Een jaar lang oriënteren op een allesbepalende toekomstkeuze

Eerste lichting M-jaar studenten studeert af

Amsterdam 9 juli 2020- Vandaag ontvangt de eerste lichting M-Jaar studenten hun diploma van ROC TOP. Zeven zelfverzekerde studenten sluiten hiermee een jaar van persoonlijke groei, beroepsoriëntatie en experimenteren met succes af.

Studenten van het M-Jaar (v.l.n.r. Noah, Jaimy en Justin)

Afgelopen jaar stond voor deze studenten in het teken van een uitgebreide kennismaking met uiteenlopende beroepen en vervolgopleidingen. De diplomering vandaag markeert het einde van dit avontuur, tegelijkertijd is het ook het startschot van iets geheel nieuws. Per augustus 2020 starten deze M-jaar studenten vervolgopleidingen o.a. in de media-, horeca-, bouw- en technieksector. Ook start een student met een carrière in de retail. Hoog tijd voor een eerste beschouwing: wat is de opbrengst van een jaar lang oriënteren op een allesbepalende toekomstkeuze?

M-Jaar feitjes
In het M-Jaar zijn 20 bedrijven bezocht, 10 gastlessen gegeven en bijzondere lessen aangeboden waaronder filosofie, Lean en Spaans. De lessen Spaans zijn georganiseerd op verzoek van de studenten zelf. De meest spannende les afgelopen jaar vonden studenten de EHBO-lessen. De volgende sectoren zijn tijdens bedrijfsbezoeken bezocht: zorg, techniek, dieren, onderwijs, sport, horeca, media, handhaving en de bouw. Het M-jaar startte in september 2019 in Nederland als pilot in Amsterdam. ROC TOP nam als eerste opleider het initiatief om een oriëntatiejaar voor vmbo’ers, havisten en mbo’ers aan te bieden. Negen studenten variërend in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar deden mee aan deze pilot. Zeven studenten studeren vandaag (9 juli 2020) af. Twee studenten zijn eerder uitgestroomd, dit omdat zij eerder in het schooljaar al 1) een studiekeuze maakte of 2) ging verhuizen naar het buitenland. 

Als je langs gaat bij een bedrijf zie je echt wat je later gaat doen. Dan kan je makkelijker zien of het echt bij je past. “- Noah van der Lans (16 jaar)


Dé keuzes van de eerste lichting M-Jaar studenten

Opvallend is dat drie van de zeven studenten kiezen voor een vervolgopleiding in de mediasector. Komend schooljaar starten zij met de opleiding mediamanagement & marketing of media en communicatie. Andere studenten kiezen voor een koksopleiding of een opleiding in de installatietechniek-, infra- of bouwsector. Eén student start met een carrière in de retail, deze heeft een baan aangeboden gekregen bij zijn stagebedrijf.


“Maar door het M-jaar ben ik school weer leuk gaan vinden en daar ben ik erg dankbaar voor.”-Jaimy Post (17 jaar)


M-Jaar studenten over hun opleiding
De studenten geven aan blij te zijn met een jaar van oriëntatie op hun volgende stap. Zo geeft bijvoorbeeld Olivier Paulini aan: “Het is fijn je te kunnen oriënteren en aan het eind van het jaar jezelf meer tegen te komen. Ik sta nu veel meer achter mijn keuze voor een vervolgopleiding”. Maar de ontwikkeling gaat verder dan opleiding alleen, zo geeft Rens Metselaar aan: “Door het M-jaar ben ik gegroeid als persoon, voel ik mij meer zelfstandig en heb een beter begrip van de wereld om mij heen”. Dat het M-Jaar succesvol is geweest blijkt wel uit het feit dat ROC TOP per augustus 2020 start met tenminste twee nieuwe klassen.

Groepsfoto M-Jaar


Heb je vragen over het M-JAAR?

Ben je een (aankomende) student en wil je meer informatie neem dan contact op met Jazz Steijger, opleidingscoördinator en ontwikkelaar M-Jaar:
J.Steijger@roctop.nl

Andere vragen?

Marleen Kerssemakers (Communicatie | Woordvoering), M: 06 525 176 74, E: m.kerssemakers@roctop.nl

Over het M-Jaar

Bedenker van het M-Jaar is Elke van den Hout. De ‘M’ van M-Jaar staat voor ‘middenjaar’. Het is een ‘mbo-oriëntatie’ jaar waarbij vmbo’ers, havisten en mbo’ers zich kunnen oriënteren op vervolgopleidingen. Vaak kunnen deze studenten niet, zoals dat wel gebruikelijk is bij o.a. havisten en vwo’ers, een tussenjaar nemen. Dit komt omdat zij nog te jong en daarmee nog leerplichtig zijn. Met het M-Jaar krijgen studenten alle mogelijkheden voor persoonlijke groei, beroepsoriëntatie en experimenteren met beroepen. Het M-Jaar is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam. Meer informatie kunt u vinden op:

M-JAAR@ROCTOP.nl

Over ROC TOP
ROC TOP is kleinschalig, gepersonaliseerd en praktijkgericht middelbaar beroepsonderwijs wat tot stand komt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. We verzorgen regulier middelbaar beroepsonderwijs met BOL en BBL-opleidingen op alle niveaus: entree, niveau 2, 3 en 4. ROC TOP heeft 4 campussen in Amsterdam, met meer dan 50 verschillende opleidingen, voor ruim 4000 studenten. ROC TOP is de eerste opleider in Nederland die het M-Jaar aangeboden heeft.

Een tandarts heeft de elektrische stoel uitgevonden
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is waar

Hij werd bedacht door de Amerikaanse tandarts Alfred Southwick en in 1889 voor het eerst in gebruik genomen in New York.