Amsterdam

Decanenbijeenkomst

Komt u naar onze decanenbijeenkomst op donderdag 4 november van 14.00 tot 17.00 uur?
Meer informatie hierover volgt snel.

Aanmelden kan alvast via Lisa Harte: L.harte@roctop.nl
Een tandarts heeft de elektrische stoel uitgevonden
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is waar

Hij werd bedacht door de Amerikaanse tandarts Alfred Southwick en in 1889 voor het eerst in gebruik genomen in New York.