Decanenbijeenkomst TOP

ROC TOP vindt het belangrijk om in gesprek te zijn met relaties, evenals elke dag leren, met en van elkaar. Met regelmaat organiseert TOP daarom een decanenbijeenkomsten waar relevante onderwerpen aan bod komen.

Wat er is besproken op de meest recente TOP decanenbijeenkomst, of wat er op de planning staat, leest u hieronder.

Op donderdag 16 februari 2023 ontvangen wij u graag weer op onze jaarlijkse TOP decanenbijeenkomst van 14.00 tot 17.00 uur. Ook mentoren zijn van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen.  

Zet u deze alvast in de agenda? 

Decanenbijeenkomst 'Mentale gezondheid en de invloed op de studiekeuze' -  7 april 2022

In aanloop van de Mental Health Alert Week (11-14 april 2022) heeft ROC TOP de aanwezige decanen meegenomen in hoe wij als school met de mentale gezondheid van onze studenten omgaan, vertelden studenten hier zelf ook over én bracht de workshop van Ollie nieuwe inzichten over dromen van jongeren, het online leven van afgelopen periode en hun twijfels. 

Energizer door Sportacademie studenten  

Studenten Mayra en Fela trapten de decanendag af met een verfrissende energizer. En dat deden ze met veel charme. Ze worden opgeleid om één of meerdere personen te motiveren om te bewegen. De decanen werd gevraagd de woorden ‘sport’ en ‘energie’ met elkaar na te bootsten met hun lichaam.  

Daarnaast vertelden de studentes over hun eerste twee jaren als studenten bij de Sportacademie en dat de pandemie ervoor gezorgd had dat hun studenten-leven hierdoor eigenlijk niet echt was zoals het hoorde. Ze misten de opbouw van contact met hun studiegenoten, de leuke uitjes en sportevenementen die daarbij horen. Wel was er een sterke band met de docenten, die zeer toegankelijk zijn, maar door de nieuw ontstane situatie verliep online niet alles altijd vlekkeloos. Erg blij zijn ze met de gekozen opleiding, vooral ook omdat er een basisjaar is en je daarna kiest voor een specialisatie.  

Welzijn bij ROC TOP door Onderwijsmanager Welzijn Marian van der Sluijs  

Marian van der Sluijs is Onderwijsmanager Welzijn op campus Health & Sport. Met trots vertelde zij over de verhuizing in 2023 naar het voormalig Slotervaartziekenhuis. Waar zowel care als cure instanties gevestigd worden en ROC TOP studenten welzijn en health per augustus 2023 midden in de praktijk opgeleid gaan worden. 

Het welzijn van studenten is heel belangrijk voor een kleine school zoals die van ROC TOP. De erkenning dat ROC TOP goed bezig is met de veiligheid en welzijn van haar studenten bewijst het ontvangen vignet ‘Gezonde School’. Campus TOP Health & Sport is één van de weinige mbo-scholen met dit vignet.  

De campus heeft verschillende welzijn-onderwerpen op de agenda staan gedurende het jaar. Studenten hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van diverse workshops, lessen en/of hulp: 

 • Het Student Expertise Centrum: hulp voor studenten op de campus van zorgvragen, budgetcoach, huiselijk geweld tot hulp bij huiswerkplanning 
 • Happylessen: voorheen waren dit de dip & depressielessen. Dit is een samenwerking met Arkin. Er is baat en behoefte in deze lessen. Indien een student het wenst is er ook verdere coaching mogelijk 
 • Cursus ‘met lef’: Samenwerken aan de zelfverzekerdheid van studenten bij o.a. de spanning rondom op stage gaan 
 • Lang leve de liefde: Gesprekken over de liefde in verschillende vormen 
 • Sex matters: Een thema dat soms verrassend kan uitpakken en daarom belangrijk om in gesprek te gaan en te blijven over diversiteit en inclusiviteit 
 • Faalangst: trainingen 
 • Paarse vrijdag: Gesprekken over toegankelijk zijn voor alles en iedereen 

Workshop Ollie door Iwan van de Zon 

Hoe motiveer je jongeren (tijdens corona)? Ollie heeft een trainingsprogramma ‘Life goes on’ ontwikkelt. Tot op heden hebben zij met 5000 studenten gesproken over hun blik op de toekomst, hun twijfels en dromen. Gedurende de decanenmiddag werd Kahoot live ingezet en gingen de decanen met elkaar in gesprek over de studiekeuze, motivatie en de invulling van hun rol m.b.t. de toekomst van hun leerlingen.  

