OVER ROC TOP

ROC TOP biedt uitdagend kleinschalig mbo-onderwijs dat studenten goed voorbereidt op het bedrijfsleven of een vervolgstudie. ROC TOP onderscheidt zich door de persoonlijke aandacht die aan studenten wordt gegeven. De organisatie heeft vier campussen in Amsterdam waar circa 4.000 studenten deelnemen aan ruim vijftig verschillende opleidingen. In totaal werken zo’n 450 medewerkers bij de organisatie.

Aandacht

ROC TOP heeft aandacht voor jou, als mens en als student. Wij bieden jou een leuke en uitdagende opleiding in een fijne en veilige sfeer, op een kleine locatie. Je krijgt persoonlijke aandacht door de juiste studiebegeleiding en ondersteuning. Je studieloopbaanbegeleider helpt je gedurende de opleiding met al je vragen of opmerkingen. Zorg dat deze weet wat jij nodig hebt om je diploma te halen, dan krijg je precies die begeleiding en ondersteuning om dat doel te bereiken.

Samen

We willen er samen met jou voor zorgen dat je zo snel mogelijk je diploma haalt. Soms lukt dat echter minder snel dan je wil en daar kunnen verschillende redenen voor zijn. ROC TOP werkt samen met verschillende instanties zoals schoolmaatschappelijk werkers, schuldhulpverleners of jeugdartsen, die je kunnen ondersteunen als het even tegen zit.

Kwaliteit

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) investeert in de verbetering van de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) door o.a. extra middelen beschikbaar te stellen.

ROC TOP werkt met een door OCW goedgekeurde Kwaliteitsagenda om de doelen gesteld vanuit de Haagsche politiek een plek te geven binnen ons onderwijs. Op basis van een aantal maatregelen wordt het onderwijs van ROC TOP op de verschillende campussen vormgegeven. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op via info@roctop.nl

Maatschappelijk bewust

ROC TOP respecteert jouw religie en culturele achtergrond, welke dat ook is. Ook wordt er veel aandacht besteed aan samenwerking, werkhouding, goed overleg en collegialiteit. Op deze manier hoopt ROC TOP een positieve maatschappelijke bijdrage te leveren.

Jouw diploma, ons doel

Maar je start je opleiding natuurlijk met één doel: een diploma. Want met dat diploma ben jij klaar voor een geweldige toekomst. Ons hele onderwijs én de zorg er omheen is ingericht om je te helpen dat doel te bereiken. 'Niemand de deur uit zonder een diploma!' En dat geldt ook voor jou.

AL ONZE OPLEIDINGEN

BESTUUR

College van bestuur


Ineke van der Linden, voorzitter


Mariëll Visbeen

Raad van toezicht

Raad van Toezicht

drs. C.E.J. van Meurs (Chris) v.z.
R.E. Boasman (Rubina)
drs. M. Beijer RC (Marceline)
mr. T.E. Klein (Tim)
P.J. Roos (Paul)