ROC TOP’s opleiding Doktersassistent wéér beste van Nederland

14 dec 2017 / 09:16

Met het verschijnen van de Keuzegids Mbo 2018 is wederom bevestigd: de opleiding Doktersassistent van ROC TOP is de beste van Nederland. Ook dit jaar wordt de opleiding beloond met het predicaat top-opleiding, dankzij een score van 85 punten. De 1.5 tot 3- jarige BBL-opleiding Doktersassistent van ROC TOP is daarmee voor de vijfde maal op rij bovenaan de lijst geëindigd. De opleiding vormt geen uitzondering: ROC TOP scoort overall goed en is zelfs de beste mbo-optie binnen de vier grote steden van Nederland. De Keuzegids Mbo 2018 is een jaarlijkse uitgave waarin de resultaten van de mbo-instellingen en opleidingen in Nederland met elkaar vergeleken worden. Om de vergelijking te maken, kijkt de Keuzegids naar studenttevredenheid op basis van de resultaten van de JOB-monitor (75%) en studiesuccescijfers (25%). Bij de instelling-ranking kijkt de Keuzegids ook naar de oordelen van de Onderwijsinspectie.

Voor docenten is het een genot les te geven
Maaike Sajet- Zwolsman, coördinator Doktersassistent, ziet hiermee de inzet van haar team beloond.

“Onze studenten geven aan dat er veel persoonlijke aandacht is en de ervaringsdeskundigheid van de docenten heeft een positief effect op de lessen en resultaten. We hebben ook een fijne doelgroep, zeer gemotiveerde deelnemers, waardoor het voor docenten een genot is om les te geven”, dit verklaart de hoge notering. Stilstaan is er niet bij. “We willen de opleiding blijven optimaliseren. Elk half jaar evalueren we en kijken naar mogelijke aanpassingen om het voor studenten en leerbedrijven zo aantrekkelijk mogelijk te maken.” De BBL-opleiding van ROC TOP leidt met name op voor het werkveld.

Zeven TOP-10 noteringen voor TOP
TOP scoort met maar liefst zeven opleidingsgroepen in de top 10 van Nederland: Administratie & secretariaat (niveau 2, 3, 4), Handel & ondernemen (niveau 4), Juridische dienstverlening (niveau 4), Maatschappelijk werk (niveau 3 en 4), Medisch assistenten (niveau 4), Onderwijsassistent (niveau 4) en Verkoop (niveau 2 en 3).

Verkoop en Handel & ondernemen beste opleidingen van Nederland
In de opleidingsgroep Verkoop, waar opleidingen als Verkoper en Verkoopspecialist onder vallen scoorde ROC TOP de hoogste landelijke resultaten. De opleiding kwam enkele punten te kort voor het Top-predicaat, maar behaalde toch een mooie score. Ditzelfde geldt voor de opleidingen Manager retail en Ondernemer retail, uit de opleidingsgroep Handel & ondernemen.

TOP tevreden over resultaten
TOP is tevreden over de resultaten van de Keuzegids Mbo dit jaar. Naast het mooie resultaat van de Top- opleiding en de top 10 noteringen, mag TOP zich één van de betere ROC’s in de Randstad noemen en het beste ROC van de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Eén van de lichtpuntjes in de Randstad, volgens de Keuzegids. Een mooi resultaat voor een kleinschalig ROC. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten, opleidingen waarbij TOP ook komend jaar weer streeft naar verbetering van de kwaliteit.

 

    

Deel dit artikel