Campus TOP Start

Laura van Broekhuijsen is docent dienstverlening, welzijn, interculturele diversiteit en ondernemend gedrag op campus TOP Start. Op deze campus in Amsterdam-Oost worden opleidingen op niveau 1 en 2 aangeboden.

‘Ik wilde altijd (kleuter)juf worden omdat ik zelf zo’n lieve kleuterjuf had. Na de mavo ben ik naar het mdgo gegaan (huidige mbo) om Sociaal pedagogisch werk te volgen met het plan daarna de Pabo te gaan doen. Ik liep daar ook stage bij de buitenschoolse opvang zodat ik al ervaring opdeed met het schoolkind. Dit plan heb ik uitgevoerd. Ik ben op het mbo terecht gekomen door mijn LIO-stage. En ik ben nooit meer weggegaan. Jongeren enthousiast maken voor werk dat ik ook heel leuk vond en hen begeleiden hierin geeft veel voldoening. Best ironisch dat ik altijd dacht kleuterjuf te willen worden, maar tijdens de (i)Pabo mij al specialiseerde in het oude kind (bovenbouw). Je wordt wie je bent en ik hoop dat nog heel lang te blijven.

Werken bij ROC TOP is elke dag anders. Ik ben blij onderdeel uit te maken van de bruisende omgeving waar veel ideeën ontstaan om het beste te bieden voor onze studenten. 

Benieuwd naar ROC TOP? Loop mee met een docent.


Mannen hebben het vaker koud dan vrouwen
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is niet waar

Behalve dat het heel romatisch is om te zeggen dat je het koud hebt, is het ook wetenschappelijk bewezen dat vrouwen het eerder koud hebben dan mannen. Bij vrouwen vloeit er minder bloed naar de uiteinden van het lichaam dan bij mannen.