Het bestuur

Het College van Bestuur

  • Voorzitter College van Bestuur (a.i.), Tim Klein (rechts)
  • Lid van het College van Bestuur (a.i.), Arno Geurtsen (links)

Photo credits: Rob van der Voort


Raad van Toezicht 

Samenstelling Raad van Toezicht:

  • Drs. C.E.J. van Meurs (Chris), voorzitter
  • Drs. M. Frenken (Manon), vicevoorzitter
  • J. van Meerkerk (Jeffrey), lid
  • T. Cohen MSc. (Tom), lid
  • Dr. mr. K. Manuel (Karin), lid

Het jaarverslag 2020 vindt u hier.
Het menselijk skelet blijft groeien tot je 35 jaar bent