ROC TOP tekent voor meer diversiteit, inclusie en kansengelijkheid in het Mbo

1 november tekende ROC TOP als eerste Mbo-instelling het Amsterdams akkoord voor divers, inclusief en maatschappelijk betrokken vervolgonderwijs.

Hiermee verklaart ROC TOP zich actief hard te (blijven) maken voor inclusief en rechtvaardig onderwijs. Tegelijkertijd onderstreept ROC TOP met deze handtekening geen enkele ruimte te geven aan racisme en discriminatie. ROC TOP is de tiende ondertekenaar, in 2020 ondertekenden al negen onderwijsinstellingen het Amsterdamse akkoord.

Met het Akkoord committeert ROC TOP zich aan het opstellen van concrete en meetbare doelen voor het tegengaan van kansenongelijkheid, waarbij meer representatie en inclusie de hoogste prioriteit krijgen. Daarnaast worden curriculum, lesmethode en onderzoek, connectie met de stad en de stad als leeromgeving, veiligheid en thuis voelen in het akkoord expliciet benoemd.

Bekijk de ondertekening op YouTube

Ondertekening start bij 20:45 seconden:


Kansengelijkheid in het mbo-onderwijs

ROC TOP wil een toegankelijke plek zijn waar al zijn studenten, docenten en medewerkers zich thuis voelen en gelijke kansen krijgen. ROC TOP is een centraal gelegen Mbo in Amsterdam. Een stad waarbij superdiversiteit een norm is geworden. ROC TOP vindt dan ook de verbinding aan ‘het Amsterdams akkoord voor divers, inclusief en maatschappelijk betrokken vervolgonderwijs’ een vanzelfsprekende stap:

,,Ruim 40% van onze beroepsbevolking heeft een Mbo-diploma, het Mbo is dus een belangrijk fundament van onze samenleving. Het is dus niet meer dan logisch dat het Mbo-onderwijs een concrete bijdrage levert in de totstandkoming van een inclusieve en rechtvaardige samenleving. ROC TOP neemt deze opdracht graag aan. Niet alleen vanuit maatschappelijke betrokkenheid, ook vanuit de overtuiging dat werken aan diversiteit, inclusie en sociale rechtvaardigheid alles sterker maakt: de studenten, de medewerkers èn de organisatie.”- aldus Arno Geurtsen, lid College van Bestuur ROC TOP.

Over het Amsterdams Akkoord

De ondertekening vond plaats tijdens een jaarlijkse bijeenkomst Amsterdams Akkoord vervolgonderwijs van en voor iedereen. Ondertekenaars van het Akkoord zijn onderwijsinstellingen die zich gezamenlijk inzetten voor een inclusieve en rechtvaardige samenleving waarbinnen geen ruimte is voor racisme en discriminatie. Ondertekenaars zijn:  Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Hogeschool van Amsterdam, Hotelschool The Hague, Hogeschool iPabo, InHolland Hogeschool, Gerrit Rietveld Academie, Universiteit van Amsterdam, Wittenborg University of Applied Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam. Meer informatie

Over ROC TOP

ROC TOP biedt regulier middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam met BOL en BBL-opleidingen op alle niveaus: entree, niveau 2, 3 en 4. ROC TOP staat voor kleinschalig, gepersonaliseerd en praktijkgericht middelbaar beroepsonderwijs wat tot stand komt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. De organisatie heeft 4 campussen (scholen) in Amsterdam met meer dan 50 verschillende opleidingen en 350 medewerkers voor ruim 3000 studenten. (ROC) TOP betekent Theorie Ontmoet Praktijk.


Naar buiten gaan met nat haar maakt je ziek
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is niet waar

Er is geen verband tussen naar buiten gaan met nat haar en ziek worden. Je zal misschien wat meer kou voelen, maar je wordt er niet verkouden van. Griep en verkoudheid worden veroorzaakt door een virus, niet door temperatuur.