Presentatie bekijken? Ollie x Motivatie x studiekeuze - www.ollie.nl.pdf

Lees meer
 

Decanenbijeenkomst 'Hoe een date en goed gesprek kunnen leiden tot verdieping & verbinding' - 4 november 2021

Op 4 november organiseerde ROC TOP een bijzondere kennissessie speciaal voor decanen uit het VO.  Het centrale thema was: “hoe een date en goed gesprek kunnen leiden tot verdieping & verbinding”. 

 

Het gesprek met een leerling naar het next level brengen

Youngworks opende deze middag met een inspirerende workshop die handvatten gaf voor een verbindend gesprek met jongeren.

De gouden tips van Youngworks:

 • Doe aan verwachtingsmanagement, dubbel-check en help met overzicht, plannen en doelen.
 • Geef ruimte + werk met verhalen, metaforen en voorbeelden!
 • ‘Wees nieuwsgierig’, stel de juiste vragen en ontdek hoe iets voor de ander in elkaar steekt.
 • Luister niet alleen met je oren & wees echt aanwezig.
 • Wees jezelf en deel ook (waar gewenst) over jezelf

Een date met ROC TOP-studenten Na de workshop werd de vergaarde kennis direct in de praktijk gebracht tijdens spannende speeddates met onze TOP-studenten. De aanwezige decanen hebben onze enthousiaste studenten in levenden lijve gezien en aan de tand gevoeld over hun ervaringen met ROC TOP en hun opleiding. De vonken zijn zeker overgesprongen en speeddates smaakten dan ook naar meer. ROC TOP wil daarom graag in de toekomst meer van dit soort ludieke ontmoetingen met ROC TOP-studenten organiseren.  

Ook een date? Tijdens de bijeenkomst werd er aangegeven dat het leuk zou zijn om leerlingen van VO-scholen op deze manier (speeddates) in gesprek te laten gaan met ROC TOP studenten. Dit kan natuurlijk, neem contact op om deze mogelijkheden te bespreken. 

Save the Date 7 april ROC TOP wil graag een volgende “date” voor een decanenmiddag vast aankondigen, hierbij een save the date: 7 april 2022. 

Lees meer

Decanenbijeenkomst ‘Zorg’vuldig kiezen voor een beroep - 5 maart 2020 

De decanenbijeenkomst begon met een korte introductie van Pien van Langen (directeur TOP Health & Sport). Daarna pakte Gerrit Meinen (projectmanager Onderwijsvernieuwing) de vloer om meer te vertellen over het nieuwe initiatief Carrousel leren. Hiermee wil TOP tegemoet komen aan die Entree-studenten die nog geen idee hebben welke kant ze op willen, maar wel nog naar school moeten.  Eindpunt is werk door een realistisch beeld van de beschikbare beroepen, door te ontdekken waar de skills liggen en ook zeker ook waar ze niet liggen. 

 PPT presentatie inzien? Klik dan hier.

Na een korte pauze stond het onderdeel ‘Zorg’vuldig kiezen op het programma. Pien van Langen leidde een discussie in over het werk in de zorg: passie voor zorg en welzijn.

Daarna volgden meerdere sprekers die een pleidooi voor de zorg (en welzijn) hielden. Mandy van der Meent van Cordaan is wijkverpleegkundige. Zij vertelde over de passie die zij haalde uit het feit dat ze echt een verschil kan maken. Haar beroep is veelzijdig: ze heeft in haar korte leven al heel veel specialisaties en werkgevers gehad. In haar huidige functie werkt ze in een team, waarin ze veel vrijheid heeft en ruimte is om je te ontplooien. Voor jongeren doet haar werkgever veel: netwerken. Twee studentes van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn vertelden over waarom ze voor de zorg gekozen hebben. Chaimae raakte geïnspireerd door een ervaring met een interventie van de ambulance, Sarah was na stages erachter gekomen dat haar hart in de zorg lag en niet in het onderwijs. Sarina studeert voor Onderwijsassistent. Zij werd geïnspireerd door een oud-docent en heeft heel veel geleerd inmiddels, zodat ze er ook echt voor een ander kan zijn. Ook TOP-decaan en docent Myrthe Busscher sprak over de passie voor haar vak en het begeleiden van studenten.

