TOP Talk: mijn kind naar het mbo

Na de zomervakantie start een nieuwe fase: uw kind wordt mbo-student. Dit kan flink wat verandering met zich meebrengen. Op praktisch en financieel gebied, maar ook op het gebied van onderlinge verhoudingen thuis. Van een mbo-student wordt zelfstandigheid verwacht. Wat betekent dit voor studenten en hun ouders/verzorgers? En hoe gaan wij daar bij ROC TOP mee om? Ook wanneer jouw kind nog geen keuze gemaakt heeft voor een opleiding, of nog in het intakeproces zit, kan dit wellicht al vragen oproepen.

Op de informatieve online bijeenkomst “TOP Talk: Mijn kind op het mbo”, in mei 2023, heeft ROC TOP ouders/verzorgers geïnformeerd (en hun kind) over de stappen na aanmelding voor een mbo-opleiding.


Kijk hier de meest recente editie terug:

In deze TOP Talk komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • 00.00 - 15.00: Introductie ROC TOP (Jeanette Hadderingh, campusdirecteur TOP Business)
  • 15.00 - 51.06: Praktische informatie (Marian van der Sluijs, onderwijsmanager campus TOP Health & Sport)
  • 51.06 - 55.20: Studentenraad (Jeryano de Vreede, voorzitter studentenraad)
  • 55.20 - 1.03.10: Studentinformatiesysteem Osiris (Jada Tijssen, projectteam Osiris)
  • 1.03.10 - einde: Vragen en antwoorden
Wat heb jij vandaag geleerd? Wij geloven in kleinschalig leren. Daarom leer je bij ons op campussen, samen met andere studenten binnen jouw leerrichting.
Over studeren bij ROC TOP
Een tandarts heeft de elektrische stoel uitgevonden
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is waar

Hij werd bedacht door de Amerikaanse tandarts Alfred Southwick en in 1889 voor het eerst in gebruik genomen in New York.