Nieuwe MBO-agenda & Onderwijsvernieuwing @ ROC TOP

Het komt niet vaak voor dat een voorzitter van de MBO-Raad tegelijkertijd met een Amsterdamse wethouder op bezoek komt bij ROC TOP. Toch was dit op 11 maart het geval. Het bezoek stond in het teken van gepersonaliseerd onderwijs bij ROC TOP en de co-creatie met het onderwijs vanuit de 4 nieuwe campussen. Een perfect decor voor de overhandiging van de nieuwe MBO-agenda door wethouder Simone Kukenheim aan Ton Heerts, voorzitter MBO Raad. De overhandiging vond plaats op de campus TOP Events & Hospitality in aanwezigheid van studenten, bedrijven en docenten.

De bezoekers kregen een goede indruk van de beweging die ROC TOP maakt naar een andere manier van beroepsonderwijs waarbij de student centraal staat en zich in nauwe samenwerking met het werkveld ontwikkelt. Ineke van der Linden, bestuursvoorzitter van ROC TOP, benadrukte daarbij de belangrijke rol van de campussen die dit jaar zijn gevormd.

Gepersonaliseerd onderwijs
Bij gepersonaliseerd onderwijs gaat het om onderwijs dat aansluit bij je talenten, ervaring en behoeften als student zo vertelde onderwijsmanager Gerrit Meinen. Het gaat ook over gepersonaliseerde leerroutes waarbij de praktijk leidend is voor de ontwikkeling van het lesmateriaal. En dit alles ondersteund met een digitale leer- en werkomgeving. “Dit betekent een verandering voor de student, maar ook voor de docent. De laatste groeit naar een meer coachende en begeleidende rol” aldus Gerrit Meinen.

Samenwerking in de omgeving
Programmamanager Justin Schild nam de bezoekers mee in het proces naar nauwe samenwerking in de lokale omgeving van de campus Events & Hospitality. Justin: “Centraal staat de vraag: hoe matchen we de beschikbare kennis, mensen, onderwijs en loopbaanperspectief? Vanuit het antwoord op deze vraag ontwikkelen we leer- en ontwikkellijnen waarbij werken en leren elkaar versterken. Het gaat dan om gepersonaliseerde leergangen gebaseerd op iemands persoonlijke situatie en de arbeidsmarktvraag.” Samen met ruim 20 partners in de directe omgeving van de campus is ROC TOP bezig om hier invulling aan te geven.

Na afloop van de inleidingen was het tijd om een kijkje te nemen op het leerplein van de campus. Op het leerplein werken studenten aan projecten, begeleid door docenten. Bezoekers gingen in gesprek met studenten, docenten en bedrijven en kregen de gelegenheid om kennis te nemen van verschillende soorten samenwerkingsverbanden. De rondtour eindigde in de keuken van Inside, het leerwerkbedrijf van ROC TOP waarbij ook de samenwerking met restaurant Noorderlicht aan de orde kwam.

Overhandiging MBO-agenda
Het gepersonaliseerde onderwijs en co-creatie met het lokale bedrijfsleven sluit naadloos aan op de ambities en speerpunten van de nieuwe Amsterdamse MBO-Agenda. Die agenda kreeg Ton Heerts tenslotte uit handen van Simone Kukenheim overhandigd.

Voor Ton Heerts betekende de overhandiging de afsluiting van een werkbezoek aan ROCTOP. Hij was eerder op de dag reeds op bezoek bij De Vreugdehof en werd rondgeleid door Rita van der Hem-Stokroos, TOP opleidingsmaneger Zorg. Waar hij ROC TOP BBL-studenten Zorg in actie zag in het kader van Fieldlabs.

Mannen hebben het vaker koud dan vrouwen
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is niet waar

Behalve dat het heel romatisch is om te zeggen dat je het koud hebt, is het ook wetenschappelijk bewezen dat vrouwen het eerder koud hebben dan mannen. Bij vrouwen vloeit er minder bloed naar de uiteinden van het lichaam dan bij mannen.