Tijdelijke bijstelling richtlijnen BSA

Door maatregelen rondom COVID-19 heeft ROC TOP haar onderwijs lange tijd niet op haar campussen kunnen verzorgen. Zij is overgestapt op onderwijs op afstand. Inmiddels gaat ROC TOP beperkt open maar door alle ontwikkelingen is het extra lastig voor (eerstejaars) studenten om de studievoortgang op orde te krijgen. Mogelijk kunnen zij bepaalde toetsen of (stage) opdrachten nu niet uitvoeren. ROC TOP heeft hierdoor niet altijd een volledig beeld van de voortgang in de opleiding. 

Daarom heeft ROC TOP besloten het bindend studieadvies voor 1e-jaars studenten in éénjarige en meerjarige BOL en BBL- opleidingen aan te passen. De huidige regels, die je kunt vinden in artikel 2.10 en 2.11 van het Studentenstatuut blijven gewoon van toepassing.  

Wat verandert er? 


ROC TOP houdt rekening met de invloed van alle ontwikkelingen rondom COVID-19 op de studievoortgang.  In welke mate is afhankelijk van je voortgang in de opleiding en van de datum waarop je aan je opleiding begon.  

Gestart vóór aug/sept 2019: Het aangepast BSA zoals hier besproken, is niet voor jou van toepassing.  

Gestart aug/sept 2019, Entree-opleidingen: Jij hebt al een BSA ontvangen. 

Gestart februari 2020, Entree-opleidingen: Je BSA vervalt en dus ontvang je geen BSA.  

Gestart aug/sept 2019, alle meerjarige opleidingen:  

In de komende periode worden studieloopbaangesprekken gepland. Je studieloopbaanbegeleider bespreekt het bindend studieadvies met jou, dat past bij jouw voortgang in de opleiding.  

Je ontvangt uiterlijk 31 augustus 2020 je studieadvies.  

De volgende uitkomsten zijn mogelijk:  

1.       de studievoortgang is goed à je krijgt een positief advies  

2.       de studievoortgang was vóór de uitbraak van het Coronavirus voldoende maar is onder invloed van het Coronavirus onvoldoende geworden à je krijgt een positief advies  

3.       de studievoortgang was vóór het Coronavirus onvoldoende, je hebt eerder een schriftelijke waarschuwing ontvangen en je voortgang is onder invloed van het Coronavirus nog steeds onvoldoende à je krijgt een positief advies, als je kunt aantonen dat je vanwege de invloed van het Coronavirus, niet voldoende voortgang hebt kunnen maken.  

4.       de studievoortgang was gedurende de hele opleiding onvoldoende, ook vóór het Coronavirus, en je hebt eerder een schriftelijke waarschuwing ontvangen, en je voortgang is nog steeds onvoldoende en is niet onder invloed van het Coronavirus ontstaan, krijg je een negatief advies.  

Bij een negatief advies heb je recht op een aantal weken begeleiding naar een andere opleiding of traject, binnen of buiten ROC TOP.  

Belangrijk:  

Alle studenten die de opleiding na de zomervakantie vervolgen, willen we goed begeleiden. We vinden het heel belangrijk dat ze zo snel als mogelijk alsnog de studievoortgang op orde brengen. Dit zal in goed overleg gebeuren en is mede afhankelijk van de corona-maatregelen de komende tijd. De studieloopbaanbegeleider (slb’er) neemt contact op met de student.  

Heb je na het lezen nog vragen? 

Stel deze dan aan je studieloopbaanbegeleider. 

Gelukskoekjes zijn een Chinese traditie