ROC TOP bestaat vijf jaar

Aantrekkelijk en eigentijds onderwijs op vier TOP campussen in Amsterdam
ROC TOP bestaat vijf jaar. De behoeften bij mbo-studenten, het bedrijfsleven en de samenleving veranderen ingrijpend en in hoog tempo. Mbo-onderwijsinstelling ROC TOP, voorstander van kleinschalig onderwijs, speelt daar op in en dat belooft mooie ontwikkelingen.

Amsterdam en omgeving continue in ontwikkeling

De stad blijft groeien, internationaliseert en individualiseert. Banen veranderen door steeds nieuwe ontwikkelingen op gebied van digitalisering en robotisering. ROC TOP verandert de komende jaren, zodat het onderwijs nog beter aansluit op wat toekomstige werkgevers en vervolgopleiders van onze studenten verwachten.

De ontwikkelingen bij ROC TOP
Grenzen tussen beroepen vervagen. Het breder opleiden van studenten is dus noodzakelijk. TOP brengt verwante opleidingen samen op vier campussen in de stad. Hiermee is samenwerking tussen opleidingen en de mogelijkheid van cross overs binnen handbereik. Ook draagt deze bundeling bij aan goed onderwijs, door kennis en kunde van onderwijsteams samen te brengen. De eerste verandering bij ROC TOP is de bundeling van opleidingen. Vanaf aankomend schooljaar worden de opleidingen thematisch samengebracht op vier TOP campussen in Amsterdam.

Samen in beweging
Vanaf schooljaar 2018-2019 worden de reguliere opleidingen van TOP samengevoegd in vier campussen. De studenten van De Amsterdamse Plus blijven de opleiding volgen op hun huidige locatie. Op de meeste campussen komen niveau 2, 3 en 4 samen. Een student kan hierdoor breder opgeleid en geprikkeld worden. 

De indeling van de campussen is vooralsnog als volgt (let op, dit kan nog veranderen):

  1. Onze campus op NDSM bevindt zich in een deel van Amsterdam dat vol in ontwikkeling is: Noord barst van de nieuwbouwprojecten, recreatie, toerisme, evenementen en horeca. De campus richt zich volledig op de ondersteuning van de vele activiteiten die een drukke internationale stad als Amsterdam met zich meebrengt. Of dit nu is op gebied van horeca of hospitality; marketing, communicatie en evenementen of op gebied van veiligheid of facilitair (niveau 2 en 4). Ook de opleidingen Fietstechniek en Dienstverlening ( Medewerker facilitaire dienst en Medewerker sport en recreatie) vind je hier.
  2. De campus op De Klencke richt zich op Zorg, Welzijn, Gezondheid en Begeleiding. Met de Sportacademie in de Sporthallen Zuid, de goede contacten met de VU Medisch Centrum en andere zorgcentra in de buurt, wordt ingesprongen op de steeds verder vervagende grenzen tussen beroepen op de arbeidsmarkt. Maatschappelijk werkers met een specialisatie in kinderen, verpleegkundigen die bewegingsoefeningen kunnen doen: hier liggen de mogelijkheden. Je volgt hier opleidingen Verpleging (niveau 2, 3 en 4), Maatschappelijke Zorg, Sociaal Werk, Pedagogisch Werk, Onderwijs Assistent of Sport. En Dienstverlening Helpende zorg en welzijn.
  3. De campus op de Vlaardingenlaan wordt het epicentrum voor de ondernemers, voor de administratief belegden en de verkopers met ambitie. In het echte bedrijfsleven zitten administratie, hrm, management support en bedrijfsvoering ook dicht bij elkaar: hier leer je al direct het voordeel van samenwerken. In een pand waar niet alleen studenten maar ook ondernemers zitten, kun je real-time ervaren hoe het is om bijvoorbeeld een startup te beginnen. Je volgt hier opleidingen Administratief, Financieel, Bancair, Juridisch, Management Support, Handel en Ondernemerschap. Of dit nu op niveau 2, 3 of 4 is.
  4. Voor veel jongeren die het vmbo verlaten is het moeilijk om al een keuze te maken. Voor deze (niveau 1 en 2) studenten heeft TOP de campus op de Wibautstraat. Hier krijg je de kans om je te oriënteren en wat breder rond te kijken, voor je een keuze maakt. De focus ligt op je eigen skills en hoe je deze kunt inzetten om verder te leren of om aan het werk te gaan. Daarna kun je altijd doorstromen naar een van de andere campussen. Of direct aan het werk. Je volgt hier opleidingen Entree en niveau 2, maar niet alle studenten met niveau 1 en 2 komen op deze campus.
De vier TOP campussen worden ontmoetingsplekken voor studenten, docenten, ondernemers en buurtbewoners. Op deze campussen wordt geleerd én gewerkt. ‘ Onze studenten krijgen hier niet alleen de kans buiten hun toekomstige vakgrenzen te kijken, maar we stimuleren hen ook om hun sociale vaardigheden te vergroten. Een fijne plek om te zijn en aan je toekomst te werken. Samen maken we de Amsterdamse regio beter, mooier en leuker’, aldus Ineke van der Linden, voorzitter College van Bestuur ROC TOP.

Een tweede verandering, één die de komende jaren verder ontwikkeld wordt, is gepersonaliseerd onderwijs. Door gepersonaliseerde leertrajecten aan te bieden, wordt het beste uit de student gehaald. Het doel van ROC TOP: de student nóg beter klaarstomen voor een vervolgopleiding en/of droombaan. Een groep eerstejaars studenten, die een opleiding per september 2018 start op TOP campus NDSM, begint hiermee. Deze nieuwe onderwijsvorm is een lange termijn doelstelling en wordt in de komende jaren gefaseerd geïmplementeerd.

Het hoogste gebouw van Nederland staat in Madurodam
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is niet waar

Het hoogste gebouw in Nederland is de Maastoren, en die staat niet in het miniatuurpark Madurodam.