Samenwerken voor sterk beroepsonderwijs in de MRA

ROC TOP en ROC van Amsterdam-Flevoland verkennen de mogelijkheid voor een verregaande samenwerking

ROC TOP en het ROC van Amsterdam-Flevoland starten komende periode een verkenning naar de mogelijkheid tot verregaande samenwerking. Het gesprek is geïnitieerd door ROC TOP om in de toekomst kwalitatief Mbo-onderwijs in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te kunnen waarborgen. Het ROC van Amsterdam-Flevoland is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en onderschrijft het belang van sterk Mbo-onderwijs in de regio.

De ondernemingsraden van beide instellingen hebben hun steun rond deze verkenning uitgesproken.

Sterk beroepsonderwijs
ROC TOP en het ROC van Amsterdam-Flevoland ondersteunen elkaar nu al bij actuele vraagstukken in de Metropoolregio Amsterdam. Denk bijvoorbeeld aan het uitwisselen van kennis en kunde rondom onderwijs en zorg voor kwetsbare jongeren in de stad. Ook verhuizen de zorg- en welzijnsopleidingen van ROC TOP naar verwachting in de zomer van 2023 naar het voormalig Slotervaartziekenhuis, waar het ROC van Amsterdam al gestart is met innovatieve zorgopleidingen binnen het Health Experience Centre. Hierdoor ontstaat een sterk platform voor beroepsonderwijs in de zorg, op één plek gebundeld in de stad.  

Verkenning
De komende periode verkennen de besturen van beide instellingen wat de haalbaarheid, kansen en mogelijkheden zijn. De uitkomsten van deze verkenning zullen meer duidelijkheid geven over eventuele vervolgstappen en een bijbehorend tijdspad. In zowel de verkenning als bij eventuele vervolgstappen blijft het belang van de Mbo-studenten in de Metropoolregio Amsterdam en de werkgelegenheid van medewerkers vooropstaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de gemeente Amsterdam staan achter dit initiatief.

Anticiperen
ROC TOP anticipeert met deze stap op een aantal ontwikkelingen. Zo wordt ROC TOP te klein en te kwetsbaar om op de gewenste wijze bij te dragen aan de grote maatschappelijke opgaven waar het Mbo voor staat zoals het bevorderen van kansengelijkheid, het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en het verbeteren van onderwijskwaliteit, onderzoek en innovatie. Tegelijkertijd speelt ook de steeds groter wordende werkdruk onder medewerkers binnen een relatief kleine Mbo-instelling.

Met vriendelijke groet,

Dorien Nelisse 
Voorzitter College van Bestuur ROC TOP                                                                   

Edo de Jaeger  
Voorzitter Raad van Bestuur ROC van Amsterdam-Flevoland   

Het hoogste gebouw van Nederland staat in Madurodam
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is niet waar

Het hoogste gebouw in Nederland is de Maastoren, en die staat niet in het miniatuurpark Madurodam.