Coronavirus

Sinds maart 2020 is Nederland in de greep van het Coronavirus (COVID 19). Inmiddels zijn er allerlei maatregelen genomen en zelfs alweer versoepelt. De verspreiding van het coronavirus, de maatregelen vanuit het kabinet en de effecten op ROC TOP roepen allerlei vragen op bij ROC TOP medewerkers en studenten. Op deze webpagina zetten we de antwoorden op de meest gestelde vragen op een rijtje. ROC TOP volgt alle ontwikkelingen omtrent het virus op de voet, eventuele updates worden steeds op deze pagina bijgewerkt. Daarbij volgt ROC TOP steevast de richtlijnen van de Rijksoverheid, RIVM en de GGD.

Maatregelen i.v.m. Coronavirus @ ROC TOP   

UPDATE 25 juni 11.00 uur 

ROC TOP onderwijs na de zomervakantie

Ondanks alle versoepelingen rondom de maatregelen van het Coronavirus, zal ROC TOP ook na de zomervakantie op gepaste wijze onderwijs aanbieden. 

Wij stellen ons voor dat je op dit moment veel vragen hebt over hoe ROC TOP dit na de zomervakantie gaat invullen en wat dit voor jou gaat betekenen. Komende week versturen we aan al onze studenten en medewerkers een brief en een informatiefolder (routekaart) waarin we uitleggen hoe het ROC TOP onderwijs er uitziet na de zomervakantie.  

Onze campussen zijn gesloten van 18 juli tot en met 16 augustus 2020 vanwege de zomervakantie. Heb je vragen in die periode? Dan kun je deze stellen via het algemene mailadres info@roctop.nl, telefonisch 020-5042400 of whatsapp 06-25688724. 

Tot die tijd kun je ons bereiken via jouw eigen campus.

UPDATE 15 juni 12.00 uur

15 juni regelgeving: geen verandering bij TOP

Het kabinet heeft aangegeven dat per 15 juni de mbo-scholen beperkt open mogen.  

Maar wat gaat dit voor mij betekenen?  

Omdat de richtlijnen en regels nog heel streng zijn voor het toelaten van studenten, hebben wij besloten dat we tot de zomervakantie blijven lesgeven zoals we nu doen. Pas na de zomervakantie passen we het onderwijs aan, zodat jullie niet weer aan andere omstandigheden hoeven wennen en niet onnodig veel onderweg hoeven.

Wel alvast dit:  

Wat betekent dit voor de periode tot de zomervakantie?  

Eerder gecommuniceerde maatregelen en gemaakte afspraken blijven staan. Belangrijke punten:

  • Onderwijs op Afstand: Inmiddels wordt het onderwijs waar mogelijk op afstand (digitaal) gegeven. Je blijft gewoon de lessen volgen zoals je dat inmiddels gewend bent, tenzij anders afgesproken..
  • Examinering gaat door zoals eerder gecommuniceerd. Het afnemen van examens op locatie is gestart op 6 mei en loopt door t/m 3 juli 2020.
  • Stages gaan door zolang je welkom blijft bij je stagebedrijf.

Na de zomervakantie moet ROC TOP onderwijs geven aan de hand van de nieuwe
richtlijnen van het RIVM, ook wel “het nieuwe normaal”. Hierbij gaan alle campussen weer open en wordt er een mix van fysiek en online lessen gegeven om te zorgen dat op de campussen de dan geldende regels en richtlijnen kunnen worden gehandhaafd. Hierover ontvang je voor de zomervakantie bericht


VRAGEN EN ANTWOORDEN - ALGEMEEN 

Hoe informeert ROC TOP haar studenten en medewerkers?   

Zodra er nieuwe informatie is informeren we jou daarover via onze website roctop.nl/coronavirus. Daarbij gebruiken we ook het intranet (voor medewerkers), studentenmail en Trajectplanner. Houd de kanalen goed in de gaten.   

ROC TOP volgt de richtlijnen van het RIVM. Kijk voor de meest actuele informatie rondom COVID-19 op: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19  

Wat zijn de symptomen van het coronavirus (COVID-19)?    

Koorts (meer dan 38 graden Celsius) met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking.   

Kijk voor de meest recente adviezen op: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden 

Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen? 

  • Was je handen regelmatig met water en zeep 

  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

Schud geen handen. 

  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.  

Wat zijn de ziekteverschijnselen van COVID-19? 

De belangrijkste klachten die vaak voorkomen bij COVID-19 zijn koorts (38 graden of hoger), droge hoest, moeheid, ophoesten slijm en benauwdheid. Soms zijn de klachten zo erg dat je moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Bij ongeveer 5% van de patiënten is de ziekte fataal. 

De meeste mensen (80%) hebben verkoudheidsklachten zoals een neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, spierpijn lichte hoest en verhoging. Sommige mensen kunnen (tijdelijk) minder ruiken en proeven. Dit komt overigens ook wel voor bij andere verkoudheidsvirussen. Ook heeft een enkele patiënt met COVID-19 last van diarree. 

Wat doe ik als ik ziek ben? 

  • Meld je ziek zoals je dat voor COVID 19 gewend was. 

  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. 

  • Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten. 

Wanneer moet ik de huisarts bellen? 

Je belt de huisarts als je zieker wordt, of als je medische hulp nodig hebt, bijvoorbeeld als je hoge koorts krijgt of moeilijk ademt. Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, maar bel de huisarts. 

Wanneer wordt iemand getest op COVID-19?  

Als mensen klachten hebben die op COVID-19 wijzen, moeten ze thuis blijven totdat ze minstens 24 uur geen klachten hebben. De (huis)arts kan afwegen of een test bijdraagt aan de behandeling of de verzorging van een patiënt. Indien mogelijk kan de huisarts de patiënt zelf testen of hierover overleggen met de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) 

Kan ik ziek worden van het nieuwe coronavirus als ik ergens spullen of oppervlakken aanraak of vastpak? 

De kans is klein dat je ziek wordt als je bijvoorbeeld in een winkel of bij iemand op bezoek spullen of oppervlakken aanraakt of vastpakt. Door niet met je met de handen in het gezicht te komen en regelmatig goed de handen te wassen voorkom je dat je ziek wordt. Was meteen je handen na het aanraken van oppervlakken of spullen van iemand die (mogelijk) COVID-19 heeft. 

Ik heb nog een vraag, met wie kan ik contact opnemen?  

We begrijpen dat je mogelijk nog steeds vragen hebt. Mocht je willen bellen met een medewerker van ROC TOP, dan kun je als student of als ouder/verzorger contact opnemen met de ROC TOP Taskforce coronavirus, via telefoonnummer: 06-11582512. 

COVID-19 routekaart studenten
per augustus 2020
Bindend studieadvies ten tijde van corona
voor eerstejaars studenten
Hoe zit het nou met toetsen & examens?
Benieuwd?
Wat kan ik zelf doen voor mijn gezondheid
Lees verder
Krijg ik nog les?
Lees verder
Hoe zit het met mijn stage?
Lees verder
Kan ik straks gewoon doorstromen?
Lees verder
Waar staan alle laatste updates voor studenten?
Check het hier
Een krokodil kan zijn tong uitsteken om vissen te lokken
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is niet waar

Waarom ze dit niet kunnen is ons niet helemaal duidelijk, misschien een soort beveiliging dat ze hun eigen tong niet kunnen afbijten.