Het Slotervaart als Centrum voor Zorg

In het Slotervaartziekenhuis wordt gewerkt aan het Centrum voor Zorg. Het is een initiatief van vastgoedontwikkelaar Zadelhoff waarbij afspraken zijn gemaakt met de gemeente Amsterdam over de invulling. Dit centrum stimuleert effectieve samenwerking tussen verschillende (zorg)disciplines.

Ook is er een eerstelijns gezondheidscentrum (reeds geopend), geheel opgezet vanuit een huiselijke sfeer. In een van de vleugels is het Louwes Lab gevestigd waarbij diverse specialismes samenkomen zoals zorg, biotech, research & development, innovatie, ontwerp, cultuur en onderwijs. Deze dynamiek, allemaal in één gebouw, maakt dit project uniek en vooruitstrevend. 

Hoofdingang Slotervaart Centrum voor Zorg - impression Parallel in opdracht van Zadelhoff

De verhuizing van TOP Health naar het Centrum voor Zorg biedt studenten de kans om samen te werken met professionals uit de gezondheidszorg en om waardevolle contacten op te doen voor de toekomstige carrière.

ROC TOP deelt het gebouw met in ieder geval de volgende zorginstellingen:

  • Cardiologie Centra Nederland: Een netwerkorganisatie van twaalf zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten verspreid over Nederland. Zij bieden cardiovasculaire zorg volgens het ‘one-stop-shop principe’. Alle benodigde onderzoeken vinden tijdens de eerste afspraak plaats, zodat de patiënt binnen twee uur duidelijkheid heeft over de diagnose en het eventuele behandelplan.


  • Antoni van Leeuwenhoek Centrum voor Vroegdiagnostiek: Vroegdiagnostiek bij verdenking op darm-, huid-, long- en prostaatkanker. Het centrum combineert innovatie en wetenschappelijk onderzoek om snel zekerheid te geven bij risicofactoren of signalen die kunnen duiden op kanker. Met het vroegtijdig opsporen en ontdekken van tumoren zijn er meer behandelopties die vaak minder ingrijpend en minder kostbaar zijn. 


  • Kentalis: Ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben. Kentalis vindt het belangrijk dat deze mensen kunnen communiceren met anderen, worden begrepen en kunnen meedoen aan de samenleving. Daarom biedt Kentalis onderzoek, diagnostiek, zorg, speciaal onderwijs, ambulante begeleiding bij reguliere scholen en werkbegeleiding.


  • Atalmedial: Laboratoriumdiagnostiek en trombosezorg. Elke dag verwerkt Atalmedial meer dan 10.000 buisjes bloed voor diagnostisch onderzoek op verzoek van huisartsen, verloskundigen, instellingen, ziekenhuizen en andere zorgverleners. Hiermee is Atalmedial een van de grootste samenwerkingspartners in Nederland op het gebied van laboratoriumdiagnostiek. Daarnaast exploiteert Atalmedial een van de grootste trombosediensten van Nederland.


  • Diabeter Nederland: Gespecialiseerd in de behandeling van diabetes type 1. Het is een behandelcentrum voor diabetes type 1 en MODY.
Centrum voor de Zorg Slotervaart
Voor meer informatie:
Mannen hebben het vaker koud dan vrouwen
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is niet waar

Behalve dat het heel romatisch is om te zeggen dat je het koud hebt, is het ook wetenschappelijk bewezen dat vrouwen het eerder koud hebben dan mannen. Bij vrouwen vloeit er minder bloed naar de uiteinden van het lichaam dan bij mannen.