Hoe zit het mijn stage?

Ben je een BBL-student? 

Volg de richtlijnen van je werkgever.   

Wordt jouw arbeidsovereenkomst beëindigd? We gaan samen op zoek naar een nieuwe leerwerkplek. Neem hierover contact op met je slb’er.    

Ben je een BOL-student? 

  • Je BPV gaat gewoon door, met uitzondering van:  bedrijven die vanuit de overheid gesloten zijn;   

  • werkgevers die zelf sluiten;  

  • werkgevers die aangeven geen begeleiding meer te kunnen aanbieden.  

  • kun je niet meer bij jouw stagebedrijf terecht, dan kan jouw stagebegeleider samen met S-BB zoeken naar alternatieven.  

TOP biedt jou (op afstand) begeleiding.  

ben je bang dat jouw stage je in een risicovolle positie brengt, dan mag je jouw stage tijdelijk onderbreken. Dit alleen als je dit schriftelijk aangeeft bij zowel jouw stagebedrijf als jouw slb’ er.   

Mogelijke BPV scenario's  

Hieronder volgen drie situaties die zich kunnen voordoen:  

  1. Jouw stage stopt als gevolg van het verplicht sluiten van een leerbedrijf (bijvoorbeeld in de horeca). Het onderwijsteam beoordeelt of leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden, zonder dat de uren geheel gemaakt worden. Kan dit niet dan zal de beroepspraktijkvorming later ingehaald moeten worden, ook als dat leidt tot een langere opleidingsduur.    

  1. De stage stopt als gevolg van een eigenstandige keuze van het leerbedrijf te sluiten. Dan geldt hetzelfde als in situatie 1.   

  1. Als je wordt gevraagd te komen helpen (bijvoorbeeld in Zorg of Welzijn) buiten jouw stage om: studenten mogen, ook wanneer hun stage of andere onderwijsvorm is geannuleerd, als student-vrijwilliger werken. Hiervoor moeten wel aparte afspraken te worden gemaakt tussen jou en de zorginstelling, zoals afspraken die betrekking hebben tot aansprakelijkheid.    

Ik ga op buitenlandstage. Kan ik wel gaan?    

Alle buitenlandse reizen en buitenlandse stages staan voorlopig op on hold. Dit is ongeacht of de gewenste bestemming van de student in een gebied zit met een kleurcode geel of groen.

De ROC TOP Taskforce rondom Covid-19 zal met regelmaat bekijken of de richtlijnen aangepast kunnen worden.    

Een Kolibrie kan achteruit vliegen
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is waar

De kolibrie kan door de zeer snelle vleugelslag (tot wel 80 slagen per seconde) in de lucht stil blijven hangen en loodrecht omhoog of naar beneden vliegen. De kolibrie kan als enige vogel ook achteruit vliegen.