ROC TOP maakt werk van student empowerment met drie innovatieve projecten

ROC TOP ontvangt subsidie van de Gemeente Amsterdam voor drie innovatieve onderwijsprojecten waarin student empowerment centraal staat. ROC TOP bedoelt met student empowerment in deze context: studenten in staat stellen eigenmachtig te beslissen en te laten handelen (ook als groep of binnen organisaties). Dit om zelfvertrouwen, positief zelfbeeld en het zelf- en maatschappelijk bewustzijn te vergroten. De subsidieregeling van de gemeente, onderdeel van de MBO-Agenda, is bedoeld om het onderwijs kwalitatief te verbeteren en jongeren voor te bereiden op een succesvolle schoolloopbaan. De drie projecten zijn: 1) DE ROC TOP themaweken duurzaamheid en circulariteit, 2) Koloniale sporen in mijn buurt en 3) Het H-jaar.

Over de drie projecten:

ROC TOP themaweken duurzaamheid en circulariteit

ROC TOP wil duurzaamheid en circulariteit rechtstreeks in het DNA van Amsterdamse Mbo-studenten brengen. Dit begint met het bewustzijn onder zowel studenten als docenten op deze gebieden vergroten. ROC TOP is ervan overtuigd dat kennis essentieel is voor een transitie ‘van denken naar handelen’. Met twee themaweken wordt er gewerkt aan bewustwording onder studenten en docenten over de thema’s duurzaamheid en circulariteit. Studenten gaan in de themaweken aan de slag met echte casussen van bedrijven, zo zoeken zij oplossingen en presenteren zij aan het einde van de themaweek hun advies aan deze organisaties. Zo maakt ROC TOP samen met haar studenten, maar ook met zijn partners, concreet werk van meer duurzaamheid en circulariteit in Amsterdam. Meer informatie: Justin Schild.

Over de themaweek in 2021


Koloniale sporen in mijn buurt

ROC TOP studenten worden gekoppeld aan ouderen met als doel begrip voor de ander te creëren en vooroordelen te doorbreken. Dit project staat voor ontwikkeling, als mens én als professional. Door te leren over hun roots komen studenten meer te weten over hun eigen plek in de maatschappij. Dit project prikkelt studenten tot nadenken. Ze worden zich bewust van hun eigen kunnen en leren begrip opbrengen voor een ander. Het zijn de vaardigheden die hen als mens zullen sterken. Door te leren presenteren en hoe je een ander kunt trainen, bouwen studenten niet alleen aan zelfvertrouwen, maar vergaren skills die in hun hele loopbaan van pas zullen komen. Meer informatie: Nathalie Petrocchi.

Het H-jaar

Het H-jaar is een oriëntatietraject dat wordt uitgevoerd op de ROC TOP campus Events & Hospitality. Het is gebaseerd op het reeds succesvolle M-Jaar maar heeft een andere opbouw. Zo biedt het een lucratief alternatief aan mogelijk doublerende havisten die dan toch de school moeten verlaten. Door een speciaal programma met persoonlijke ontwikkeling en brede oriëntatie wordt er voorkomen dat deze groep tussen wal en schip raakt. Het H-Jaar houdt leerlingen bij de les en biedt hun een mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en brede oriëntatie. Ze krijgen toegang tot skills4life. Deze ex-havisten gaan op hun eigen niveau met generieke vakken door. Dit laatste is belangrijk, immers door deze aanpak kunnen zij in hun Mbo-vervolgopleiding versnellen met hun studie. Dit in plaats van vertragen waardoor ‘uitval’ wordt voorkomen. Meer informatie: Christien van Dinten.

Studenten M-Jaar
Fotograaf Rob van der Voort

Over ROC TOP

Wat heb jij vandaag geleerd?’ is een vraag die we onze studenten stellen, maar ook onszelf, onze collega’s en bedrijven en organisaties waarmee we samenwerken. Deze vraag onderstreept het DNA van ROC TOP. Want elke dag opnieuw willen wij studenten, de praktijkomgeving en onszelf uitdagen om te blijven leren, te blijven groeien. Als ROC TOP kunnen we dat als geen ander, juist omdat we kleinschalig onderwijs bieden met oprechte aandacht en persoonlijke begeleiding. 

ROC TOP biedt regulier middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam met BOL en BBL-opleidingen op alle niveaus: entree, niveau 2, 3 en 4. ROC TOP staat voor kleinschalig, gepersonaliseerd en praktijkgericht middelbaar beroepsonderwijs wat tot stand komt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.

Het hoogste gebouw van Nederland staat in Madurodam
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is niet waar

Het hoogste gebouw in Nederland is de Maastoren, en die staat niet in het miniatuurpark Madurodam.