Macrodoelmatigheid en ROC TOP

ROC TOP en ROC van Amsterdam – ROC van Flevoland hebben overeenstemming bereikt over het verbeteren van de doelmatigheid van het mbo-opleidingsaanbod in de regio. Op advies van de commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) waren beide scholen al enige tijd in gesprek. Op verzoek van de minister van onderwijs is nu overeenstemming bereikt.

Dit betekent dat per het nieuwe schooljaar 2018-2019 ROC TOP ophoudt te bestaan in Almere en haar mbo opleidingen in Amsterdam verder gaat versterken. Hiermee is tegelijkertijd ook de kwestie in Amsterdam opgelost en hebben de besturen afspraken gemaakt om samen het mbo in de grootstedelijke regio Amsterdam te versterken.


De huidige studenten van ROC TOP Almere kunnen hun opleiding gewoon afronden in Almere en ontvangen na afronding van hun opleiding een ROC TOP diploma. ROC TOP neemt in Almere geen nieuwe studenten meer aan.
Het besluit is genomen om de doelmatigheid van het mbo-opleidingsaanbod in de regio Amsterdam te verbeteren.


Beide besturen hebben deze zorgvuldige keuze gemaakt en zien kansen om bij meerdere opleidingen tot verbetering van de doelmatigheid van het mbo in de grootstedelijke regio Amsterdam te komen. Dat biedt meer mogelijkheden en kansen voor studenten die een mbo opleiding in de regio willen volgen.

De besturen zijn verheugd dat er een oplossing in deze zaak is bereikt en zij zich kunnen richten op de toekomst.

Zwarte gaten zijn hol
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is niet waar

Laat je niet in de maling nemen door de naam. Zwarte gaten zijn niet leeg, maar juist grote hoevelheden materie dat zo dicht op elkaar gepakt zit dat zelfs het licht de zwaartekracht niet kan weerstaan.