Krijg ik nog les?

ROC TOP is geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Er wordt beperkt les op locatie gegeven. Je krijgt alleen toegang tot het gebouw wanneer je bent ingeroosterd.

Lessen & roosters

Je krijgt les volgens een aangepast rooster, waarbij onderwijs op de campus wordt afgewisseld met

onderwijs op afstand (online). Hierbij gaan we uit van de meest actuele situatie, deze kan namelijk veranderen. Kijk voor jouw meest up-to-date rooster direct op roosters.roctop.nl of via de TOP Student app.

Stagelopen

Volg de regels van jouw stagebedrijf.

Onderwijs op afstand

Op dagen dat je geen les op de campus hebt, krijg je onderwijs op afstand (online). Om op afstand les

te kunnen volgen heb je een laptop nodig. Vanaf schooljaar 2020/2021 is het daarom verplicht om een laptop te hebben. Weten waaraan jouw laptop moet voldoen? Check: roctop.nl/byod.

Het Amerikaanse woord Yankee is afkomstig van de Nederlandse namen Jan en Kees
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is waar

Er bestaan veel theorieën over het ontstaan van het woord Yankee. De enige theorie die niet is ontkracht stelt dat Yankee is afgeleid van Jan-Kees. In de 17e eeuw kwamen de namen Jan, Kees en Jan-Kees vaak voor in Nieuw-Amsterdam.