Decanen

Het maken van de juiste studiekeuze is voor jongeren een lastige opgave. ROC TOP helpt u en uw leerlingen graag bij het oriënteren op en kiezen van een opleiding in het mbo. Wij bieden jongeren uitdagend kleinschalig mbo-onderwijs dat goed voorbereidt op het bedrijfsleven of een vervolgstudie. Leerlingen kunnen kiezen uit ruim 50 opleidingen in verschillende sectoren en op alle niveaus. Voor ieder instapniveau is er een keuze.

Wilt u een voorlichting bij u op school aanvragen of een afspraak maken? Mail dan naar Lisa Harte: 06 - 15474555 / l.harte@roctop.nl
Voor algemene decanenvragen, graag contact opnemen met Sarah Altyzer: 06 - 25398489 / S.altyzer@roctop.nl

Voor opleidingsspecifieke vragen, graag contact opnemen met de desbetreffende persoon, in het contactpersonenoverzicht (blauwe balk).

Aandacht voor leerlingen

ROC TOP staat voor kleinschalig en persoonlijk. In totaal werken circa 450 medewerkers bij onze organisatie, verdeeld over vier campussen in Amsterdam. De scholen zijn kleinschalig opgezet, waardoor we meer aandacht aan onze studenten (en elkaar) kunnen besteden. Studenten worden bij ons gezien; docenten kennen ze bij naam, weten wat ze bezighoudt en hebben veel tijd voor ze. Zo wordt ook snel opgemerkt of er extra zorg en begeleiding nodig is.

Theorie en praktijk

ROC TOP helpt studenten zichzelf te ontplooien, na te denken en voor te bereiden op de toekomst. Wij zorgen voor een optimale balans tussen theorie en praktijk. Met onze beroepsgerichte opleidingen worden studenten goed voorbereid op de arbeidsmarkt door het opdoen van ervaring in de praktijk. Daarvoor werken wij samen met verschillende bedrijven en brancheorganisaties.

Mbo op proef

Uw school bereidt leerlingen voor op een mooie toekomst. Een diploma is daarvoor de basis, maar wat wordt de volgende stap? Uit ervaring blijkt dat vmbo-leerlingen het maken van een beroeps- en studiekeuze lastig vinden. Met als risico dat ze de verkeerde keuze maken en voortijdig uitvallen of wisselen van opleiding. In dat kader is ROC TOP het project ‘Mbo op proef’ gestart en heeft hierin de samenwerking gezocht met de gemeente Amsterdam, het beroepenveld en het voortgezet onderwijs in Amsterdam. Wilt u meer weten, zie www.mboopproef.nl.

Nieuws

10 apr 2019

TOP-talk op 18 april voor vmbo eindexamenleerlingen en ouders

Het zijn spannende weken voor eindexamenleerlingen. Hoe wordt stress veroorzaakt, wat doet het met je brein? Hoe kan je als ouder je zoon/dochter helpen? Deze vragen en meer worden tijdens…
Lees verder
22 mrt 2019

Goud & Zilver voor TOP-pers tijdens Skills the Finals

Op 7 maart is Eva Haake, studente Pedagogisch Werk Kinderopvang uitgeroepen tot de beste van Nederland. En oOp vrijdag 22 maart werd tijdens de finales van Skills Heroes onze kandidaat…
Lees verder
20 mrt 2019

Skills Heroes The Finale update: 20 – 22 maart

Van 20 t/m 22 maart 2019 staat de RAI Amsterdam in het teken van Skills Heroes The Finals met meer dan 50 verschillende beroepen! Drie hallen vol superspannende vakwedstrijden om…
Lees verder