De Klencke 4

Decanenbijeenkomst ‘Zorg’vuldig kiezen voor een beroep

Datum: 5 maart 2020
Tijdstip: 13.00 - 16.30 uur
Locatie: De Klencke 4
De toekomst, dat is waar wij onze leerlingen en studenten voor opleiden. Het maken van een zorgvuldige beroepskeuze is daar onderdeel van. Maar hoe maak je als jongvolwassene een juiste beroepskeuze? En moet je wel kiezen voor een vak dat vandaag de dag wel erg negatief in het nieuws is? Vragen die wij zoveel mogelijk samen met u proberen te beantwoorden tijdens de decanenbijeenkomst op 5 maart aanstaande. We kijken uit naar uw komst!

Maak kennis met Carrousel leren (niveau 1 en 2)

Binnen de entree-opleidingen zien we dat studenten vaak niet hun werk vervolgen in het veld waarbinnen zij hun studiekeuze gemaakt hebben. Sterker nog, studenten maken hun opleiding niet eens af. Grote uitstroom. Waarom? Is het een gebrek aan passie voor het vak? Of is de oorzaak te vinden in een onjuist beroepsbeeld bij de start van de opleiding? Of beide? Kunnen we studenten meer gefundeerd opleiden en stimuleren tot een realistische beroepskeuze die aansluit bij hun toekomstwensen?

Carrousel leren

ROC TOP wil binnenkort een pilot starten op het gebied van Carrousel leren. Tijdens deze decanenbijeenkomst vertelt Gerrit Meijnen – Programmamanager Onderwijsvernieuwing –  meer over dit initiatief. Wat is het precies en voor wie is het geschikt? Ook beantwoordt Gerrit vragen van de aanwezigen rondom dit nieuwe initiatief bij ROC TOP..

Over Carrousel leren

Studenten krijgen de mogelijkheid kennis te maken met verschillende beroepen in een bedrijfstak. Zo worden studenten uitgedaagd om in steeds wisselende praktijksituaties, verschillende werkzaamheden en vaardigheden te beoefenen. Ze blijven wel in dezelfde richting en worden tijdens hun praktijkervaringen gecoacht door medewerkers vanuit het werkveld. Op deze manier kunnen studenten ervaren welk beroep het beste bij hen past. Niet alleen ronden de studenten het carrousel leren af met een regulier mbo-diploma, ook is hun eerste stap op de arbeidsmarkt meer waarschijnlijk in het werkveld waarvoor zij geleerd hebben.

Passie voor de Zorg

De kranten staan er vol mee: ernstige tekorten in de zorg. Thema’s als onderbezetting, te hoge werkdruk en gebrek aan beloning worden uitvoerig besproken tijdens de decanenbijeenkomst. Waarom zou je vandaag de dag überhaupt nog een baan in deze sector overwegen? Laat staan je leerlingen adviseren zich te laten scholen in een branche waar zulke weerbarstig geluiden klinken?

Waarom anno nu nog kiezen voor zorg en welzijn? Er zijn redenen genoeg! Dit vinden ook drie experts die u daar graag meer over vertellen. Tijdens de bijeenkomst laten wij een student, vakspecialist en een docent aan het woord. Vanuit drie verschillende perspectieven nemen zij u mee in de liefde die zij ervaren voor het vak. Ook gaan zij graag met u in gesprek aan de hand van enkele stellingen. Na deze bijeenkomst heeft u voldoende handvatten om uw leerlingen te kunnen adviseren over de uitdagende en fantastische opleidingen en banen in de zorg en welzijn.

Het programma

13.00 – 13.30 Inloop
13.30 – 13.45 Welkomstwoord door de campusdirecteur
14.00 – 14.30 Carrousel Leren
14.45 – 15.45 Passie voor de Zorg
15.45 – 16.30 Netwerkborrel met hapjes

Aanmelden? Dat kan via deze link!

Een Kolibrie kan achteruit vliegen
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is waar

De kolibrie kan door de zeer snelle vleugelslag (tot wel 80 slagen per seconde) in de lucht stil blijven hangen en loodrecht omhoog of naar beneden vliegen. De kolibrie kan als enige vogel ook achteruit vliegen.