Opleidingskosten

Als je een opleiding in het mbo gaat volgen zijn daar kosten aan verbonden. Vanaf je 18e betaal je een wettelijk vastgesteld bedrag. Daarnaast komen er voor iedereen kosten bij voor bijvoorbeeld het aanschaffen van boeken, softwarelicenties en voor activiteiten.

Schoolkosten mogen nooit een belemmering zijn om een opleiding bij ROC TOP te volgen. Daarom houden we de kosten zo laag mogelijk. Denk je dat je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de schoolkosten? Vraag daarnaar tijdens jouw kennismaking met ROC TOP. Er zijn meerdere categorieën opleidingskosten. Lees hieronder verder.

5 CATEGORIEËN OPLEIDINGSKOSTEN

1.De wettelijk vastgestelde verplichte bijdrage (les- of cursusgeld)

Die betaal je vanaf je 18e levensjaar. De rijksoverheid bepaalt ieder jaar hoe hoog deze bijdrage is.

Voor schooljaar 2021-2022*

  • Je bent op 1 augustus jonger dan 18 jaar en volgt een BOL-opleiding. Je betaalt voor dit schooljaar geen lesgeld.
  • Je bent 18 jaar of ouder op 1 augustus 2021 en volgt een BOL-opleiding. Het lesgeld is € 1.216,-.
  • Je bent 18 jaar of ouder op 1 augustus 2021 en volgt een BBL OF BOL-deeltijdopleiding op niveau 1 of 2. Het  cursusgeld is € 253,-.
  • Je bent 18 jaar of ouder op 1 augustus 2021 en volgt een BBL OF BOL-deeltijdopleiding op niveau 3 of 4. Het  cursusgeld is € 612,-.

*) Let op! Bovenstaande kosten zijn de wettelijk vastgestelde tarieven. Alle studenten die een bekostigde mbo-opleiding gaan doen of continueren krijgen een korting van 50% op hun les- en cursusgeld voor het studiejaar 2021-2022. Dit is een maatregel naar aanleiding van Corona. Meer informatie over hoe de korting wordt verwerkt, volgt zo snel mogelijk. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.

2. De basisuitrusting, waarvoor de opleiding de kosten draagt 

Alle opleiding zorgen ervoor dat er een basisuitrusting school aanwezig is voor iedere student om een opleiding te volgen en examen te doen, bijvoorbeeld machines en gereedschappen en verbruikersmaterialen. De basisuitrusting betreft de leermaterialen waarvoor de opleiding vanuit de overheidsbekostiging (lumpsum) verantwoordelijk is. 

3. De basisuitrusting, waarvoor het erkende leerbedrijf de kosten draagt

Het erkende leerbedrijf voorziet in wat de student nodig heeft om de stage te volgen (inclusief gereedschappen) binnen bestaande wet- en regelgeving. Dit noemen we basisuitrusting leerbedrijf. De student maakt met het leerbedrijf afspraken over een eventuele vergoeding. 

4. De vrijwillige bijdrage 

De opleiding mag een vrijwillige bijdrage van de student vragen voor een activiteit (studiereis) en/of product (kopieerkaart). Als de student de vrijwillige bijdragen niet betaalt, biedt de opleiding een zinvol alternatief. In geen geval heeft dit gevolgen voor de studievoortgang van de student. 

5. De onderwijsbenodigdheden waarvoor de student de kosten draagt 

Er zijn ook onderwijsbenodigdheden waarin de school niet hoeft te voorzien. Dit zijn met name onderwijsbenodigdheden die de student nodig heeft om de lessen voor te bereiden, bijvoorbeeld een agenda en rekenmachine, een laptop/softwarelicenties/boeken en zaken die afhankelijk zijn van persoonlijke kenmerken bijvoorbeeld sport- en werkkleding en –schoenen. Voordat je met je opleiding begint, ontvang je van ons een leermiddelenlijst. Hierop staat precies welke boeken, materialen en licenties je zelf moet aanschaffen om de opleiding te kunnen volgen. Wil je weten wat je ongeveer kunt verwachten? Bekijk dan de leermiddelenlijst van je opleiding naar keuze voor het schooljaar 2021-2022 op www.studers.nl

STUDIEFINANCIERING

Als je 18 jaar en ouder bent en een BOL-opleiding volgt heb je recht op studiefinanciering. Als je jonger dan 18 jaar bent en je volgt een BOL-opleiding dan heb je alleen recht op een reisproduct voor studenten.  Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en de hoogte van studiefinanciering, je ov-kaart en uitgebreide informatie op DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs): www.duo.nl.

Een vingerafdruk is net als een tongafdruk uniek
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is niet waar

De vingerafdruk is bij elk mens uniek, maar ook de tong is uniek bij iedereen. De plaatsing van smaakpapillen, vorm, grootte, etc.