TOP Business in co-creatie met ABNAMRO, TKB en Credit Agricole

​Op donderdag 28 februari vond de maandelijkse netwerkbijeenkomst van VAZO plaats bij ROC TOP. VAZO is een bedrijvenvereniging met circa 50 bedrijven in regio Amsterdam Zuidoost die de belangen van het bedrijfsleven behartigt. De campus TOP Business is hier afgelopen zomer lid van geworden. Vanuit dit lidmaatschap is ROC TOP een samenwerking gestart met de financiële dienstverleners ABNAMRO, TKB en Credit Agricole. Doel van de samenwerking is het zodanig vormgeven van het curriculum van de opleiding Klantmedewerker Bancaire Diensten dat de studenten de competenties en vaardigheden hebben die het werkveld vereist.

De arbeidsmarkt in Amsterdam Zuidoost is volop in beweging. Veel werkgevers zoeken nieuwe medewerkers en veel werkzoekenden willen graag werken. Ook gebleken is dat pas afgestudeerde werkzoekenden niet altijd over die competenties beschikken die de werkgever van ze verlangt. Vanuit deze problematiek is het project ‘VAZO aan het WERK!’ opgezet; een arbeidsmarktplatform dat leden van de VAZO verbindt én een brug slaat naar de bewoners van Amsterdam Zuidoost.

ROC TOP is afgelopen zomer een samenwerking gestart binnen dit project met de Financiële Dienstverleners ABNAMRO, TKB en Credit Agricole. Gezamenlijk wordt het curriculum van Klantmedewerker Bancaire Diensten zó vorm gegeven, dat de studenten de competenties en vaardigheden hebben die het werkveld vereist; een werkveld dat continu in beweging is. Niet alleen door veranderde wet- en regelgeving, maar bijvoorbeeld ook door innovatie. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de studenten een zo actueel mogelijke opleiding en training krijgen. Ook docentenstages, lesbezoek van medewerkers, gastlessen en excursies maken onderdeel uit van deze samenwerking.

Het hoogste gebouw van Nederland staat in Madurodam
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is niet waar

Het hoogste gebouw in Nederland is de Maastoren, en die staat niet in het miniatuurpark Madurodam.