Decanen

Het maken van de juiste studiekeuze is voor jongeren een lastige opgave. ROC TOP helpt u en uw leerlingen graag bij het oriënteren op en kiezen van een opleiding in het mbo. Wij bieden jongeren uitdagend kleinschalig mbo-onderwijs dat goed voorbereidt op het bedrijfsleven of een vervolgstudie. Leerlingen kunnen kiezen uit ruim 50 opleidingen in verschillende sectoren en op alle niveaus. Voor ieder instapniveau is er een keuze.

Wilt u een voorlichting bij u op school aanvragen of een afspraak maken? Mail dan naar Lisa Harte: 06 - 15474555 / l.harte@roctop.nl
Voor algemene decanenvragen, graag contact opnemen met Sarah Altyzer: 06 - 25398489 / S.altyzer@roctop.nl

Voor opleidingsspecifieke vragen, graag contact opnemen met de desbetreffende persoon, in het contactpersonenoverzicht (blauwe balk).

De TOP decanendag vindt plaats op:
dinsdag 5 februari 2019, 10.00 - 13.00 uur

Aandacht voor leerlingen

ROC TOP staat voor kleinschalig en persoonlijk. In totaal werken circa 450 medewerkers bij onze organisatie, verdeeld over vier campussen in Amsterdam. De scholen zijn kleinschalig opgezet, waardoor we meer aandacht aan onze studenten (en elkaar) kunnen besteden. Studenten worden bij ons gezien; docenten kennen ze bij naam, weten wat ze bezighoudt en hebben veel tijd voor ze. Zo wordt ook snel opgemerkt of er extra zorg en begeleiding nodig is.

Theorie en praktijk

ROC TOP helpt studenten zichzelf te ontplooien, na te denken en voor te bereiden op de toekomst. Wij zorgen voor een optimale balans tussen theorie en praktijk. Met onze beroepsgerichte opleidingen worden studenten goed voorbereid op de arbeidsmarkt door het opdoen van ervaring in de praktijk. Daarvoor werken wij samen met verschillende bedrijven en brancheorganisaties.

Mbo op proef

Uw school bereidt leerlingen voor op een mooie toekomst. Een diploma is daarvoor de basis, maar wat wordt de volgende stap? Uit ervaring blijkt dat vmbo-leerlingen het maken van een beroeps- en studiekeuze lastig vinden. Met als risico dat ze de verkeerde keuze maken en voortijdig uitvallen of wisselen van opleiding. In dat kader is ROC TOP het project ‘Mbo op proef’ gestart en heeft hierin de samenwerking gezocht met de gemeente Amsterdam, het beroepenveld en het voortgezet onderwijs in Amsterdam. Wilt u meer weten, zie www.mboopproef.nl.

Nieuws

19 jul 2018

MBO-today: ‘Geen concurrentieslag in Amsterdam’

Er zijn geen grote problemen bij het ROC TOP en er is in Amsterdam geen sprake van een concurrentieslag tussen mbo-scholen. Dat antwoordt minister Van Engelshoven op vragen van het…
Lees verder
19 mrt 2018

ROC TOP in beweging

ROC TOP bestaat vijf jaar én daar zijn wij trots op! We zien dat de behoeften bij onze studenten, het bedrijfsleven en de samenleving ingrijpend en in hoog tempo veranderen.…
Lees verder
08 mrt 2018

Meer mogelijkheden voor mbo studenten in regio groot Amsterdam

ROC TOP en ROC van Amsterdam - ROC van Flevoland hebben overeenstemming bereikt over het verbeteren van de doelmatigheid van het mbo-opleidingsaanbod in de regio. Op advies van de commissie macrodoelmatigheid mbo…
Lees verder