Decanen

Het maken van de juiste studiekeuze is voor jongeren een lastige opgave. ROC TOP helpt u en uw leerlingen graag bij het oriënteren op en kiezen van een opleiding in het mbo. Wij bieden jongeren uitdagend kleinschalig mbo-onderwijs dat goed voorbereidt op het bedrijfsleven of een vervolgstudie. Leerlingen kunnen kiezen uit ruim 50 opleidingen in verschillende sectoren en op alle niveaus. Voor ieder instapniveau is er een keuze.

Wilt u een voorlichting bij u op school aanvragen of een afspraak maken? Mail dan naar Lisa Harte: 06 - 15474555 / l.harte@roctop.nl
Voor algemene decanenvragen, graag contact opnemen met Sarah Altyzer: 06 - 25398489 / S.altyzer@roctop.nl

Voor opleidingsspecifieke vragen, graag contact opnemen met de desbetreffende persoon, in het contactpersonenoverzicht (blauwe balk).

De TOP decanendag vindt plaats op:
donderdag 28 februari 2019, 14.00 - 18.00 uur

Aandacht voor leerlingen

ROC TOP staat voor kleinschalig en persoonlijk. In totaal werken circa 450 medewerkers bij onze organisatie, verdeeld over vier campussen in Amsterdam. De scholen zijn kleinschalig opgezet, waardoor we meer aandacht aan onze studenten (en elkaar) kunnen besteden. Studenten worden bij ons gezien; docenten kennen ze bij naam, weten wat ze bezighoudt en hebben veel tijd voor ze. Zo wordt ook snel opgemerkt of er extra zorg en begeleiding nodig is.

Theorie en praktijk

ROC TOP helpt studenten zichzelf te ontplooien, na te denken en voor te bereiden op de toekomst. Wij zorgen voor een optimale balans tussen theorie en praktijk. Met onze beroepsgerichte opleidingen worden studenten goed voorbereid op de arbeidsmarkt door het opdoen van ervaring in de praktijk. Daarvoor werken wij samen met verschillende bedrijven en brancheorganisaties.

Mbo op proef

Uw school bereidt leerlingen voor op een mooie toekomst. Een diploma is daarvoor de basis, maar wat wordt de volgende stap? Uit ervaring blijkt dat vmbo-leerlingen het maken van een beroeps- en studiekeuze lastig vinden. Met als risico dat ze de verkeerde keuze maken en voortijdig uitvallen of wisselen van opleiding. In dat kader is ROC TOP het project ‘Mbo op proef’ gestart en heeft hierin de samenwerking gezocht met de gemeente Amsterdam, het beroepenveld en het voortgezet onderwijs in Amsterdam. Wilt u meer weten, zie www.mboopproef.nl.

Nieuws

15 feb 2019

TOP-studenten Jossy Aarsman beste vlogger van mbo-Nederland

Studente Jossy van de opleiding leidinggevende travel & hospitality heeft meegedaan aan de verkiezing 'beste vlogger van mbo-Nederland', een initiatief van PlaytoWork in samenwerking met 12 mbo-onderwijsinstellingen.
Lees verder
07 feb 2019

TOP Events & Hospitality host Circulair Talent Event

Op donderdag 7 februari ondertekenden 15 grote onderwijsinstellingen uit de Metropoolregio Amsterdam het manifest ‘Circulair & Onderwijs’ op de campus Events & Hospitality van ROC TOP.
Lees verder
17 jan 2019

MADE BY 020 event: licht, geluid, camera en ACTIE!

Op 16 januari stond in de Q-factory het Eindevent van MADE BY 020 - traject 5 op het programma. Het moment waarin 12 weken lang hard werken samen komt.…
Lees verder