TOP in beweging

bericht – juni 2018

Campusnamen bekend!

TOP verandert en de voorbereidingen voor het nieuwe TOP zijn in volle gang. Vanaf volgend schooljaar biedt TOP haar opleidingen thematisch geclusterd aan op vier campussen in Amsterdam. De campussen bieden studenten de juiste sfeer en omgeving om met plezier te studeren en hun diploma te halen. Daarnaast werkt TOP de komende jaren aan het vernieuwen van haar onderwijs. Volgend schooljaar start TOP met een beperkte pilot gepersonaliseerd en gedigitaliseerd leren. Studenten volgen straks een onderwijsprogramma, dat beter past bij hun individuele behoefte en de leefwereld van studenten. Dit moet bijdragen aan een hoger studiesucces, meer onderwijs op maat en plezier in het studeren. Tenslotte speelt TOP optimaal in op wat toekomstige werkgevers en vervolgopleiders van studenten verwachten. Daarom zal TOP de komende jaren nog intensiever dan nu samenwerken met bedrijven en instanties. Op alle fronten werken TOP projectteams en TOP onderwijsteams samen, om in augustus onze huidige en nieuwe TOP studenten welkom te heten op de vier TOP campussen. De afgelopen periode is input verzameld onder studenten, TOP-medewerkers, kwartiermakers en het werkveld. Dit alles heeft geleid tot vier klinkende campusnamen:

  • TOP Business in Amsterdam Nieuw-West
   Opleidingen: Handel & Ondernemerschap (incl. Verkoop) en Economie & Administratie (excl. Marketing, communicatie en evenementen);
  • TOP Health & Sport* in Amsterdam-Zuid
   Opleidingen: Welzijn, Zorg en Dienstverlening (Helpende zorg & welzijn). De studenten van de opleiding Sport & Bewegen vallen tevens onder deze campus, maar krijgen les in de Sporthallen Zuid;
  • TOP Events & Hospitality in Amsterdam-Noord
   Opleidingen: Horeca & Hospitality, Marketing, communicatie en evenementen, Dienstverlening (Medewerker sport en recreatie, facilitaire dienstverlening), Veiligheid en Fietstechniek;
  • TOP Start in Amsterdam-Oost
   Opleidingen: Entree-opleiding, Dienstverlening en Verkoop

De studenten van De Amsterdamse Plus blijven de opleiding volgen op hun huidige locatie.

*De Sportacademie valt vanaf komend jaar onder de campus TOP Health & Sport, maar blijft gevestigd aan het Burgerweeshuispad 54 in Amsterdam-Zuid.


bericht – maart 2018

ROC TOP in beweging: hallo TOP campus!
Aantrekkelijk en eigentijds onderwijs op één plek

ROC TOP bestaat vijf jaar én daar zijn wij trots op! We zien dat de behoeften bij onze studenten, het bedrijfsleven en de samenleving ingrijpend en in hoog tempo veranderen. TOP speelt daar als mbo-onderwijsinstelling op in. Wij bewegen mee en dat resulteert in mooie ontwikkelingen in de nabije toekomst.

TOP-proof onderwijs
ROC TOP gaat de komende jaren veranderen. Alleen zo kunnen we het onderwijs nog beter laten aansluiten op wat er vanuit de maatschappij wordt gevraagd. En spelen we in op wat toekomstige werkgevers en vervolgopleiders van onze studenten verwachten. Wij gaan nóg nauwer samenwerken met het bedrijfsleven. In de komende jaren willen wij ons onderwijs meer gepersonaliseerd aanbieden, zodat we het beste uit de student halen. Ons doel: de student nóg beter klaarstomen voor een vervolgopleiding en/of droombaan. De eerste verandering binnen ROC TOP in 2018 is de bundeling van opleidingen binnen de campus. De opleidingen binnen een richting worden vanaf volgend schooljaar samengebracht op vier campussen in Amsterdam.

De TOP campus: een ontmoetingsplek
De campussen worden ingericht in huidige ROC TOP locaties en kunnen bestaan uit één of meerdere gebouwen in de nabijheid van elkaar.

