Symposium duurzaamheid in het MBO “The art of green thinking”

Vrijdag 13 december heeft het Symposium duurzaamheid in het MBO “The art of green thinking” plaatsgevonden op de Events & Hospitality campus van ROC TOP. Dit symposium was in samenwerking met Leren voor Morgen en Duurzaam MBO. Hier was de eerste uitreiking van de SustainaBul in het MBO. Er waren zo’n 170 aanwezigen, waarvan velen werkzaam in het MBO. De aanwezigen hebben meegedaan met workshops en kennis en ervaringen met elkaar gedeeld over duurzaamheid in het MBO.

 De dag

Studenten van de Herman Brood Academie opende de dag. Op 13 december was het Paarse Vrijdag, dus ook ROC TOP kleurde paars. De studenten van ROC TOP verzorgden het management en de horeca.  Er werd veel gesproken over het contact zoeken met de omgeving van de school, door bijvoorbeeld projecten aan te gaan met bedrijven in de omgeving.


SustainaBul MBO 2019

SustainaBul MBO is een project vanuit Coöperatie Leren voor Morgen: een groep samenwerkende organisaties die zich inzet voor het structureel verankeren van duurzaamheid in het onderwijs - op alle leeftijden en niveaus. In samenwerking met Duurzaam MBO. De MBO ranking is geïnspireerd op de SustainaBul voor het hoger onderwijs, die al sinds 2012 wordt georganiseerd door Studenten voor Morgen.

Bij de SustainaBul staat het leerproces centraal. Scholen leren van elkaar en nemen een kijkje bij elkaar in de keuken. Daar bleek ook de behoefte van de MBO’s te liggen. De thema’s waarop gelet wordt in de ranking zijn onderwijs, de praktijk, de bedrijfsvoering en de integrale benadering daarvan.

De SustainaBul geeft scholen inzicht in hoe ze ervoor staan en draagt daarmee bij aan verdere verduurzaming van het onderwijs. Duurzaamheid wordt zo een speerpunt in het beleid en dringt vervolgens door in het gedachtegoed en het handelen van studenten en personeel. Gezien 40% van alle studenten op het MBO zit, valt hier een hoop impact te behalen.

 

Koplopers

De koplopers deelden op het podium hun ervaringen. Zo vertaald het Koning Willem I College duurzaamheid in het onderwijs door leerlingen in het Techniekatelier samen oplossingen te laten zoeken voor actuele en lokale vraagstukken. Bij het Wellantcollege werken studenten samen met lokale partijen aan de vergroening van de sociale woningbouw in Den Haag. Ook hebben ze het eerste schoolgebouw met energielabel A++++. Op het FrieslandCollege werken studenten aan de integratie van actuele thema’s in de school.

 

Deelnemers

Ook de andere deelnemende instellingen; het CITAVERDE college, Herman Brood Academie, ROC TOP, SCALDA, TERRA en ZONE. College hebben getoond zich in te zetten voor verduurzaming. Door mee te doen hebben ze allen duurzame doelen geformuleerd en stappen in de goede richting gezet. Daarmee geeft de SustainaBul inzicht in de huidige stand van zaken en draagt het bij aan de verdere verduurzaming van de deelnemende MBO-instellingen. Het was een leerzame dag en ROC TOP heeft zich met plezier kunnen inzetten voor het symposium.  

 

MBO-instellingen die interesse hebben om komend jaar deel te nemen aan de SustainaBul, kunnen contact opnemen met Hilda Weges (info@hildaweges.nl).

 

Het hoogste gebouw van Nederland staat in Madurodam
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is niet waar

Het hoogste gebouw in Nederland is de Maastoren, en die staat niet in het miniatuurpark Madurodam.