Van beeldscherm de echte wereld in!

ROC TOP lokt Event-student uit zijn tent: onderwijs evenementen weer echt in de praktijk. Eerstejaars studenten van ROC TOP (campus Events & Hospitality, richting Marketing, Communicatie, Evenementen) gingen eindelijk ‘het veld’ in. Na een jaar van bijna alleen maar online onderwijs betraden zij dan eindelijk de echte evenementenwereld. Nou ja bijna dan.....

Dummy festival @NDSM: 

Aan de vooravond van de versoepeling coronamaatregelen evenementen gingen studenten een festival opbouwen: het Dummyfestival op het NDSM terrein. Oké, het festival mocht dan nog geen bezoekers ontvangen, verder was het wel zo echt als mogelijk.(Muziek: Bensound.com)

Geen student met nog geen minuut echte praktijkervaring op zak

,, Als docent had ik het vroeger voor onmogelijk gehouden: na een heel jaar lesgeven, wat praktijkgericht Mbo-onderwijs is, studenten in mijn klas te hebben met nog geen minuut echte praktijkervaring op zak. En ja toch is het zo. Gelukkig kunnen we dit schooljaar positief afsluiten met het meest waardevolle wat we op dit moment kunnen bieden: echte, in levende lijve, ervaring. En daar ben ik trots op! – aldus Pijke Nouwen, docent ROC TOP Evenementen.

Dummyfestival als educatieproject:

ROC TOP studenten Marketing, Communicatie, Evenementen leren met het Dummy Festival welke werkprocessen er nodig zijn om een evenement op en af te bouwen. Zo wordt er door studenten een evenemententent gebouwd die moet voldoen aan alle veiligheidseisen. Denk hierbij aan logistiek en bijvoorbeeld het exact uitmeten van alle noodroutes.

Meer weten over deze opleiding?

Een tandarts heeft de elektrische stoel uitgevonden
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is waar

Hij werd bedacht door de Amerikaanse tandarts Alfred Southwick en in 1889 voor het eerst in gebruik genomen in New York.