Gesprek met Anthony Begina op 8 december

Eerder kondigde wij aan dat Anthony Begina, de gevolmachtigde minister van Curaçao, op 21 oktober in gesprek zou gaan met studenten van ROC TOP. Helaas moet TOP dit gesprek uitstellen vanwege de verscherpte maatregelen van de Rijksoverheid (een gedeeltelijke lockdown) tegen de verspreiding van het coronavirus. Inmiddels is er een nieuwe datum geprikt: 8 december.

Een goed gesprek met studenten. En niet zomaar een gesprek, maar een gedachtewisseling over de waarde van vrijheid en democratie. Alle studenten van TOP mogen meedoen. Voor meer informatie neem contact op met Bram Dingerdis (b.dingerdis@roctop.nl).

Anthony Begina- fotgraaf: Paco Nuñez
Anthony Begina- fotgraaf: Paco Nuñez

Over Nationaal Gesprek Over Vrijheid

Nationaal Gesprek over Vrijheid is een gesprek dat een jaar lang gevoerd wordt door bestuurlijk Nederland (ministers, staatssecretarissen, commissarissen van de koning, burgemeesters, ceo’s en andere topbestuurders) met studenten van het middelbaar beroepsonderwijs. Het gaat om 75 bijeenkomsten gespreid over het hele land. Nationaal Gesprek over Vrijheid is een gesprek tussen twee generaties over wat vrijheid en grondrechten in de praktijk betekenen en wat je zelf aan de vrijheid kan bijdragen.

Nationaal Gesprek over Vrijheid is een initiatief van de Balie. 


Het hoogste gebouw van Nederland staat in Madurodam
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is niet waar

Het hoogste gebouw in Nederland is de Maastoren, en die staat niet in het miniatuurpark Madurodam.