Examenkandidaat? Ook nu blijven je examens van belang!

Dit schooljaar rond jij je opleiding af. Dit doe je o.a. door het leveren van proeven van bekwaamheid en het doen van allerlei (centrale) examens.

Door het coronavirus loopt het dit jaar alleen een klein beetje anders. Dat is vervelend, maar iedereen in Nederland (en veel delen van de rest van de wereld) moet daar nu mee leren omgaan. Wij proberen jullie hierin zoveel mogelijk tegemoet te komen, maar moeten ons ook aan de wetten rondom onderwijs houden.

Kort: om jou je diploma straks te kunnen geven, moeten wij jou examineren!

 Wat is er NIET verandert?

  • Je moet je examens doen om een diploma te behalen.
  • Je hebt twee kansen per examen.
  • Ontvang je een uitnodiging voor een examen, dan ben je verplicht hierbij aanwezig te zijn. Als je onverwachts verhinderd bent, moet je je altijd- uiterlijk voor 9.00 uur op de dag van je examen - met een geldige reden bij het servicepunt afmelden.
  • Doe je dat niet, dan heb je een kans verbruikt. Een gemotiveerd verzoek voor een nieuwe kans kun je indienen bij je SLB-er/mentor. Als hij die toekent, wordt een schriftelijk bewijs daarvan aan je examendossier toegevoegd. LET OP - Niet afmelden betekent altijd: kans gemist en vaak studievertraging (zie ook: Examen doen in 10 stappen)!

Wat is er WEL verandert?

  • Je krijgt online les en begeleiding (onderwijs op afstand).
  • Mogelijk is je (afstudeer) stage vroegtijdig beëindigd en moet je met je stagebegeleider bedenken hoe je toch kunt laten zien dat je voldoende praktijkkennis hebt.
  • Je spreekt en ziet je klasgenoten weinig, en dan nog vaak alleen online.
  • Er wordt veel eigen discipline gevraagd: je moet het, nog meer dan anders, ZELF doen.
  • De examens die niet online plaatsvinden, doe je op twee ROC TOP-locaties: Vlaardingenlaan of NDSM. Hier worden kleine groepjes tegelijk geëxamineerd, zodat alle RIVM-richtlijnen en coronamaatregelen kunnen worden nageleefd.

Je docenten van ROC TOP staan voor je klaar. Heb je vragen, twijfel je, wil je uitleg over dingen: neem contact met ze op via één van de digitale wegen (mail, teams-chat, whatsapp of bellen).

Een tandarts heeft de elektrische stoel uitgevonden
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is waar

Hij werd bedacht door de Amerikaanse tandarts Alfred Southwick en in 1889 voor het eerst in gebruik genomen in New York.