Gesprek met Anthony Begina wordt uitgesteld

Eerder kondigde wij aan dat Anthony Begina, de gevolmachtigde minister van Curaçao, op 21 oktober in gesprek zou gaan met studenten van ROC TOP. Helaas moet TOP dit gesprek uitstellen vanwege de verscherpte maatregelen van de Rijksoverheid (een gedeeltelijke lockdown) tegen de verspreiding van het coronavirus. Zodra er zicht is op een nieuwe datum zullen we jullie via deze website berichten.
Het Amerikaanse woord Yankee is afkomstig van de Nederlandse namen Jan en Kees
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is waar

Er bestaan veel theorieën over het ontstaan van het woord Yankee. De enige theorie die niet is ontkracht stelt dat Yankee is afgeleid van Jan-Kees. In de 17e eeuw kwamen de namen Jan, Kees en Jan-Kees vaak voor in Nieuw-Amsterdam.