ROC TOP DOCENT KRIJGT LINTJE

Koninklijke onderscheiding voor Mustapha Daher! Lintje voor docent die jonge Amsterdammers weet te verenigen.

Mustapha Daher zelf over zijn onderscheiding: “Ik had dit nooit verwacht. Ik hoop dat deze onderscheiding een voorbeeld zal zijn voor mijn studenten en de jongeren in Amsterdam.”

Vandaag ontving Mustapha Daher een Koninklijke Onderscheiding van Burgemeester Halsema. Daher kreeg het lintje voor zijn jarenlange inspanningen voor Amsterdamse jongeren op het gebied van welzijn, antiradicalisering en maatschappelijk bewustzijn. Daher werd verrast door een telefoongesprek met de Burgemeester en de woorden: ‘Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd, u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau’. In zijn gesprek met Halsema refereerde hij aan een discussie die hij lang geleden had met studenten over het belang van de onderscheiding: “Een leerling zei toen: meester, dan ben je dus tatta-en-een-half. Een burger van belang. Ik moest daar gelijk aan terugdenken.”

,,Mustapha heeft de bijzondere gave studenten echt te zien en contact te maken. Hij heeft van elke student een volledig beeld, ook buiten de school. Hierdoor weet hij hen te raken en te bewegen. Ik heb groot ontzag voor deze bruggenbouwer die zonder eigenbelang wezenlijk bijdraagt aan een vreedzame samenleving’’, -aldus Mariëll Visbeen lid College van Bestuur ROC TOP (werkgever Daher).

Bellen met Burgemeester- Fotograaf Daniel Lewensztain

Mustapha: een vredestichter, verbinder en rolmodel


Mustapha Daher krijgt deze onderscheiding voor zijn jarenlange bewezen diensten en uitzonderlijke zorg voor Amsterdamse jongeren. Zo was Daher een onmisbare kracht bij het opbouwen/starten van de Amsterdamse Plus, een uitvalvoorziening voor de meest kwetsbare jongeren in Amsterdam. Daarbij is Daher een bruggenbouwer tussen jonge moslims en de joodse gemeenschap. Hij maakt het verschil in de stad met anti-radicaliseringsprogramma’s en het tegengaan van antisemitisme. Hij laat jonge Amsterdammers naar andere geloven kijken en laat zo onderling begrip ontstaan. Ook heeft Daher in zijn loopbaan verschillende netwerken opgezet, bijvoorbeeld rondom veiligheid, de Holocaust en radicalisering binnen mbo-scholen. Mustapha is binnen de gemeente Amsterdam (Nieuw-West) actief als fractielid van de PvdA.

Ook is Mustapha een rolmodel voor docenten en wordt hij geëerd voor zijn nooit aflatende inzet als inspirator/coach voor heel veel collegae en als vertrouwenspersoon voor al zijn studenten.

Bellen met de Burgemeester, echte uitreiking later

Vanwege het coronavirus verloopt dit jaar de lintjesregen iets anders dan normaal. Het nieuws hoorde Daher in een telefoongesprek met Burgemeester Halsema. Er wordt nog gezocht naar één landelijk moment waarop de daadwerkelijke versierselen kunnen plaatsvinden. Dit is dan in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s.

ROC TOP IS MEGA TROTS OP MUSTAPHA.


Meer informatie, beeldmateriaal en interviewverzoeken:

 
Marleen Kerssemakers
Communicatie | Woordvoering

M: 06 525 176 74
E: m.kerssemakers@roctop.nl

Naar buiten gaan met nat haar maakt je ziek
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is niet waar

Er is geen verband tussen naar buiten gaan met nat haar en ziek worden. Je zal misschien wat meer kou voelen, maar je wordt er niet verkouden van. Griep en verkoudheid worden veroorzaakt door een virus, niet door temperatuur.