Terugblik op eerste decanenbijeenkomst ROC TOP 2017-2018

20 okt 2017 / 15:36

Donderdag 19 oktober jl. vond de eerste decanenbijeenkomst van dit schooljaar plaats. Deze keer op de Vlaardingenlaan in Amsterdam Nieuw-West, waar op hetzelfde moment ook het TOP Beroepenfestival  in volle gang was.

Ineke van der Linden (College van Bestuur) startte de bijeenkomst met een welkomstwoord, waarbij ze inging op de visie van ROC TOP en het belang van de verbinding met het voortgezet onderwijs en het werkveld.

Daarna gaf Hayat Ameyah (projectleider MBO op Proef) een korte statusupdate over de pilot MBO op Proef en vertelde Ellen Veenker (Over-Y, pilotschool) over haar succesvolle ervaringen in de praktijk. Een aantal vo-scholen starten dit schooljaar met het project en dat verdiende een ‘kick off’ moment. Ineke, Hayat en Ellen sneden samen de ‘MBO op Proef taart’ aan, om het project officieel van start te laten gaan. Download de presentatie MBO Op Proef.

Het tweede onderwerp was de Wet Toelatingsrecht, een veel besproken onderwerp op dit moment. Petra Tabak, manager Onderwijsadministratie, ging in op het aanmeldproces, het toelatingsrecht en wat dit concreet betekent voor een leerling. Verder vertelde zij kort over het Studiekeuze Advies. Kort samengevat:

  • Elke leerling die zich voor 1 april aanmeldt voor een opleiding en die voldoet aan de toelatingseisen én aan de verplichte intake activiteiten deelneemt, dient ROC TOP aan te nemen;
  • Hierbij kan de student eisen een studiekeuze adviesgesprek te krijgen, om tot een gedegen keuze te komen;
  • Indien de uitkomst van het studiekeuze adviesgesprek een negatief advies betreft, kan de student dit naast zich neerleggen en alsnog voor de oorspronkelijke studie kiezen. Wij kunnen de student dit niet weigeren;
  • Na elk Open Huis van ROC TOP wordt een kennismakingsmoment georganiseerd. Leerlingen die zich bij ROC TOP aanmelden voor een opleiding worden dus snel uitgenodigd voor een vervolgactie;
  • Een leerling mag zich bij ROC TOP aanmelden voor een onbeperkt aantal opleidingen;
  • Een twijfelende leerling (of een leerling met aanmeldingen voor verschillende opleidingen) heeft advies nodig. Deze leerling wordt door ROC TOP gebeld en uitgenodigd voor een studiekeuze adviesgesprek;
  • Meer informatie over het aanmeld- en intakeproces en aanvullende eisen (bij specifieke opleidingen bv. sport, beveiliging) is hier te vinden.

Het was een geslaagde middag/ avond met een prettige sfeer. “Ik heb weer een kijkje in de keuken gekregen bij ROC TOP, dat is prettig”, aldus één van de aanwezige decanen. “En het TOP Beroepenfestival zag er ook veelbelovend uit!”.

Deel dit artikel