Keuzedelen Mbo-Verpleegkundige

Wanneer je de opleiding Mbo-Verpleegkundige volgt bij ROC TOP, heb je de keuze uit de volgende keuzedelen:
K0125 Voorbereiding hbo
K0138 Zorginnovaties en technologie
K0165 Ondernemerschap mbo
K0186 Wijkgericht Werken
K0210 Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit
K0226 Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4

 

K0125 Voorbereiding hbo

In dit keuzedeel komen oriëntatie, informatieverwerking , samenwerking en reflectie in het aan bod in een hbo-context.

K0138 Zorginnovaties en technologie

Dit keuzedeel gaat over het werken met nieuwe technologische hulpmiddelen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Bijdragen aan het inzetten van nieuwe technologische hulpmiddelen.
  • Technologie toepassen op een verantwoorde manier.
  • Het gebruik van technologische hulpmiddelen bespreken met een cliënt.
  • Verbeteren van kwaliteit van leven van cliënten.
  • Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen.
  • Samenwerken met verschillende afdelingen over de inzet ervan.
  • Bijdragen aan zorgvernieuwing en onderzoek wat betreft technologie.
  • Voorlichting, advies en instructies geven aan collega’s.

K0165 Ondernemerschap mbo

Tijdens dit keuzedeel komen kennis, vaardigheden en taken van een kleine zelfstandig ondernemer en het starten en runnen van een onderneming aan de orde. Het gaat om ondernemers zonder personeel (ZZP’er/freelancer). Als ondernemer is het belangrijk om te werken met een planning. Ook is het belangrijk om in te spelen op wat er in de omgeving gebeurt.

 

K0186 Wijkgericht Werken

Dit keuzedeel is gericht op werken in de wijk. Je komt bij de cliënt thuis en je werkt samen met de cliënt aan het vergroten van zijn sociale netwerk. Het is belangrijk dat cliënten zelf initiatief nemen. Jij zorgt niet voor de cliënten, maar je helpt ze het zelf te doen.
K0210 Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit

In dit keuzedeel komt aan bod hoe je middels communicatie en betrokkenheid om kunt gaan met verschillen tussen culturen.

 

K0226 Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4

Tijdens dit keuzedeel leer je in te spelen op vernieuwingen binnen de branche waar je gaat werken. Ook leer je na te denken over je eigen handelen tijdens je werk op het gebied van innovaties en vernieuwingen.

 

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde keuzedelen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.