Disclaimer

We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie actueel blijft.

ROC TOP besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de gepresenteerde informatie, noch voor schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op www.roctop.nl.

Onvoldoende aanmeldingen

ROC TOP behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname een opleiding of delen daarvan niet te starten. In dat geval wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden. ROC TOP spant zich in om samen met de student een passend alternatief binnen of buiten de instelling te vinden. Een student die besluit de opleiding niet te starten, is verplicht de instelling hiervan voor de start van de opleiding op de hoogte te stellen.

Informatie campussen

Brochure TOP Business

Brochure TOP Events & Hospitality

Brochure TOP Start

Brochure TOP Health & Sport

Een tandarts heeft de elektrische stoel uitgevonden
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is waar

Hij werd bedacht door de Amerikaanse tandarts Alfred Southwick en in 1889 voor het eerst in gebruik genomen in New York.