Samen opleiden en duurzaam ondernemen op het NDSM-terrein

Op maandag 29 oktober jl. heeft de eerste CIV NDSM partnerbijeenkomst plaatsgevonden met diverse relaties uit Amsterdam-Noord, waarbij samenwerking en opleiden op het NDSM-terrein werd besproken. De opkomst met twintig mogelijke partners uit Noord, was zeer goed. De bijeenkomst werd gehost door TOP Events & Hospitality. Op deze campus, bestaande uit meerdere locaties op de NDSM-werf, volgen studenten mbo-opleidingen, die zich toespitsen op toerisme, recreatie en vrije tijd.

CIV/RIF aanvraag
Ruim een jaar geleden heeft Krijn van Santen, mede-eigenaar van Noorderlicht café,  ROC TOP benaderd voor een samenwerking met één of meerdere Hospitality & Events opleidingen van ROC TOP. Na een eerste pilot, waar studenten de opdracht kregen een evenement te organiseren voor Noorderlicht café, is er meteen gesproken of de samenwerking niet geïntensiveerd  kon worden. Met de intentie, om meerdere bedrijven en scholen op en rond het NDSM terrein te betrekken.

ROC TOP programmamanager Justin Schild heeft samen met Marga Severs van adviesbureau Turner vele organisaties in Amsterdam-Noord benaderd voor een mogelijke samenwerking. Dit heeft de basis gevormd voor ROC TOP om een CIV (Centrum voor Innovatief Vakmanschap) op te starten, op het NDSM-terrein. Het CIV is een publiek private samenwerking zonder subsidie van de overheid. Met als doel het CIV om te zetten naar een RIF (Regionaal investeringsfonds), waarbij de overheid met een subsidie bijdraagt. Hierdoor kan de samenwerking met partners in Amsterdam-Noord verduurzamen voor minimaal vier jaar.

Samen kom je verder
Afgelopen maanden is er gesproken met mogelijke partners en is de vraag gesteld wat de uitdagingen zijn, betreffende ondernemen op het bijzondere NDSM-terrein. En ook, of er behoefte is aan een samenwerking. Uit deze gesprekken zijn vijf thema’s naar voren gekomen, waar behoefte naar is:

  1. Samen onderwijs geven in hybride onderwijsprojecten met circulair karakter. Bijvoorbeeld gezamenlijk een evenementen organiseren
  2. Samen onderwijs maken. Samen versterken we de kwaliteit van opleiding door betere aansluiting met het werkveld
  3. Samen interesseren en behouden van personeel voor de branche met doorlopende leerlijnen of Leven Lang Leren trajecten met duurzaam karakter: (vmbo-mbo-hbo-wo) LOB
  4. Samen oppakken en versterken van circulaire arbeidsmarktvraagstukken (duurzaam inzetten van personeel)
  5. Samen promotie van de NDSM-werf, de plek waar ondernemerschap en innovatiekracht elkaar versterken

Twee mooie opdrachten
Er zijn direct bij de start van dit schooljaar al twee samenwerkingen gestart. Studenten van de opleiding Manager Ondernemer Horeca hebben als opdracht gekregen om een wintermenu te ontwikkelen voor het Noorderlicht café. De studenten Marketing, communicatie organiseren op hun beurt een evenement voor Noorderlicht café.

De eerste partnerbijeenkomst
Maar liefst twintig relaties, uit de meest uiteenlopende branches werkten enthousiast aan de vijf thema’s, waarbij werd gekeken naar voor de hand liggende activiteiten om vraagstukken op te pakken en de mogelijke uitdagingen voor een samenwerking. Op maandag 26 november vindt de tweede CIV NDSM partnerbijeenkomst plaats. Tijdens deze werksessie worden de activiteiten verder uitgewerkt met waarde creatie voor alle partijen. De volgende organisaties hebben deelgenomen aan de eerste partnerbijeenkomst.
o   A-North
o   Noorderlicht café
o   BidFood
o   Pantar
o   Camping  Vliegenbos
o   Park Plaza Art’Otel
o   Damen Shipyard
o   Restaurant  De Ceuvel
o   De Gewoonboot
o   Restaurant IJver
o  De IJ-kantine
o   ROC TOP
o   De Kweker
o   Stadsdeelraad Noord (bestuur)
o   Delta Safe Groep
o   Stichting NDSM
o   Dok 88
o   UWV
o   Double Tree Hilton
o   Werkgeverservicepunt
o   INHolland


Voor meer informatie over de CIV NDSM, of deelname aan de tweede partnerbijeenkomst, graag contact opnemen met ROC TOP programmamanager Justin Schild via telefoonnummer 06-19009809 of e-mail.

Naar buiten gaan met nat haar maakt je ziek
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is niet waar

Er is geen verband tussen naar buiten gaan met nat haar en ziek worden. Je zal misschien wat meer kou voelen, maar je wordt er niet verkouden van. Griep en verkoudheid worden veroorzaakt door een virus, niet door temperatuur.