werd gevraagd om met studenten van mijn marketing en evenementenopleidingen de website van dit project te onderhouden. Bovenop dat ik dit project heel mooi vind gekeken naar de onderwerpen circulariteit en duurzaamheid bied het onderhouden van de website en zorgdragen voor content van diezelfde website een mooi stukje praktijk-leren voor mijn studenten. Ze gaan 'echt' aan de slag met theorie die ze eerder al hebben geleerd. 


"Wat wilt u bereiken met dit project?"

Gekeken naar mijn eigen studenten hoop ik ze zo beter te kunnen laten zien waarvoor ze op school zitten en leren wat ze leren. Door het in de praktijk uit te kunnen voeren krijgen ze een beter beeld van wat ze straks zelf in de arbeidsmarkt allemaal kunnen doen. En hopelijk helpt dat hen weer in het maken van de juiste keuzes in hun verder loopbaan-carrière. 

Lees meer

Een tandarts heeft de elektrische stoel uitgevonden
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is waar

Hij werd bedacht door de Amerikaanse tandarts Alfred Southwick en in 1889 voor het eerst in gebruik genomen in New York.