Tevens werden er verschillende stellingen aan de kaak gesteld, met het thema: de problematiek van tekorten in de zorg. Vaak bleek dat hart voor de zaak prevaleert boven vergoeding. En dat het beroep nog veel te maken heeft met vooroordelen. 

Afbeelding met binnen, vloer, plafond, persoon Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Lees meer

TOP Talk Zelfredzaamheid in het mbo - 10 oktober 2019 

Met regelmaat organiseert TOP een TOP TALK voor diverse doelgroepen. Dit keer waren de LOB'ers, mentoren en decanen uit het voortgezet onderwijs aan de beurt. Op 10 oktober jl. waren zij welkom op de TOP TALK met het thema ‘Zelfredzaamheid in het mbo.’ Zelfredzaamheid gaat over zelfstandig zijn, eigen problemen oplossen ofwel: in het dagelijks leven jezelf kunnen redden. 

Het aanmeldproces en de keuze voor een opleiding, een tussenjaar in het mbo nemen en de struggles op het gebied van zelfredzaamheid in de overstap naar het mbo kwamen onder andere aan de orde. Bureau voor jongerencommunicatie & onderzoek Youngworks en Het Samenwerkingsverband Amsterdam/Diemen waren aanwezig om de sessies te faciliteren. De uitkomsten en meest opvallende inzichten van deze middag delen we graag met u.

TOP 5 Insights zelfredzaamheid

De top 5 is tot stand gekomen tijdens een sessie, waarin duo’s aan de slag gingen met de vraagstelling : “Wat kunnen we in het VO doen om de zelfredzaamheid van jongeren te vergroten?”

 • Inzetten en versterken van executieve functies (leren plannen, organiseren, reflecteren etc). Een voorbeeld: meiden (die doorgaans beter zijn in plannen) dit hun medeleerlingen die het nog niet zo goed kunnen (vaker jongens) te leren. Peer-to-peer learning.
 • De leerlingen laten oefenen met projectmatig werken ofwel afwijken van de standaardmethodes van (klassikaal) lesgeven. Hierin is het belangrijk om te werken met doelen en dat de leerlingen erop reflecteren. Een voorbeeld: het toepassen en aanleren van scrummen.
 • Leerlingen leren omgaan met fouten maken. Het is oké om een keer te falen, zolang je reflecteert op je aanpak en je (leer)strategie. Met die inzichten probeer je het opnieuw, totdat je het kunt. Concreet kun je denken vaker formatief toetsen. Met die methode wordt ook in het Amsterdamse onderwijs geëxperimenteerd, maar het vraagt een hele cultuuromslag. Voor zowel docenten, leerlingen als ouders. Het betekent namelijk dat je jongeren in plaats van een beloning of waardering te geven voor het resultaat en prestatie (meestal door cijfers) leert om vaker waardering te krijgen voor hun inzet en het proces (door middel van evaluatie en feedback).
 • Verdere invoering van een nieuwe leerweg. Waar het PO leerlingen goed voorbereidt (ook op zelfstandigheid), schiet het VO te kort. Leerlingen, het bedrijfsleven en vervolgopleidingen hebben baat bij een verrijking van het theoretische leren met een praktische component. Samen met het onderwijs werkt het ministerie van OCW hieraan. Het doel van de praktijkgerichte component in de bovenbouw van de nieuwe leerweg is alle leerlingen goed voor te bereiden op zowel de keuze voor vervolgonderwijs als op de daadwerkelijke overstap naar het vervolgonderwijs (mbo of havo).
 • Leer jongeren “omdenken”. Op een bepaalde leeftijd gaan jongeren beseffen dat er ‘foute’ antwoorden zijn en raken ze het vermogen kwijt om zowel creatief te zijn als logisch te denken. Terwijl jonge kinderen dat creatieve deel intuïtief juist heel goed beheersen. Door omdenken stel je leerlingen in staat bewust ‘denkfouten’ te maken en die kunnen uiteindelijk tot nieuwe mogelijkheden leiden.

Download hier de hand-out van de presentatie van YoungWorks.

