Decanen

Het maken van de juiste studiekeuze is voor jongeren een lastige opgave. ROC TOP helpt u en uw leerlingen graag bij het oriënteren op en kiezen van een opleiding in het mbo. Wij bieden jongeren uitdagend kleinschalig mbo-onderwijs dat goed voorbereidt op het bedrijfsleven of een vervolgstudie. Leerlingen kunnen kiezen uit ruim 50 opleidingen in verschillende sectoren en op alle niveaus. Voor ieder instapniveau is er een keuze.

Wilt u een voorlichting bij u op school aanvragen, een afspraak maken of heeft u een algemene vraag? Mail dan naar Lisa Harte: 06 - 15474555 / l.harte@roctop.nl

Voor opleidingsspecifieke vragen, graag contact opnemen met de desbetreffende persoon, in het contactpersonenoverzicht (blauwe balk).

Aandacht voor leerlingen

ROC TOP staat voor kleinschalig en persoonlijk. In totaal werken circa 450 medewerkers bij onze organisatie, verdeeld over vier campussen in Amsterdam. De scholen zijn kleinschalig opgezet, waardoor we meer aandacht aan onze studenten (en elkaar) kunnen besteden. Studenten worden bij ons gezien; docenten kennen ze bij naam, weten wat ze bezighoudt en hebben veel tijd voor ze. Zo wordt ook snel opgemerkt of er extra zorg en begeleiding nodig is.

Theorie en praktijk

ROC TOP helpt studenten zichzelf te ontplooien, na te denken en voor te bereiden op de toekomst. Wij zorgen voor een optimale balans tussen theorie en praktijk. Met onze beroepsgerichte opleidingen worden studenten goed voorbereid op de arbeidsmarkt door het opdoen van ervaring in de praktijk. Daarvoor werken wij samen met verschillende bedrijven en brancheorganisaties.

Mbo op proef

Uw school bereidt leerlingen voor op een mooie toekomst. Een diploma is daarvoor de basis, maar wat wordt de volgende stap? Uit ervaring blijkt dat vmbo-leerlingen het maken van een beroeps- en studiekeuze lastig vinden. Met als risico dat ze de verkeerde keuze maken en voortijdig uitvallen of wisselen van opleiding. In dat kader is ROC TOP het project ‘Mbo op proef’ gestart en heeft hierin de samenwerking gezocht met de gemeente Amsterdam, het beroepenveld en het voortgezet onderwijs in Amsterdam. Wilt u meer weten, zie www.mboopproef.nl.

Nieuws

04 jul 2019

Vumc Kinderstad jij-en-ik project succesvol afgerond met certificaat

Drie Pedagogisch Werk studenten van ROC TOP hebben een gespecialiseerde stage gelopen bij VUmc Kinderstad en een certificaat ontvangen voor hun medewerking aan het jij-en-ik project. VUmc Kinderstad is een…
Lees verder
19 jun 2019

Circulaire toekomstmakers aan het woord

Hoe begeleid je de leerlingen en studenten van nu naar een bewuste levensstijl? Hoe leid je ze op tot slimme burgers en professionals die opgewassen zijn tegen de complexe problemen…
Lees verder
14 jun 2019

TOP-studenten begeleiden Hemeltjelief festivalgangers in Amsterdam-Noord

Studenten van ROC TOP hebben voor het eerst ondersteuning geleverd bij het Hemeltjelief festival
Lees verder