Ondertekening Manifest ‘Circulair & Onderwijs’

Op donderdag 7 februari ondertekenden 15 grote onderwijsinstellingen uit de Metropoolregio Amsterdam het manifest ‘Circulair & Onderwijs’ op de campus Events & Hospitality van ROC TOP. Met het tekenen van dit manifest committeren de betrokken onderwijsinstellingen (van primair tot wetenschappelijk onderwijs) zich aan de afspraak om het gedachtegoed van de circulaire economie op te nemen in het curriculum dat zij bieden aan 225.000 kinderen en jongvolwassenen. Tevens dragen zij zorg voor het centraal stellen van het thema in relevante opleidingen en het verankeren ervan in missie en visie.

Onder het motto: ‘De jeugd heeft de toekomst. Wij maken de toekomst’, gaan alle betrokken onderwijsinstellingen actief aan de slag om kinderen en jongvolwassenen het gedachtegoed van de circulaire economie bij te brengen, zodat dit gemeengoed wordt.

Het manifest is een initiatief van de Amsterdam Economic Board, in het streven naar een slimme, groene en gezonde Metropoolregio van de toekomst. Onderwijs is daarbij cruciaal; de jeugd heeft de toekomst. Meer informatie over het manifest.
Feestelijke ceremonie Manifest Circulair Talent; bestuurders ondertekenen manifest:

 1. Richard van der Wurff (UvA)
 2. Mirella Kleijnen (VU)
 3. Jacqueline Cramer (Board)
 4. Jet de Ranitz (InHolland)
 5. Geleyn Meijer (HvA)
 6. Ronald Wilcke (ROC van Amsterdam/Flevoland)
 7. Ineke van der Linden (ROC TOP)
 8. Ernst Dobber (Nova College)
 9. Micha Leummens (Regio College)
 10. Barbara Dijkgraaf (ZAAM)
 11. Alle van Steenis (MSA)
 12. Herbert de Bruijne (OOADA)
 13. Kees Ruitenbeek (Esprit scholen)
 14. Nancy Boterblom (Clusius College)
 15. Kenneth Heijns (AMS)

Over de Amsterdam Economic Board

Samen met bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen werken we aan een slimme, groene en gezonde Metropool van de toekomst. Om het welzijn en de welvaart in de Metropoolregio Amsterdam te versterken draagt de Amsterdam Economic Board bij aan vijf grootstedelijke uitdagingen: Circulaire Economie, Digitale Connectiviteit, Gezondheid, Mobiliteit en Talent voor de toekomst. Wij brengen kennis en partijen samen en jagen kansrijke initiatieven in de regio aan. Zo ontstaan innovatieve oplossingen en kansen voor opschaling. 

Kijk voor meer informatie op: amsterdam economic board

Een tandarts heeft de elektrische stoel uitgevonden
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is waar

Hij werd bedacht door de Amerikaanse tandarts Alfred Southwick en in 1889 voor het eerst in gebruik genomen in New York.