Kennismakingsactiviteit bij TOP

Tijdens de kennissessie, gegeven door Hanane Hamtach (intaker TOP), kwam het gesprek tussen het VO en TOP snel tot stand. ROC TOP heeft het afgelopen jaar het aanmeldproces prettiger en makkelijker gemaakt voor leerlingen. Tijdens een interessante discussie met elkaar bleek dat TOP de kennismaking anders uitvoert dan de doelgroep wenst. Met deze waardevolle informatie wil TOP graag verder praten tijdens een vervolgactiviteit. 

ROC TOP studenten over zelfredzaamheid > M-JAAR 

 Het M-jaar: een tussenjaar voor vmbo leerlingen. Twee studenten, een ouder en mentor Jazz Steijger gaven een presentatie over het M-jaar. Tijdens het M-jaar maakt de student uitgebreid kennis met beroepen en vervolgopleidingen. Tevens gaat een M-jaar student zelf op zoek naar een betaalde stage bij een organisatie. Er worden vele gastlessen gegeven van professionals uit het bedrijfsleven. En worden de studenten gestimuleerd, om ook zelf bezoeken aan bedrijven te organiseren voor een kijkje in de keuken.

“Ik vond het superleuk om voor docenten te mogen presenteren en te vertellen over het M-jaar. Iedereen was heel lief en geïnteresseerd. Ik hoop dat er meer jongeren de kans krijgen om deze leuke opleiding te kunnen doen. Ik vind het heel belangrijk dat jongeren leren hoe je zelfstandig kan zijn en dingen zelf kan regelen want uiteindelijk ga je dat wel zelf moeten doen en niet iedereen heeft ouders die kunnen helpen.”- Jaimy, student M-jaar.

Afbeelding met tekst, persoon, muur Automatisch gegenereerde beschrijving

BBL-traject 

BBL overstapcoach Kevin van Windt, van het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen,  vertelde de aanwezigen welke mogelijkheden zij aanbieden voor de begeleiding van leerlingen die voor een BBL- opleiding kiezen. Meer informatie. : overstapcoachbbl@swvadam.nl 

Lees meer

Doorstroom vo naar het mbo - 28 februari 2019

Donderdag 28 februari was TOP Business het toneel voor wederom een succesvolle decanenbijeenkomst. Deze middag stond in het thema van doorstroom vo naar het mbo. Ineke van der Linden (Voorzitter College van Bestuur) startte deze middag met een warm welkomstwoord en Gert Meijer (host van de middag) nam alle aanwezigen mee in de onderwerpen die deze middag aan bod kwamen. ROC TOP heeft in het kader van doorstroom vo naar het mbo recentelijk een project uitgevoerd met het Rudolph Steiner College. Hanane Hamtach heeft iedereen meer verteld over dit project.

Het M-jaar  Daarna was het woord aan Elke van den Hout om iets te vertellen over het M-jaar, een initiatief om vmbo’ers na hun diploma eerst een mbo-oriëntatiejaar aan te bieden waarin ze een beter beeld van beroepen en beroepsopleidingen krijgen. De kans op vroegtijdig uitval wordt hierdoor verkleind. Samen met vier mbo-instellingen wordt er op dit moment gewerkt om het M-jaar te realiseren. TOP gaat hiervoor subsidie aanvragen via de mbo-agenda. M-jaar. Presentatie inzien?

Wetsvoorstel Sterk Beroepsonderwijs – OCW  Na een korte pauze was het tijd voor Tessa van Dorp van OCW. Zij praatte de aanwezigen bij over het wetsvoorstel Sterk Beroepsonderwijs, waarin meer ruimte zit voor de doorlopende leerroutes. Het streven is dat per studiejaar 2020-2021 vmbo en mbo-scholen doorlopende leerroutes kunnen aanbieden. Voor deze leerroute kan bekostiging aangevraagd worden. De presentatie vindt u hier.

Positieve reacties  De reacties van decanen en aanwezigen waren erg positief over deze middag. Veel aanwezigen zagen mooie mogelijkheden in de vanuit OCW beschikbaar gestelde middelen om dergelijke initiatieven op te zetten. Mocht uw school interesse hebben met ons hierover in gesprek te gaan, dan kan dit altijd. Interesse om de PowerPoint presentaties in te zien? Deze zijn via e-mail op te vragen. 

