Amsterdam

TOP Talk: Mijn kind op het mbo

Datum: 17 maart 2022
Tijdstip: 19:30 - 20:30 uur
Locatie: Amsterdam
Na de zomervakantie start een nieuwe fase: je kind wordt mbo-student. Dit kan flink wat verandering met zich meebrengen. Op praktisch en financieel gebied, maar ook op het gebied van onderlinge verhoudingen thuis. Van een mbo-student wordt zelfstandigheid verwacht. Wat betekent dit voor studenten en hun ouders/verzorgers? En hoe gaan wij daar bij ROC TOP mee om? Ook wanneer jouw kind nog geen keuze gemaakt heeft voor een opleiding, of nog in het intakeproces zit, kan dit wellicht al vragen oproepen.

Op de informatieve online bijeenkomst “TOP Talk: Mijn kind op het mbo”, op donderdag 17 maart 2022, informeert ROC TOP ouders/verzorgers (en hun kind) over de stappen na aanmelding voor een mbo-opleiding.

Meld je aan.

Het menselijk skelet blijft groeien tot je 35 jaar bent