NO STRESS: TOP-talk op 18 april voor vmbo eindexamenleerlingen en ouders

Amsterdamse mbo-instelling organiseert ‘TOP-talk’ voor vmbo-leerlingen en ouders. Het zijn spannende weken voor eindexamenleerlingen. Hoe wordt stress veroorzaakt, wat doet het met je brein? Hoe kan je als ouder je zoon/dochter helpen? Deze vragen en meer worden tijdens de eerste TOP-talk op 18 april door hoogleraar Neuropsychologie Jelle Jolles en comedian Edson da Graça beantwoord.

Op donderdag 9 mei starten de eindexamens voor scholieren van de vmbo, havo, vwo en gymnasium. Mbo-onderwijsinstelling ROC TOP in Amsterdam wijdt een TOP-talk aan dit thema: Stressvrij de eindexamens in. Als steuntje in de rug, een moment om te ontspannen, maar ook iets meer te leren over stress. De TOP-talk vindt plaats op donderdag 18 april, tussen 19:00 – 20:30 uur op campus TOP Business. Vmbo’ers, die na de zomer met hun mbo-opleiding starten én hun ouders/verzorgers kunnen hier gratis aan deelnemen. Ongeacht of de vervolgopleiding bij ROC TOP is.

#nostress
Jelle Jolles hoogleraar Neuropsychologie e.m. aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Maastricht University is onder meer gespecialiseerd in de lerende tiener en het tienerbrein. ‘De tienertijd is een periode van kansen en mogelijkheden, door het geven van praktische toepassingen weet je als opvoeder en tiener wat je met deze kennis en inzichten kan doen, ook tijdens stressvolle momenten.’

Aanmelden voor een opleiding na 1 april: kan dat?
De regels voor het aanmelden voor het mbo zijn veranderd. Studenten die een mbo-opleiding willen volgen, moeten zich uiterlijk op 1 april hebben aangemeld, voldoen aan de vooropleidingseisen en deelnemen aan eventuele intake-activiteiten. Dit geldt sinds het studiejaar 2018-2019. Alleen dan hebben ze recht op toelating voor de opleiding van hun keuze. Als een student zich na 1 april aanmeldt, dan kan de mbo-instelling hem weigeren.
Na de TOP-talk is het mogelijk om in gesprek te gaan met voorlichters over mbo-opleidingen bij ROC TOP.

Aanmelden voor de TOP-talk: www.roctop.nl/stressvrij (is verplicht)

Een tandarts heeft de elektrische stoel uitgevonden
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is waar

Hij werd bedacht door de Amerikaanse tandarts Alfred Southwick en in 1889 voor het eerst in gebruik genomen in New York.