Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

Crebonummer 25489
Niveau 4
Regio amsterdam
Start datum
Locatie
Duur opleiding
Leerweg
Aug 2019
3 jaar
bol

Als sociaal-maatschappelijk dienstverlener werk je aan de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van mensen door hen te ondersteunen. Je adviseert en informeert, ook op juridisch en financieel gebied, en geeft praktische hulpverlening of verwijst door naar andere instanties. Een sociaal-maatschappelijk dienstverlener werkt met diverse doelgroepen die verschillende hulpvragen hebben. Denk bijvoorbeeld aan huurders, mensen met schulden, tienermoeders en werkloze jongeren. Je leert hoe je deze mensen kunt ondersteunen bij sociaal-maatschappelijke vragen of problemen. Je krijgt vakken als: voorlichting en advies, recht, schuldhulpverlening, dienstverleningsplan.

socmaatschapdienstverlener

Iets voor jou?

 • Je werkt graag samen met mensen met verschillende achtergronden
 • Je bent flexibel, zelfstandig en kunt goed organiseren
 • Je neemt zelf initiatief, legt makkelijk contact
 • Je kunt goed planmatig werken
 • Je hebt belangstelling voor mensen en maatschappelijke kwesties
 • Je kunt luisteren, doorvragen en adviseren

Jouw carrière

Je kunt aan de slag bij woningbouwverenigingen, centra voor werk en inkomen, vluchtelingenwerk, justitiële inrichtingen (gevangenissen), slachtofferhulp, verslaafdenzorg, organisaties voor maatschappelijk werk, jongerenloketten (begeleiden jongeren zonder startkwalificatie of een diploma naar een opleiding of een baan), maar ook instellingen voor schuldhulpverlening behoren tot de mogelijkheden.

De opleiding

Sociaal werk is de verbindende factor tussen zorg, onderwijs, welzijn en werk. Deze sector is flink aan het veranderen. Zo zijn veel taken van de provincie naar de gemeente overgeheveld en wordt de zorgtaak steeds meer bij burgers gelegd. Het takenpakket van sociaal werkers wordt hierdoor steeds uitgebreider en uitdagender.

Het eerste jaar van de studie is een basisjaar. Je doet allerlei kennis op over verschillende doelgroepen en sociale problematieken. Je oefent met communicatieve en organisatorische vaardigheden die je nodig hebt om een beroep als sociaal werker te kunnen uitoefenen. Ook werk je aan projecten en vinden er verschillende excursies plaats waardoor je een goed beeld krijgt van het beroep.

Het tweede en derde jaar richt je je helemaal op het beroep sociaal-maatschappelijk dienstverlener of sociaal cultureel werker en loop je stage.

Om deze mbo opleiding nog beter aan te laten sluiten op het hbo en/ of jouw toekomstige job, kies je tijdens je opleiding één of meerdere keuzedelen. Je kunt kiezen uit keuzedelen die iets extra’s toevoegen (verbreden) of keuzedelen waarmee je dieper ingaat op stof die je al geleerd hebt (verdiepen). Check ze!

Duur opleiding

 • 3 jaar

Jouw vooropleiding

 • Minimaal een diploma vmbo kader
 • Overgangsbewijs naar 4 havo/ vwo
 • Minimaal een diploma mbo niveau 2

Toelating en aanmelding

Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een kennismakingsactiviteit.

LET OP! Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is nodig, om stage te kunnen lopen. Meer informatie over toelating en aanmelding?

Kans op werk

Verder leren?

 • Hbo Culturele en Maatschappelijke Vorming
 • Hbo Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Hbo Sociaal Juridische Dienstverlening
 • Hbo Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Hbo Rechten
 • Hbo Lerarenopleiding

BENIEUWD WAT JE NOG MEER KUNT LEREN?

Vind de opleiding die bij je past