Lees meer

Top in beweging: een logische ontwikkeling in deze tijd - 15 maart 2018

Donderdag 15 maart vond de tweede TOP decanenbijeenkomst van schooljaar ’17-’18 plaats. Ineke van der Linden ( Voorzitter College van Bestuur) startte de ochtend met het onderwerp TOP in beweging en onze visie hierop. Zij presenteerde de plannen en gaf toelichting op wat dit betekent voor onze opleidingen, locaties en nieuwe leerlingen.

ROC TOP gaat haar opleidingsaanbod thematisch clusteren, het onderwijs verregaand personaliseren de komende jaren en nauwer samenwerken met het werkveld in de grootstedelijke regio Amsterdam. Er komen in Amsterdam vier campussen waar opleidingen worden geclusterd die verwant zijn aan elkaar. Zie ook de video over TOP in beweging.

De reacties op TOP in beweging waren positief. Volgens de decanen is het clusteren van de opleidingen een logische ontwikkeling in deze tijd. Er werd wel lichte zorg uitgesproken over de reeds aangemeld leerlingen voor komend schooljaar en onduidelijkheid over de plaatsingslocatie. Maar gelukkig bleek al snel dat deze groep leerlingen persoonlijk door TOP wordt geïnformeerd en begeleid daar waar nodig.

Deelsessies en feedback

Na de centrale presentatie werd er opgesplitst en zijn we met elkaar in gesprek gegaan over verschillende onderwerpen: thematische bundeling van het onderwijs, digitalisering & personalisering en LOB, studiekeuze en voorlichting. Dit bracht weer nieuwe inzichten met zich mee, waar ROC TOP mee aan de slag kan.

 • Thematische bundeling van het onderwijs maakt het mbo volgens een aantal decanen overzichtelijker voor vo-leerlingen. Ook de mogelijkheid om eenvoudiger te kunnen switchen tussen opleidingen of keuzes voor verschillende modules werd positief ontvangen. ‘De wereld om ons heen verandert snel’, aldus een decaan. ‘Logisch dus dat jullie mee veranderen en door-ontwikkelen’. Tip vanuit het vo: ‘ Maak bij de campus op locatie Wibautstraat goed duidelijk hoe studenten kunnen doorstromen naar andere campussen. Dit biedt perspectief’.
 • Een tweede verandering, één die de komende jaren verder ontwikkeld wordt, is  gepersonaliseerd onderwijs. Door gepersonaliseerde leertrajecten aan te bieden, wordt het beste uit de student gehaald. Het doel van ROC TOP: de student nóg beter klaarstomen voor een vervolgopleiding en/of droombaan. Een groep eerstejaars studenten, die een opleiding per september 2018 start op TOP campus NDSM, begint hiermee. Deze nieuwe onderwijsvorm is een lange termijn doelstelling en wordt in de komende jaren gefaseerd geïmplementeerd. Volgens het vo helpt dit de leerlingen om gemotiveerder een mbo-opleiding te starten en te doorlopen.  ‘Je eigen persoonlijke leertraject doorlopen heeft altijd de grootste kans tot slagen’, aldus een decaan.
 • Ook het onderwerp LOB en voorlichting kwam aan bod. Voor 4e jaars vmbo leerlingen wordt al veel aan voorlichting georganiseerd, volgens het vo. Het TOP Beroepenfestival is goed ontvangen, met name het in contact komen met praktijkmensen spreekt de decanen erg aan. ‘Dit helpt echt om beter een keuze te kunnen maken voor een beroepsrichting’, gaven meerdere decanen ons terug. Belangrijke feedback was de timing, voorkeur gaat uit naar planning aan het einde van een schooljaar voor doelgroep 3e jaars (v)mbo leerlingen. Zo past het beter in het LOB programma.

Na het formele programma stonden de Horeca & Hospitality studenten van ROC TOP klaar met een heerlijke lunch. Reactie van een decaan op de TOP Decanenbijeenkomst: ‘ Het was goed georganiseerd, informatief en inspirerend. Ik word graag op de hoogte gehouden!’

Lees meer

Naar buiten gaan met nat haar maakt je ziek
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is niet waar

Er is geen verband tussen naar buiten gaan met nat haar en ziek worden. Je zal misschien wat meer kou voelen, maar je wordt er niet verkouden van. Griep en verkoudheid worden veroorzaakt door een virus, niet door temperatuur.