In schooljaar 2023-2024 van een aantal opleidingen geen nieuwe eerstejaars studenten

ROC TOP heeft besloten om voor een aantal opleidingen in schooljaar 2023-2024 geen instroom te verzorgen. Dit wil zeggen dat er voor die opleidingen in het nieuwe schooljaar geen nieuwe eerstejaars studenten zullen starten. Deze beslissing komt voort uit een zorgvuldige analyse waarbij met name criteria zoals voldoende aanmeldingen en arbeidsmarktperspectief centraal hebben gestaan. ROC TOP vindt het belangrijk dat studenten in een groep studeren die voldoende omvang heeft om samen te werken en van elkaar te leren. Voor een aantal opleidingen zijn er voor komende schooljaar te weinig nieuwe studenten aangemeld en dan wordt het voor een klein mbo zoals ROC TOP te kostbaar om dat jaar te kunnen starten.

Van welke opleidingen verzorgt ROC TOP 2023-2024 geen instroom? 

Bekijk hier het overzicht van de opleidingen (pdf).

Studenten 

Het niet starten van bovenstaande opleidingen in schooljaar 2023-2024 heeft geen gevolgen voor zittende studenten, zij kunnen hun opleiding vervolgen bij ROC TOP. In een paar uitzonderlijke gevallen heeft het besluit wel consequenties, in die gevallen (eerstejaars studenten die hun jaar niet halen) zal er per student en per onderwijsteam naar een passende oplossing worden gezocht.  

Voor aankomende studenten die zich aangemeld hebben voor een van deze opleidingen heeft de beslissing wel consequenties, zij moeten een nieuwe studiekeuze maken. ROC TOP zorgt voor de begeleiding van deze aankomende studenten naar een nieuwe passende studie. Zo zal ROC TOP (binnen en buiten ROC TOP) de studiemogelijkheden inventariseren en, bij een keuze voor een andere mbo-instelling, zorgdragen voor een warme overdracht. 

Vanuit macrodoelmatigheid heeft ROC TOP het ROC van Amsterdam/ROC van Flevoland en andere mbo-instellingen in de regio om collegiale ondersteuning gevraagd. Daardoor kunnen aankomende studenten extra ondersteund worden in het maken van een passende nieuwe studiekeuze.  

Achtergrond besluit 

ROC TOP werkt aan goed onderwijs voor onze studenten. Voldoen aan de meetlat van de onderwijsinspectie hoort hierbij. Een gezonde financiële huishouding is daarbij een verantwoordelijkheid die ROC TOP als mbo voor student en medewerker heeft. In dit kader is er kritisch naar ons onderwijsaanbod gekeken en is er besloten om van een aantal opleidingen in schooljaar 2023-2024 de instroom te stoppen. Deze keuze komt voort uit een zorgvuldige analyse waarbij de volgende criteria centraal hebben gestaan: onderwijsresultaat, aantal studenten, verwachte uitval op basis van historische uitvalcijfers en mate van arbeidsmarktperspectief.  

Het hoogste gebouw van Nederland staat in Madurodam
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is niet waar

Het hoogste gebouw in Nederland is de Maastoren, en die staat niet in het miniatuurpark Madurodam.