ROC TOP start met nieuw onderwijsconcept: M-jaar, mind the gap. Een breed oriëntatiejaar voor mbo’ers.

​In het schooljaar 2019-2020 start ROC TOP met M-jaar, mind the gap: een breed oriëntatiejaar voor eerstejaars mbo-studenten. M-jaar is bedoeld voor leerlingen (vmbo-t en havo) die de keuze voor een beroepsopleiding (mbo) willen uitstellen, zich een jaar verder willen ontwikkelen en intensief willen kennismaken met beroepen en beroepsopleidingen. Bedenker en initiatiefnemer van het nieuwe onderwijsconcept M-jaar is Elke van den Hout.

Elke van den Hout: “Het idee voor M-jaar ontstond toen mijn dochter op 16-jarige leeftijd al een keuze voor een beroepsopleiding moest maken. Ze twijfelde enorm. En niet alleen zij, ook een aantal klasgenoten had geen idee. Het gaat om 15- en 16-jarigen, ik vind het niet gek dat ze nog niet weten wat ze willen worden. Daarom bedacht ik M-jaar: een jaar boordevol ruimte om verder te leren, persoonlijk te ontwikkelen en kennis te maken met beroepen, binnen de muren van het onderwijs.”

Christien van Dinten, directeur Campus TOP Events & Hospitality: “M-jaar wordt uitgevoerd op de campus TOP Events & Hospitality waar we het onderwijsconcept gepersonaliseerd leren ontwikkelen en uitvoeren. We sluiten hiermee aan op de vraag van de student en we dagen studenten uit om hun eigen leerproces vorm te geven. Wat je al kent en kunt, hoef je niet te leren.

Omdat M-jaar ook een persoonlijk traject is voor de M-student, sluit het concept hierbij goed aan. In de ochtenden werk je aan theoretische vakken en in de middag aan projecten. In het geval van M-jaar werk je dus in de middag aan jezelf en je verkenning op vervolgopleiding en beroep.”

De studenten van M-jaar krijgen een duidelijker beeld van beroepen en beroepsopleidingen. Ook krijgen ze meer (zelf)inzicht en leren ze verder. De kans op een verkeerde keus voor een beroepsopleiding wordt teruggedrongen, en daarmee ook de kans op uitval. Studenten blijven gemotiveerd om een diploma te halen van de beroepsopleiding die goed bij ze past.

Vmbo’ers kiezen op 15-, 16-jarige leeftijd een vervolgopleiding; ze zijn nog leerplichtig na hun eindexamen. Havisten en vwo’ers hebben de mogelijkheid de keuze voor de vervolgstudie uit te stellen door bijvoorbeeld een tussenjaar, want ze voldoen aan de startkwalificatieplicht.

M-jaar is een jaar voor leerlingen ná het eindexamen van vmbo-tl en kader en voor (derde- en vierdejaars) havisten die liever een mbo-opleiding doen. M-jaar is ook voor eerstejaars studenten mbo die willen switchen van opleiding.
Meer weten over M-jaar, mind the gap: www.m-jaar.nl

Mannen hebben het vaker koud dan vrouwen
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is niet waar

Behalve dat het heel romatisch is om te zeggen dat je het koud hebt, is het ook wetenschappelijk bewezen dat vrouwen het eerder koud hebben dan mannen. Bij vrouwen vloeit er minder bloed naar de uiteinden van het lichaam dan bij mannen.