Opzet ROC TOP sluit aan op plannen minister

26 nov 2015 / 14:55

In het vandaag (26 november 2015) verschenen plan van minister Jet Bussemaker (OC&W) komt naar voren dat zij sterker wil inzetten op ‘de menselijke maat in het mbo’. Een plan dat wij als ROC TOP van harte toejuichen. Door scholen te creëren die door hun opzet herkenbaar zijn voor de student, docent en andere medewerkers zorgen we voor een onderwijsklimaat waarin talenten het beste tot hun recht komen.

Als ROC TOP hebben wij al vanaf onze start gekozen voor kleinschalig en kleinscholig onderwijs. Dit betekent dat onze locaties van een zodanige beperkte omvang zijn dat men elkaar bij naam en toenaam kent. Persoonlijke aandacht is dan ook iets wat je bij TOP in alles terugvindt. Mede als gevolg van onze focus op de menselijke maat zijn we door de Keuzegids mbo 2015 uitgeroepen tot ‘beste Mbo van de Randstad’.

foto: Valerie Kuipers

foto: Valerie Kuipers

Deel dit artikel