Nieuwe BBL-opleiding Verpleegkunde GHZ met focus op revalidatie en NAH

10 nov 2016 / 13:36

De opleiding is een coproductie van ROC TOP, OPPstap, Reade en Nieuw Amstelrade. Speciaal opgeleide deskundigen, betrokken docenten, experts van de eigen organisatie en ervaringsdeskundigen bepalen mede de inhoud van de opleiding.

Het leren in de praktijk staat in deze opleiding voorop; leren, voor en in het netwerk van de zorgvrager. Want leren doe je met en van elkaar. De lesdagen worden daarom ook afgewisseld met werkplek-leerdagen waarbij het gebruik van digitale leermiddelen voorop staat.

Binnen Reade en Nieuw Amstelrade, maar ook in andere organisaties die mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel of een lichamelijke beperking ondersteunen, worden er specifieke competenties gevraagd op het gebied van revalidatie en zorg. Deze gebieden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Na een traumatiserende gebeurtenis is revalidatie voor de verschillende doelgroepen waaronder NAH op lichamelijk-, sociaal- en emotioneel gebied essentieel. De cliënt moet het ‘nieuwe leven’ kunnen vormgeven. Dit proces vraagt van de verpleegkundige een expertise die we binnen deze opleiding hebben vormgegeven.

Deze opleiding is niet alleen bedoeld voor werknemers bij Reade en Nieuw Amstelrade maar ook voor medewerkers die bij een andere instelling werken en een BBL opleiding met nadruk op revalidatie en niet aangeboren hersenletsel willen volgen. Toelatingsvereiste is een diploma Verzorgende IG.

Welke opleiding precies? 

Opleiding voor MBO Verpleegkunde (branche Gehandicaptenzorg of Ziekenhuis), niveau 4, BBL, crebo 25480

Hoe lang duurt de opleiding?

Deze opleiding is een 2,5-jarige opleiding.

Waar start de opleiding?

De opleiding vindt plaats in Amsterdam, op ROC TOP locatie de Klencke.

Wat zijn de toelatingseisen?

Een diploma Verzorgende IG (of daaraan gelijkgestelde opleiding) en een leer-werk-overeenkomst met een werkgever zijn vereist. Een intakegesprek en instaptoetsen taal en rekenen kunnen deel uitmaken van de toelating.

Meer informatie en/ of aanmelden?

Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij Brenda van der Zaag: 06 4726 0754; mail B.van.der.Zaag@roctop.nl.

Aanmelden logo021213_nar_logo_rgb_groenblack  oppstap-logo      reade_logo_kleur

Deel dit artikel