Sociaal cultureel werker

Crebonummer 25488
Niveau 4
Regio amsterdam
Start datum
Locatie
Duur opleiding
Leerweg
Aug 2019
3 jaar
bol

Als sociaal cultureel werker ben je erop gericht sociale vraagstukken samen met burgers op te lossen. Je werkt veelal in of vanuit een gebied (wijk, buurt of dorp) voor een specifieke bevolkingsgroep. In deze setting werk je steeds minder vaak op één locatie, maar ga je er juist op uit om onder de mensen te zijn. Je leert hoe je mensen in achterstandsituaties kunt ondersteunen, zodat ze hun positie in de maatschappij versterken. Vakken die je krijgt zijn bijvoorbeeld: jeugd- en jongerenwerk, netwerken en sociale kaart (het overzicht van instellingen die hulp bieden aan een bepaalde hulpgroep), kunst en cultuur en marketing.

soccultwerker

 Iets voor jou?

 • Je werkt graag samen met mensen met verschillende achtergronden
 • Je bent flexibel, zelfstandig en kunt goed organiseren
 • Je neemt zelf initiatief, legt makkelijk contact
 • Je kunt goed planmatig werken
 • Je hebt belangstelling voor mensen en maatschappelijke kwesties
 • Je kunt luisteren, doorvragen en adviseren

De opleiding

Sociaal werk is de verbindende factor tussen zorg, onderwijs, welzijn en werk. Deze sector is flink aan het veranderen. Zo zijn veel taken van de provincie naar de gemeente overgeheveld en wordt de zorgtaak steeds meer bij burgers gelegd. Het takenpakket van sociaal werkers wordt hierdoor steeds uitgebreider en uitdagender.

Het eerste jaar van de studie is een basisjaar. Je doet allerlei kennis op over verschillende doelgroepen en sociale problematieken. Je oefent met communicatieve en organisatorische vaardigheden die je nodig hebt om een beroep als sociaal werker te kunnen uitoefenen. Ook werk je aan projecten en vinden er verschillende excursies plaats waardoor je een goed beeld krijgt van het beroep.

Het tweede en derde jaar richt je je helemaal op het beroep sociaal-maatschappelijk dienstverlener of sociaal cultureel werker en loop je stage.

Om deze mbo opleiding nog beter aan te laten sluiten op het hbo en/ of jouw toekomstige job, kies je tijdens je opleiding één of meerdere keuzedelen. Je kunt kiezen uit keuzedelen die iets extra’s toevoegen (verbreden) of keuzedelen waarmee je dieper ingaat op stof die je al geleerd hebt (verdiepen). Check ze!

Duur opleiding

 • 3 jaar

Jouw carrière

Als sociaal cultureel werker kun je aan de slag in buurt- en wijkcentra, het jongerenwerk, bij de gemeente, culturele en educatieve instellingen en buitenschoolse opvang. Je kunt ook werkzaam zijn in functies binnen de maatschappelijke opvang, de buitenschoolse opvang of organisaties voor kunst, cultuur en amusement.

Jouw vooropleiding

 • Minimaal een diploma vmbo kader
 • Overgangsbewijs naar 4 havo/ vwo
 • Minimaal een diploma mbo niveau 2

Toelating en aanmelding

Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een kennismakingsactiviteit.

LET OP! Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is nodig, om stage te kunnen lopen. Meer informatie over toelating en aanmelding?

Kans op werk

Verder leren?

 • Hbo Culturele en Maatschappelijke Vorming
 • Hbo Maatschappelijke Werk en Dienstverlening
 • Hbo Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Hbo Sociaal Juridische Dienstverlening
 • Hbo Rechten
 • Hbo Lerarenopleiding

BENIEUWD WAT JE NOG MEER KUNT LEREN?

Vind de opleiding die bij je past