Stagelopen ten tijde van corona: stagebedrijven

Wij kunnen ons voorstellen dat het juist nu erg lastig is om in te schatten of- en hoe u als stagebedrijf in deze tijden een stagiair kunt aannemen en begeleiden. ROC TOP hoopt dat u kunt blijven kijken naar de mogelijkheden die een stagiair uw organisatie biedt. TOP denkt graag met u mee over hoe invulling te geven aan een stageplek. Vervolgens luisteren we graag naar u en uw ideeën over hoe TOP verder invulling kan geven aan dit essentiële onderdeel van de opleiding. Stagelopen is en blijft een zeer belangrijk onderdeel van het middelbaar beroepsonderwijs.

Vanzelfsprekend vragen wij onze studenten de richtlijnen van hun stagebedrijf te volgen en vooral in gesprek te blijven wanneer er zich onverhoopt moeilijkheden voordoen. 

 

Eindejaarsstages- iets andere procedures

Omdat de stage (Beroepspraktijkvorming of BPV) een grote rol speelt binnen het eindexamen op het mbo, zijn procedures anders ingericht. Hieronder volgt een korte beschrijving van de procedures. 

 

Reguliere examinering 

Als uw bedrijf open is en de stagiair de reguliere werkzaamheden uit kan voeren wordt er regulier geëxamineerd. De schoolexaminator maakt een afspraak om halverwege juni langs te komen. De Proeve van Bekwaamheid wordt ingevuld en de student voert minimaal één werkproces uit onder toeziend oog van de school examinator. Tot slot volgt er een verantwoordingsgesprek (vaak op school) om de stage definitief af te ronden.  

 

Alternatieve examinering 

Als blijkt dat het de komende weken nog niet mogelijk is om te examineren op locatie, dan wordt er alternatief geëxamineerd. De student wordt gevraagd om een ‘Voortgangsmeting’ aan te leveren en zal ter aanvulling voorwaardelijke opdrachten moeten maken. Tot slot wordt ook hier afgesloten met het verantwoordingsgesprek. Met uitzondering van de ‘Voortgangsmeting’ vinden zowel de voorwaardelijke opdrachten als het verantwoordingsgesprek plaats buiten uw bedrijf. De student doet examen op school.   

Uiteraard vinden wij het spijtig dat er niet altijd in de beroepspraktijk geëxamineerd kan worden. Toch hopen wij gegeven de omstandigheden op uw begrip en willen wij u nogmaals bedanken voor de betrokkenheid bij onze studenten.


Wij hopen dat hiermee de belangrijkste vragen over onze stagiairs en werkwijze ten tijde van corona zijn beantwoord. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u vanaf 25 augustus contact opnemen met onze campussen.

Het hoogste gebouw van Nederland staat in Madurodam
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is niet waar

Het hoogste gebouw in Nederland is de Maastoren, en die staat niet in het miniatuurpark Madurodam.