Verslag TOP decanenbijeenkomst

ROC TOP organiseert twee TOP decanenbijeenkomsten per schooljaar. Wat er is besproken op de meest recente TOP decanenbijeenkomst, leest u hieronder.

Top in beweging: een logische ontwikkeling in deze tijd

– Verslag Decanenbijeenkomst 15 maart 2018 – 

Donderdag 15 maart vond de tweede TOP decanenbijeenkomst van schooljaar ’17-’18 plaats. Ineke van der Linden ( Voorzitter College van Bestuur) startte de ochtend met het onderwerp TOP in beweging en onze visie hierop. Zij presenteerde de plannen en gaf toelichting op wat dit betekent voor onze opleidingen, locaties en nieuwe leerlingen.

ROC TOP gaat haar opleidingsaanbod thematisch clusteren, het onderwijs verregaand personaliseren de komende jaren en nauwer samenwerken met het werkveld in de grootstedelijke regio Amsterdam. Er komen in Amsterdam vier campussen waar opleidingen worden geclusterd die verwant zijn aan elkaar. De presentatie van TOP in beweging kan hier gedownload worden. Zie ook de video over TOP in beweging.

De reacties op TOP in beweging waren positief. Volgens de decanen is het clusteren van de opleidingen een logische ontwikkeling in deze tijd. Er werd wel lichte zorg uitgesproken over de reeds aangemeld leerlingen voor komend schooljaar en onduidelijkheid over de plaatsingslocatie. Maar gelukkig bleek al snel dat deze groep leerlingen persoonlijk door TOP wordt geïnformeerd en begeleid daar waar nodig.

Deelsessies en feedback

Na de centrale presentatie werd er opgesplitst en zijn we met elkaar in gesprek gegaan over verschillende onderwerpen: thematische bundeling van het onderwijs, digitalisering & personalisering en LOB, studiekeuze en voorlichting. Dit bracht weer nieuwe inzichten met zich mee, waar ROC TOP mee aan de slag kan.

  • Thematische bundeling van het onderwijs maakt het mbo volgens een aantal decanen overzichtelijker voor vo-leerlingen. Ook de mogelijkheid om eenvoudiger te kunnen switchen tussen opleidingen of keuzes voor verschillende modules werd positief ontvangen. ‘De wereld om ons heen verandert snel’, aldus een decaan. ‘Logisch dus dat jullie mee veranderen en door-ontwikkelen’. Tip vanuit het vo: ‘ Maak bij de campus op locatie Wibautstraat goed duidelijk hoe studenten kunnen doorstromen naar andere campussen. Dit biedt perspectief’.
  • Een tweede verandering, één die de komende jaren verder ontwikkeld wordt, is  gepersonaliseerd onderwijs. Door gepersonaliseerde leertrajecten aan te bieden, wordt het beste uit de student gehaald. Het doel van ROC TOP: de student nóg beter klaarstomen voor een vervolgopleiding en/of droombaan. Een groep eerstejaars studenten, die een opleiding per september 2018 start op TOP campus NDSM, begint hiermee. Deze nieuwe onderwijsvorm is een lange termijn doelstelling en wordt in de komende jaren gefaseerd geïmplementeerd. Volgens het vo helpt dit de leerlingen om gemotiveerder een mbo-opleiding te starten en te doorlopen.  ‘Je eigen persoonlijke leertraject doorlopen heeft altijd de grootste kans tot slagen’, aldus een decaan.
  • Ook het onderwerp LOB en voorlichting kwam aan bod. Voor 4e jaars vmbo leerlingen wordt al veel aan voorlichting georganiseerd, volgens het vo. Het TOP Beroepenfestival is goed ontvangen, met name het in contact komen met praktijkmensen spreekt de decanen erg aan. ‘Dit helpt echt om beter een keuze te kunnen maken voor een beroepsrichting’, gaven meerdere decanen ons terug. Belangrijke feedback was de timing, voorkeur gaat uit naar planning aan het einde van een schooljaar voor doelgroep 3e jaars (v)mbo leerlingen. Zo past het beter in het LOB programma.

 

Na het formele programma stonden de Horeca & Hospitality studenten van ROC TOP klaar met een heerlijke lunch. Reactie van een decaan op de TOP Decanenbijeenkomst: ‘ Het was goed georganiseerd, informatief en inspirerend. Ik word graag op de hoogte gehouden!’