Opleidingskosten

Als je een opleiding in het mbo gaat volgen zijn daar kosten aan verbonden. Vanaf je 18e betaal je een wettelijk vastgesteld bedrag. Daarnaast komen er voor iedereen kosten bij voor bijvoorbeeld het aanschaffen van boeken, softwarelicenties en voor activiteiten.

Schoolkosten mogen nooit een belemmering zijn om een opleiding bij ROC TOP te volgen. Daarom houden we de kosten zo laag mogelijk. Denk je dat je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de schoolkosten? Vraag daarnaar tijdens jouw kennismaking met ROC TOP. Er zijn meerdere categorieën opleidingskosten. Lees hieronder verder.

5 CATEGORIEËN OPLEIDINGSKOSTEN

1.De wettelijk vastgestelde verplichte bijdrage (les- of cursusgeld)

Die betaal je vanaf je 18e levensjaar. De rijksoverheid bepaalt ieder jaar hoe hoog deze bijdrage is.

Voor schooljaar 2020-2021

  • Je bent op 1 augustus jonger dan 18 jaar en volgt een BOL-opleiding. Je betaalt voor dit schooljaar geen lesgeld.
  • Je bent 18 jaar of ouder op 1 augustus 2020 en volgt een BOL-opleiding. Het lesgeld is circa € 1.168,-.
  • Je bent 18 jaar of ouder op 1 augustus 2020 en volgt een BBL OF BOL-deeltijdopleiding op niveau 1 of 2. Het  cursusgeld is circa € 243,-.
  • Je bent 18 jaar of ouder op 1 augustus 2020 en volgt een BBL OF BOL-deeltijdopleiding op niveau 3 of 4. Het  cursusgeld is circa € 588,-.

*) Let op! Bovenstaande kosten zijn een indicatie op basis van schooljaar 2019-2020. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.

2. De basisuitrusting, waarvoor de opleiding de kosten draagt

Alle opleiding zorgen ervoor dat er een basisuitrusting school aanwezig is voor iedere student om een opleiding te volgen en examen te doen. De basisuitrusting betreft de leermaterialen waarvoor de opleiding vanuit de overheidsbekostiging (lumpsum) verantwoordelijk is.

3. De basisuitrusting, waarvoor het erkende leerbedrijf de kosten draagt

Het erkende leerbedrijf voorziet in wat de student nodig heeft om de stage te volgen (inclusief gereedschappen) binnen bestaande wet- en regelgeving. Dit noemen we basisuitrusting leerbedrijf. De student maakt met het leerbedrijf afspraken over een eventuele vergoeding.

4. De vrijwillige bijdrage

De opleiding mag een vrijwillige bijdrage van de student vragen voor een activiteit (studiereis) en/of product (kopieerkaart). Als de student de vrijwillige bijdragen niet betaalt, biedt de opleiding een zinvol alternatief. In geen geval heeft dit gevolgen voor de studievoortgang van de student.

5. De onderwijsbenodigdheden waarvoor de student de kosten draagt

Iedere opleiding maakt aan de student duidelijk welke leermiddelen de student zelf nog moet aanschaffen (kopen of lenen). Kijk voor informatie hierover op de site van je opleiding. Die vind je onder het kopje leermiddelenlijst of ook schoolkosten.

STUDIEFINANCIERING

Kijk voor de hoogte van studiefinanciering voor een BOL-opleiding, je ov-kaart en uitgebreide informatie op DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs): www.duo.nl

Een vingerafdruk is net als een tongafdruk uniek
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is waar

De vingerafdruk is bij elk mens uniek, maar ook de tong is uniek bij iedereen. De plaatsing van smaakpapillen, vorm, grootte, etc.