‘De campus leeft en bruist. Er wordt geleerd én gewerkt. Het is een ontmoetingsplek voor BOL en BBL studenten, van verschillende niveaus, werknemers die zich willen bijscholen of specialiseren. Op de campus worden kennis en ervaringen gedeeld met docenten, ondernemers en mensen uit de buurt. Je vindt er studie- en werkruimtes, een gemeenschappelijke ruimte, met loungehoekjes en voorzieningen, zoals een coffeebar of restaurant waar mbo-studenten stage lopen. Voor vragen kan iedereen terecht bij het TOP Servicepunt op de campus. Een fijne plek om te zijn en aan je toekomst te werken, om samen de Amsterdamse regio beter, mooier en vooral leuker te maken’, zegt Ineke van der Linden, voorzitter van het College van Bestuur van ROC TOP.

Samen in beweging
Vanaf schooljaar 2018-2019 worden de reguliere opleidingen van TOP samengevoegd in vier campussen. De studenten van De Amsterdamse Plus blijven de opleiding volgen op hun huidige locatie. Op de meeste campussen komen niveau 2, 3 en 4 samen. Een student kan hierdoor breder opgeleid en geprikkeld worden. De indeling van de campussen is vooralsnog als volgt (let op, dit kan nog veranderen):

1. Onze campus op NDSM bevindt zich in een deel van Amsterdam dat vol in ontwikkeling is: Noord barst van de nieuwbouwprojecten, recreatie, toerisme, evenementen en horeca. De campus richt zich volledig op de ondersteuning van de vele activiteiten die een drukke internationale stad als Amsterdam met zich meebrengt. Of dit nu is op gebied van horeca of hospitality; marketing, communicatie en evenementen of op gebied van veiligheid of facilitair (niveau 2 en 4). Ook de opleidingen Fietstechniek en Dienstverlening ( Medewerker facilitaire dienst en Medewerker sport en recreatie) vind je hier.

2. De campus op De Klencke richt zich op Zorg, Welzijn, Gezondheid en Begeleiding. Met de Sportacademie in de Sporthallen Zuid, de goede contacten met de VU Medisch Centrum en andere zorgcentra in de buurt, wordt ingesprongen op de steeds verder vervagende grenzen tussen beroepen op de arbeidsmarkt. Maatschappelijk werkers met een specialisatie in kinderen, verpleegkundigen die bewegingsoefeningen kunnen doen: hier liggen de mogelijkheden. Je volgt hier opleidingen Verpleging (niveau 2, 3 en 4), Maatschappelijke Zorg, Sociaal Werk, Pedagogisch Werk, Onderwijs Assistent of Sport. En Dienstverlening Helpende zorg en welzijn.

3. De campus op de Vlaardingenlaan wordt het epicentrum voor de ondernemers, voor de administratief belegden en de verkopers met ambitie. In het echte bedrijfsleven zitten administratie, hrm, management support en bedrijfsvoering ook dicht bij elkaar: hier leer je al direct het voordeel van samenwerken. In een pand waar niet alleen studenten maar ook ondernemers zitten, kun je real-time ervaren hoe het is om bijvoorbeeld een startup te beginnen. Je volgt hier opleidingen Administratief, Financieel, Bancair, Juridisch, Management Support, Handel en Ondernemerschap. Of dit nu op niveau 2, 3 of 4 is.

4. Voor veel jongeren die het vmbo verlaten is het moeilijk om al een keuze te maken. Voor deze (niveau 1 en 2) studenten heeft TOP de campus op de Wibautstraat. Hier krijg je de kans om je te oriënteren en wat breder rond te kijken, voor je een keuze maakt. De focus ligt op je eigen skills en hoe je deze kunt inzetten om verder te leren of om aan het werk te gaan. Daarna kun je altijd doorstromen naar een van de andere campussen. Of direct aan het werk.
Je volgt hier opleidingen Entree en niveau 2, maar niet alle studenten met niveau 1 en 2 komen op deze campus.

De TOP veranderingen in 2 minuten zien?
Check de video! ( geluid aan is TOP!)

Meer informatie
De exacte indeling van de campussen wordt de komende maanden bepaald. Alle ROC TOP (aspirant) studenten worden per brief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Heb je vragen? Neem contact op via topinbeweging@roctop.nl of bel of WhatsApp op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur met 06-11062770.